Številke v romunščini

Številke v romunščini

# slovenščina romunščina Sound
0 Nič Zero
1 Ena unu
2 Dve doi
3 Tri trei
4 štiri patru
5 Pet cinci
6 šest şase
7 Sedem şapte
8 Osem opt
9 Devet nouă
10 Deset zece
11 Enajst unsprezece
12 Dvanajst doisprezece
13 Trinajst treisprezece
14 štirinajst paisprezece
15 Petnajst cincisprezece
16 šestnajst şaisprezece
17 Sedemnajst şaptesprezece
18 Osemnajst optsprezece
19 Devetnajst nouăsprezece
20 Dvajset douăzeci
21 Enaindvajset douăzeci şi unu
22 Dvaindvajset douăzeci şi doi
23 Triindvajset douăzeci şi trei
24 štiriindvajset douăzeci şi patru
25 Petindvajset douăzeci şi cinci
26 šestindvajset douăzeci şi şase
27 Sedemindvajset douăzeci şi şapte
28 Osemindvajset douăzeci şi opt
29 Devetindvajset douăzeci şi nouă
30 Trideset treizeci
31 Enaintrideset treizeci şi unu
32 Dváintrídeset treizeci şi doi
33 Tríintrídeset treizeci şi trei
34 štíriintrídeset treizeci şi patru
35 Pétintrídeset treizeci şi cinci
36 šéstintrídeset treizeci şi şase
37 Sédemintrídeset treizeci şi şapte
38 ósemintrídeset treizeci şi opt
39 Devétintrídeset treizeci şi nouă
40 štirideset patruzeci
41 ênainštírideset patruzeci şi unu
42 dváinštírideset patruzeci şi doi
43 Tríinštírideset patruzeci şi trei
44 štíriinštírideset patruzeci şi patru
45 Pétinštírideset patruzeci şi cinci
46 šéstinštírideset patruzeci şi şase
47 Sédeminštírideset patruzeci şi şapte
48 óseminštírideset patruzeci şi opt
49 Devétinštírideset patruzeci şi nouă
50 Pétdeset cincizeci
51 ênainpétdeset cincizeci şi unu
52 Dváinpétdeset cincizeci şi doi
53 Tríinpétdeset cincizeci şi trei
54 štíriinpétdeset cincizeci şi patru
55 Pétinpétdeset cincizeci şi cinci
56 šéstinpétdeset cincizeci şi şase
57 sédeminpétdeset cincizeci şi şapte
58 óseminpétdeset cincizeci şi opt
59 devétinpétdeset cincizeci şi nouă
60 šéstdeset şaizeci
61 ênainšéstdeset şaizeci şi unu
62 dváinšéstdeset şaizeci şi doi
63 tríinšéstdeset şaizeci şi trei
64 štíriinšéstdeset şaizeci şi patru
65 pétinšéstdeset şaizeci şi cinci
66 šéstinšéstdeset şaizeci şi şase
67 sédeminšéstdeset şaizeci şi şapte
68 óseminšéstdeset şaizeci şi opt
69 devétinšéstdeset şaizeci şi nouă
70 Sédemdeset şaptezeci
71 ênainsédemdeset şaptezeci şi unu
72 dváinsédemdeset şaptezeci şi doi
73 tríinsédemdeset şaptezeci şi trei
74 štíriinsédemdeset şaptezeci şi patru
75 pétinsédemdeset şaptezeci şi cinci
76 šéstinsédemdeset şaptezeci şi şase
77 sédeminsédemdeset şaptezeci şi şapte
78 óseminsédemdeset şaptezeci şi opt
79 devétinsédemdeset şaptezeci şi nouă
80 ósemdeset optzeci
81 ênainósemdeset optzeci şi unu
82 dváinósemdeset optzeci şi doi
83 tríinósemdeset optzeci şi trei
84 štíriinósemdeset optzeci şi patru
85 pétinósemdeset optzeci şi cinci
86 šéstinósemdeset optzeci şi şase
87 sédeminósemdeset optzeci şi şapte
88 óseminósemdeset optzeci şi opt
89 devétinósemdeset optzeci şi nouă
90 devétdeset nouăzeci
91 ênaindevétdeset nouăzeci şi unu
92 dváindevétdeset nouăzeci şi doi
93 tríindevétdeset nouăzeci şi trei
94 štíriindevétdeset nouăzeci şi patru
95 pétindevétdeset nouăzeci şi cinci
96 šéstindevétdeset nouăzeci şi şase
97 sédemindevétdeset nouăzeci şi şapte
98 ósemindevétdeset nouăzeci şi opt
99 devétindevétdeset nouăzeci şi nouă
100 Stó o sută

Comments

Loading Comments