Številke v indonezijščini

Številke v indonezijščini

#slovenščinaindonezijščinaSound
0Ničnol
1Enasatu
2Dvedua
3Tritiga
4štiriempat
5Petlima
6šestenam
7Sedemtujuh
8Osemdelapan
9Devetsembilan
10Desetsepuluh
11Enajstsebelas
12Dvanajstdua belas
13Trinajsttiga belas
14štirinajstempat belas
15Petnajstlima belas
16šestnajstenam belas
17Sedemnajsttujuh belas
18Osemnajstdelapan belas
19Devetnajstsembilan belas
20Dvajsetdua puluh
21Enaindvajsetdua puluh satu
22Dvaindvajsetdua puluh dua
23Triindvajsetdua puluh tiga
24štiriindvajsetdua puluh empat
25Petindvajsetdua puluh lima
26šestindvajsetdua puluh enam
27Sedemindvajsetdua puluh tujuh
28Osemindvajsetdua puluh delapan
29Devetindvajsetdua puluh sembilan
30Tridesettiga puluh
31Enaintridesettiga puluh satu
32Dváintrídesettiga puluh dua
33Tríintrídesettiga puluh tiga
34štíriintrídesettiga puluh empat
35Pétintrídesettiga puluh lima
36šéstintrídesettiga puluh enam
37Sédemintrídesettiga puluh tujuh
38ósemintrídesettiga puluh delapan
39Devétintrídesettiga puluh sembilan
40štiridesetempat puluh
41ênainštíridesetempat puluh satu
42dváinštíridesetempat puluh dua
43Tríinštíridesetempat puluh tiga
44štíriinštíridesetempat puluh empat
45Pétinštíridesetempat puluh lima
46šéstinštíridesetempat puluh enam
47Sédeminštíridesetempat puluh tujuh
48óseminštíridesetempat puluh delapan
49Devétinštíridesetempat puluh sembilan
50Pétdesetlima puluh
51ênainpétdesetlima puluh satu
52Dváinpétdesetlima puluh dua
53Tríinpétdesetlima puluh tiga
54štíriinpétdesetlima puluh empat
55Pétinpétdesetlima puluh lima
56šéstinpétdesetlima puluh enam
57sédeminpétdesetlima puluh tujuh
58óseminpétdesetlima puluh delapan
59devétinpétdesetlima puluh sembilan
60šéstdesetenam puluh
61ênainšéstdesetenam puluh satu
62dváinšéstdesetenam puluh dua
63tríinšéstdesetenam puluh tiga
64štíriinšéstdesetenam puluh empat
65pétinšéstdesetenam puluh lima
66šéstinšéstdesetenam puluh enam
67sédeminšéstdesetenam puluh tujuh
68óseminšéstdesetenam puluh delapan
69devétinšéstdesetenam puluh sembilan
70Sédemdesettujuh puluh
71ênainsédemdesettujuh puluh satu
72dváinsédemdesettujuh puluh dua
73tríinsédemdesettujuh puluh tiga
74štíriinsédemdesettujuh puluh empat
75pétinsédemdesettujuh puluh lima
76šéstinsédemdesettujuh puluh enam
77sédeminsédemdesettujuh puluh tujuh
78óseminsédemdesettujuh puluh delapan
79devétinsédemdesettujuh puluh sembilan
80ósemdesetdelapan puluh
81ênainósemdesetdelapan puluh satu
82dváinósemdesetdelapan puluh dua
83tríinósemdesetdelapan puluh tiga
84štíriinósemdesetdelapan puluh empat
85pétinósemdesetdelapan puluh lima
86šéstinósemdesetdelapan puluh enam
87sédeminósemdesetdelapan puluh tujuh
88óseminósemdesetdelapan puluh delapan
89devétinósemdesetdelapan puluh sembilan
90devétdesetsembilan puluh
91ênaindevétdesetsembilan puluh satu
92dváindevétdesetsembilan puluh dua
93tríindevétdesetsembilan puluh tiga
94štíriindevétdesetsembilan puluh empat
95pétindevétdesetsembilan puluh lima
96šéstindevétdesetsembilan puluh enam
97sédemindevétdesetsembilan puluh tujuh
98ósemindevétdesetsembilan puluh delapan
99devétindevétdesetsembilan puluh sembilan
100Stóseratus

Comments

Loading Comments