Številke v poljščini

Številke v poljščini

# slovenščina poljščina Sound
0 Nič zero
1 Ena jeden
2 Dve dwa
3 Tri trzy
4 štiri cztery
5 Pet pięć
6 šest sześć
7 Sedem siedem
8 Osem osiem
9 Devet dziewięć
10 Deset dziesięć
11 Enajst jedenaście
12 Dvanajst dwanaście
13 Trinajst trzynaście
14 štirinajst czternaście
15 Petnajst piętnaście
16 šestnajst szesnaście
17 Sedemnajst siedemnaście
18 Osemnajst osiemnaście
19 Devetnajst dziewiętnaście
20 Dvajset dwadzieścia
21 Enaindvajset dwadzieścia jeden
22 Dvaindvajset dwadzieścia dwa
23 Triindvajset dwadzieścia trzy
24 štiriindvajset dwadzieścia cztery
25 Petindvajset dwadzieścia pięć
26 šestindvajset dwadzieścia sześć
27 Sedemindvajset dwadzieścia siedem
28 Osemindvajset dwadzieścia osiem
29 Devetindvajset dwadzieścia dziewięć
30 Trideset trzydzieści
31 Enaintrideset trzydzieści jeden
32 Dváintrídeset trzydzieści dwa
33 Tríintrídeset trzydzieści trzy
34 štíriintrídeset trzydzieści cztery
35 Pétintrídeset trzydzieści pięć
36 šéstintrídeset trzydzieści sześć
37 Sédemintrídeset trzydzieści siedem
38 ósemintrídeset trzydzieści osiem
39 Devétintrídeset trzydzieści dziewięć
40 štirideset czterdzieści
41 ênainštírideset czterdzieści jeden
42 dváinštírideset czterdzieści dwa
43 Tríinštírideset czterdzieści trzy
44 štíriinštírideset czterdzieści cztery
45 Pétinštírideset czterdzieści pięć
46 šéstinštírideset czterdzieści sześć
47 Sédeminštírideset czterdzieści siedem
48 óseminštírideset czterdzieści osiem
49 Devétinštírideset czterdzieści dziewięć
50 Pétdeset pięćdziesiąt
51 ênainpétdeset pięćdziesiąt jeden
52 Dváinpétdeset pięćdziesiąt dwa
53 Tríinpétdeset pięćdziesiąt trzy
54 štíriinpétdeset pięćdziesiąt cztery
55 Pétinpétdeset pięćdziesiąt pięć
56 šéstinpétdeset pięćdziesiąt sześć
57 sédeminpétdeset pięćdziesiąt siedem
58 óseminpétdeset pięćdziesiąt osiem
59 devétinpétdeset pięćdziesiąt dziewięć
60 šéstdeset sześćdziesiąt
61 ênainšéstdeset sześćdziesiąt jeden
62 dváinšéstdeset sześćdziesiąt dwa
63 tríinšéstdeset sześćdziesiąt trzy
64 štíriinšéstdeset sześćdziesiąt cztery
65 pétinšéstdeset sześćdziesiąt pięć
66 šéstinšéstdeset sześćdziesiąt sześć
67 sédeminšéstdeset sześćdziesiąt siedem
68 óseminšéstdeset sześćdziesiąt osiem
69 devétinšéstdeset sześćdziesiąt dziewięć
70 Sédemdeset siedemdziesiąt
71 ênainsédemdeset siedemdziesiąt jeden
72 dváinsédemdeset siedemdziesiąt dwa
73 tríinsédemdeset siedemdziesiąt trzy
74 štíriinsédemdeset siedemdziesiąt cztery
75 pétinsédemdeset siedemdziesiąt pięć
76 šéstinsédemdeset siedemdziesiąt sześć
77 sédeminsédemdeset siedemdziesiąt siedem
78 óseminsédemdeset siedemdziesiąt osiem
79 devétinsédemdeset siedemdziesiąt dziewięć
80 ósemdeset osiemdziesiąt
81 ênainósemdeset osiemdziesiąt jeden
82 dváinósemdeset osiemdziesiąt dwa
83 tríinósemdeset osiemdziesiąt trzy
84 štíriinósemdeset osiemdziesiąt cztery
85 pétinósemdeset osiemdziesiąt pięć
86 šéstinósemdeset osiemdziesiąt sześć
87 sédeminósemdeset osiemdziesiąt siedem
88 óseminósemdeset osiemdziesiąt osiem
89 devétinósemdeset osiemdziesiąt dziewięć
90 devétdeset dziewięćdziesiąt
91 ênaindevétdeset dziewięćdziesiąt jeden
92 dváindevétdeset dziewięćdziesiąt dwa
93 tríindevétdeset dziewięćdziesiąt trzy
94 štíriindevétdeset dziewięćdziesiąt cztery
95 pétindevétdeset dziewięćdziesiąt pięć
96 šéstindevétdeset dziewięćdziesiąt sześć
97 sédemindevétdeset dziewięćdziesiąt siedem
98 ósemindevétdeset dziewięćdziesiąt osiem
99 devétindevétdeset dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Stó sto

Comments

Loading Comments