Številke v Kazahstanu

Številke v Kazahstanu

# slovenščina kazaščina Sound
0 Nič нөл
1 Ena бір
2 Dve екі
3 Tri үш
4 štiri төрт
5 Pet бес
6 šest алты
7 Sedem жеті
8 Osem сегіз
9 Devet тоғыз
10 Deset он
11 Enajst он бір
12 Dvanajst он екі
13 Trinajst он үш
14 štirinajst он төрт
15 Petnajst он бес
16 šestnajst он алты
17 Sedemnajst он жеті
18 Osemnajst он сегіз
19 Devetnajst он тоғыз
20 Dvajset жиырма
21 Enaindvajset жиырма бір
22 Dvaindvajset жиырма екі
23 Triindvajset жиырма үш
24 štiriindvajset жиырма төрт
25 Petindvajset жиырма бес
26 šestindvajset жиырма алты
27 Sedemindvajset жиырма жеті
28 Osemindvajset жиырма сегіз
29 Devetindvajset жиырма тоғыз
30 Trideset отыз
31 Enaintrideset Отыз бір
32 Dváintrídeset Отыз екі
33 Tríintrídeset отыз үш
34 štíriintrídeset Отыз төрт
35 Pétintrídeset Отыз бес
36 šéstintrídeset отыз алты
37 Sédemintrídeset Отыз жеті
38 ósemintrídeset Отыз сегіз
39 Devétintrídeset Отыз тоғыз
40 štirideset қырық
41 ênainštírideset Қырық бір
42 dváinštírideset қырық екі
43 Tríinštírideset қырық үш
44 štíriinštírideset қырық төрт
45 Pétinštírideset қырық бес
46 šéstinštírideset Қырық алты
47 Sédeminštírideset қырық жеті
48 óseminštírideset қырық сегіз
49 Devétinštírideset қырық тоғыз
50 Pétdeset елу
51 ênainpétdeset елу бір
52 Dváinpétdeset елу екі
53 Tríinpétdeset елу үш
54 štíriinpétdeset елу төрт
55 Pétinpétdeset елу бес
56 šéstinpétdeset елу алты
57 sédeminpétdeset елу жеті
58 óseminpétdeset елу сегіз
59 devétinpétdeset елу тоғыз
60 šéstdeset алпыс
61 ênainšéstdeset Алпыс бір
62 dváinšéstdeset алпыс екі
63 tríinšéstdeset алпыс үш
64 štíriinšéstdeset Алпыс төрт
65 pétinšéstdeset алпыс бес
66 šéstinšéstdeset Алпыс алты
67 sédeminšéstdeset Алпыс жеті
68 óseminšéstdeset алпыс сегіз
69 devétinšéstdeset Алпыс тоғыз
70 Sédemdeset жетпіс
71 ênainsédemdeset жетпіс бір
72 dváinsédemdeset жетпіс екі
73 tríinsédemdeset жетпіс үш
74 štíriinsédemdeset жетпіс төрт
75 pétinsédemdeset жетпіс бес
76 šéstinsédemdeset жетпіс алты
77 sédeminsédemdeset жетпіс жеті
78 óseminsédemdeset жетпіс сегіз
79 devétinsédemdeset жетпіс тоғыз
80 ósemdeset сексен
81 ênainósemdeset сексен бір
82 dváinósemdeset сексен екі
83 tríinósemdeset сексен үш
84 štíriinósemdeset сексен төрт
85 pétinósemdeset сексен бес
86 šéstinósemdeset сексен алты
87 sédeminósemdeset сексен жеті
88 óseminósemdeset сексен сегіз
89 devétinósemdeset сексен тоғыз
90 devétdeset тоқсан
91 ênaindevétdeset тоқсан бір
92 dváindevétdeset тоқсан екі
93 tríindevétdeset тоқсан үш
94 štíriindevétdeset тоқсан төрт
95 pétindevétdeset тоқсан бес
96 šéstindevétdeset тоқсан алты
97 sédemindevétdeset тоқсан жеті
98 ósemindevétdeset тоқсан сегіз
99 devétindevétdeset тоқсан тоғыз
100 Stó жүз

Comments

Loading Comments