Številke v srbščini

Številke v srbščini

#slovenščinasrbščinaSound
0Ničнула-
1Enaједан-
2Dveдва-
3Triтри-
4štiriчетири-
5Petпет-
6šestшест-
7Sedemседам-
8Osemосам-
9Devetдевет-
10Desetдесет-
11Enajstједанаест-
12Dvanajstдванаест-
13Trinajstтринаест-
14štirinajstчетрнаест-
15Petnajstпетнаест-
16šestnajstшеснаест-
17Sedemnajstседамнаест-
18Osemnajstосамнаест-
19Devetnajstдеветнаест-
20Dvajsetдвадесет-
21Enaindvajsetдвадесет и један-
22Dvaindvajsetдвадесет и два-
23Triindvajsetдвадесет три-
24štiriindvajsetдвадесет и четири-
25Petindvajsetдвадесет и пет-
26šestindvajsetдвадесет и шест-
27Sedemindvajsetдвадесет и седам-
28Osemindvajsetдвадесет и осам-
29Devetindvajsetдвадесет и девет-
30Tridesetтридесет-
31Enaintridesetтридесет и један-
32Dváintrídesetтридесет и два-
33Tríintrídesetтридесет и три-
34štíriintrídesetтридесет и четири-
35Pétintrídesetтридесет и пети-
36šéstintrídesetтридесет и шест-
37Sédemintrídesetтридесет и седам-
38ósemintrídesetтридесет и осам-
39Devétintrídesetтридесет и девет-
40štiridesetчетрдесет-
41ênainštíridesetчетрдесет и један-
42dváinštíridesetчетрдесет два-
43Tríinštíridesetчетрдесет и три-
44štíriinštíridesetчетрдесет и четири-
45Pétinštíridesetчетрдесет и пет-
46šéstinštíridesetчетрдесет и шест-
47Sédeminštíridesetчетрдесет и седам-
48óseminštíridesetчетрдесет и осам-
49Devétinštíridesetчетрдесет и девет-
50Pétdesetпедесет-
51ênainpétdesetпедесет један-
52Dváinpétdesetпедесет два-
53Tríinpétdesetпедесет три-
54štíriinpétdesetпедесет четврти-
55Pétinpétdesetпедесет и пет-
56šéstinpétdesetпедесет и шест-
57sédeminpétdesetпедесет и седам-
58óseminpétdesetпедесет и осам-
59devétinpétdesetпедесет и девет-
60šéstdesetшездесет-
61ênainšéstdesetшездесет и један-
62dváinšéstdesetшездесет и два-
63tríinšéstdesetшездесет и три-
64štíriinšéstdesetшездесет и четири-
65pétinšéstdesetшездесет и пет-
66šéstinšéstdesetшездесет и шест-
67sédeminšéstdesetшездесет и седам-
68óseminšéstdesetшездесет и осам-
69devétinšéstdesetшездесет и девет-
70Sédemdesetседамдесет-
71ênainsédemdesetседамдесет и један-
72dváinsédemdesetседамдесет и два-
73tríinsédemdesetседамдесет и три-
74štíriinsédemdesetседамдесет и четири-
75pétinsédemdesetседамдесет и пет-
76šéstinsédemdesetседамдесет и шест-
77sédeminsédemdesetседамдесет и седам-
78óseminsédemdesetседамдесет и осам-
79devétinsédemdesetседамдесет и девет-
80ósemdesetосамдесет-
81ênainósemdesetосамдесет и један-
82dváinósemdesetосамдесет и два-
83tríinósemdesetосамдесет и три-
84štíriinósemdesetосамдесет и четири-
85pétinósemdesetосамдесет и пет-
86šéstinósemdesetосамдесет и шест-
87sédeminósemdesetосамдесет и седам-
88óseminósemdesetосамдесет и осам-
89devétinósemdesetосамдесет и девет-
90devétdesetдеведесет-
91ênaindevétdesetдеведесет и један-
92dváindevétdesetдеведесет и два-
93tríindevétdesetдеведесет и три-
94štíriindevétdesetдеведесет и четири-
95pétindevétdesetдеведесет и пет-
96šéstindevétdesetдеведесет и шест-
97sédemindevétdesetдеведесет и седам-
98ósemindevétdesetдеведесет и осам-
99devétindevétdesetдеведесет и девет-
100Stóсто-

Comments

Loading Comments