Številke v srbščini

Številke v srbščini

0
нула
Nič
1
један
Ena
2
два
Dve
3
три
Tri
4
четири
štiri
5
пет
Pet
6
шест
šest
7
седам
Sedem
8
осам
Osem
9
девет
Devet
10
десет
Deset
11
једанаест
Enajst
12
дванаест
Dvanajst
13
тринаест
Trinajst
14
четрнаест
štirinajst
15
петнаест
Petnajst
16
шеснаест
šestnajst
17
седамнаест
Sedemnajst
18
осамнаест
Osemnajst
19
деветнаест
Devetnajst
20
двадесет
Dvajset
21
двадесет и један
Enaindvajset
22
двадесет и два
Dvaindvajset
23
двадесет три
Triindvajset
24
двадесет и четири
štiriindvajset
25
двадесет и пет
Petindvajset
26
двадесет и шест
šestindvajset
27
двадесет и седам
Sedemindvajset
28
двадесет и осам
Osemindvajset
29
двадесет и девет
Devetindvajset
30
тридесет
Trideset
31
тридесет и један
Enaintrideset
32
тридесет и два
Dváintrídeset
33
тридесет и три
Tríintrídeset
34
тридесет и четири
štíriintrídeset
35
тридесет и пети
Pétintrídeset
36
тридесет и шест
šéstintrídeset
37
тридесет и седам
Sédemintrídeset
38
тридесет и осам
ósemintrídeset
39
тридесет и девет
Devétintrídeset
40
четрдесет
štirideset
41
четрдесет и један
ênainštírideset
42
четрдесет два
dváinštírideset
43
четрдесет и три
Tríinštírideset
44
четрдесет и четири
štíriinštírideset
45
четрдесет и пет
Pétinštírideset
46
четрдесет и шест
šéstinštírideset
47
четрдесет и седам
Sédeminštírideset
48
четрдесет и осам
óseminštírideset
49
четрдесет и девет
Devétinštírideset
50
педесет
Pétdeset
51
педесет један
ênainpétdeset
52
педесет два
Dváinpétdeset
53
педесет три
Tríinpétdeset
54
педесет четврти
štíriinpétdeset
55
педесет и пет
Pétinpétdeset
56
педесет и шест
šéstinpétdeset
57
педесет и седам
sédeminpétdeset
58
педесет и осам
óseminpétdeset
59
педесет и девет
devétinpétdeset
60
шездесет
šéstdeset
61
шездесет и један
ênainšéstdeset
62
шездесет и два
dváinšéstdeset
63
шездесет и три
tríinšéstdeset
64
шездесет и четири
štíriinšéstdeset
65
шездесет и пет
pétinšéstdeset
66
шездесет и шест
šéstinšéstdeset
67
шездесет и седам
sédeminšéstdeset
68
шездесет и осам
óseminšéstdeset
69
шездесет и девет
devétinšéstdeset
70
седамдесет
Sédemdeset
71
седамдесет и један
ênainsédemdeset
72
седамдесет и два
dváinsédemdeset
73
седамдесет и три
tríinsédemdeset
74
седамдесет и четири
štíriinsédemdeset
75
седамдесет и пет
pétinsédemdeset
76
седамдесет и шест
šéstinsédemdeset
77
седамдесет и седам
sédeminsédemdeset
78
седамдесет и осам
óseminsédemdeset
79
седамдесет и девет
devétinsédemdeset
80
осамдесет
ósemdeset
81
осамдесет и један
ênainósemdeset
82
осамдесет и два
dváinósemdeset
83
осамдесет и три
tríinósemdeset
84
осамдесет и четири
štíriinósemdeset
85
осамдесет и пет
pétinósemdeset
86
осамдесет и шест
šéstinósemdeset
87
осамдесет и седам
sédeminósemdeset
88
осамдесет и осам
óseminósemdeset
89
осамдесет и девет
devétinósemdeset
90
деведесет
devétdeset
91
деведесет и један
ênaindevétdeset
92
деведесет и два
dváindevétdeset
93
деведесет и три
tríindevétdeset
94
деведесет и четири
štíriindevétdeset
95
деведесет и пет
pétindevétdeset
96
деведесет и шест
šéstindevétdeset
97
деведесет и седам
sédemindevétdeset
98
деведесет и осам
ósemindevétdeset
99
деведесет и девет
devétindevétdeset
100
сто
Stó

Comments

Loading Comments