Številke v romunščini

Številke v romunščini

0
Zero
Nič
1
unu
Ena
2
doi
Dve
3
trei
Tri
4
patru
štiri
5
cinci
Pet
6
şase
šest
7
şapte
Sedem
8
opt
Osem
9
nouă
Devet
10
zece
Deset
11
unsprezece
Enajst
12
doisprezece
Dvanajst
13
treisprezece
Trinajst
14
paisprezece
štirinajst
15
cincisprezece
Petnajst
16
şaisprezece
šestnajst
17
şaptesprezece
Sedemnajst
18
optsprezece
Osemnajst
19
nouăsprezece
Devetnajst
20
douăzeci
Dvajset
21
douăzeci şi unu
Enaindvajset
22
douăzeci şi doi
Dvaindvajset
23
douăzeci şi trei
Triindvajset
24
douăzeci şi patru
štiriindvajset
25
douăzeci şi cinci
Petindvajset
26
douăzeci şi şase
šestindvajset
27
douăzeci şi şapte
Sedemindvajset
28
douăzeci şi opt
Osemindvajset
29
douăzeci şi nouă
Devetindvajset
30
treizeci
Trideset
31
treizeci şi unu
Enaintrideset
32
treizeci şi doi
Dváintrídeset
33
treizeci şi trei
Tríintrídeset
34
treizeci şi patru
štíriintrídeset
35
treizeci şi cinci
Pétintrídeset
36
treizeci şi şase
šéstintrídeset
37
treizeci şi şapte
Sédemintrídeset
38
treizeci şi opt
ósemintrídeset
39
treizeci şi nouă
Devétintrídeset
40
patruzeci
štirideset
41
patruzeci şi unu
ênainštírideset
42
patruzeci şi doi
dváinštírideset
43
patruzeci şi trei
Tríinštírideset
44
patruzeci şi patru
štíriinštírideset
45
patruzeci şi cinci
Pétinštírideset
46
patruzeci şi şase
šéstinštírideset
47
patruzeci şi şapte
Sédeminštírideset
48
patruzeci şi opt
óseminštírideset
49
patruzeci şi nouă
Devétinštírideset
50
cincizeci
Pétdeset
51
cincizeci şi unu
ênainpétdeset
52
cincizeci şi doi
Dváinpétdeset
53
cincizeci şi trei
Tríinpétdeset
54
cincizeci şi patru
štíriinpétdeset
55
cincizeci şi cinci
Pétinpétdeset
56
cincizeci şi şase
šéstinpétdeset
57
cincizeci şi şapte
sédeminpétdeset
58
cincizeci şi opt
óseminpétdeset
59
cincizeci şi nouă
devétinpétdeset
60
şaizeci
šéstdeset
61
şaizeci şi unu
ênainšéstdeset
62
şaizeci şi doi
dváinšéstdeset
63
şaizeci şi trei
tríinšéstdeset
64
şaizeci şi patru
štíriinšéstdeset
65
şaizeci şi cinci
pétinšéstdeset
66
şaizeci şi şase
šéstinšéstdeset
67
şaizeci şi şapte
sédeminšéstdeset
68
şaizeci şi opt
óseminšéstdeset
69
şaizeci şi nouă
devétinšéstdeset
70
şaptezeci
Sédemdeset
71
şaptezeci şi unu
ênainsédemdeset
72
şaptezeci şi doi
dváinsédemdeset
73
şaptezeci şi trei
tríinsédemdeset
74
şaptezeci şi patru
štíriinsédemdeset
75
şaptezeci şi cinci
pétinsédemdeset
76
şaptezeci şi şase
šéstinsédemdeset
77
şaptezeci şi şapte
sédeminsédemdeset
78
şaptezeci şi opt
óseminsédemdeset
79
şaptezeci şi nouă
devétinsédemdeset
80
optzeci
ósemdeset
81
optzeci şi unu
ênainósemdeset
82
optzeci şi doi
dváinósemdeset
83
optzeci şi trei
tríinósemdeset
84
optzeci şi patru
štíriinósemdeset
85
optzeci şi cinci
pétinósemdeset
86
optzeci şi şase
šéstinósemdeset
87
optzeci şi şapte
sédeminósemdeset
88
optzeci şi opt
óseminósemdeset
89
optzeci şi nouă
devétinósemdeset
90
nouăzeci
devétdeset
91
nouăzeci şi unu
ênaindevétdeset
92
nouăzeci şi doi
dváindevétdeset
93
nouăzeci şi trei
tríindevétdeset
94
nouăzeci şi patru
štíriindevétdeset
95
nouăzeci şi cinci
pétindevétdeset
96
nouăzeci şi şase
šéstindevétdeset
97
nouăzeci şi şapte
sédemindevétdeset
98
nouăzeci şi opt
ósemindevétdeset
99
nouăzeci şi nouă
devétindevétdeset
100
o sută
Stó

Comments

Loading Comments