Številke v tajske

Številke v tajske

# slovenščina tajščina Sound
0 Nič ศูนย์
1 Ena หนึ่ง
2 Dve สอง
3 Tri สาม
4 štiri สี่
5 Pet ห้า
6 šest หก
7 Sedem เจ็ด
8 Osem แปด
9 Devet เก้า
10 Deset สิบ
11 Enajst สิบเอ็ด
12 Dvanajst สิบสอง
13 Trinajst สิบสาม
14 štirinajst สิบสี่
15 Petnajst สิบห้า
16 šestnajst สิบหก
17 Sedemnajst สิบเจ็ด
18 Osemnajst สิบแปด
19 Devetnajst สิบเก้า
20 Dvajset ยี่สิบ
21 Enaindvajset ยี่สิบเอ็ด
22 Dvaindvajset ยี่สิบสอง
23 Triindvajset ยี่สิบสาม
24 štiriindvajset ยี่สิบสี่
25 Petindvajset ยี่สิบห้า
26 šestindvajset ยี่สิบหก
27 Sedemindvajset ยี่สิบเจ็ด
28 Osemindvajset ยี่สิบแปด
29 Devetindvajset ยี่สิบเก้า
30 Trideset สามสิบ
31 Enaintrideset สามสิบเอ็ด
32 Dváintrídeset สามสิบสอง
33 Tríintrídeset สามสิบสาม
34 štíriintrídeset สามสิบสี่
35 Pétintrídeset สามสิบห้า
36 šéstintrídeset สามสิบหก
37 Sédemintrídeset สามสิบเจ็ด
38 ósemintrídeset สามสิบแปด
39 Devétintrídeset สามสิบเก้า
40 štirideset สี่สิบ
41 ênainštírideset สี่สิบเอ็ด
42 dváinštírideset สี่สิบสอง
43 Tríinštírideset สี่สิบสาม
44 štíriinštírideset สี่สิบสี่
45 Pétinštírideset สี่สิบห้า
46 šéstinštírideset สี่สิบหก
47 Sédeminštírideset สี่สิบเจ็ด
48 óseminštírideset สี่สิบแปด
49 Devétinštírideset สี่สิบเก้า
50 Pétdeset ห้าสิบ
51 ênainpétdeset ห้าสิบเอ็ด
52 Dváinpétdeset ห้าสิบสอง
53 Tríinpétdeset ห้าสิบสาม
54 štíriinpétdeset ห้าสิบสี่
55 Pétinpétdeset ห้าสิบห้า
56 šéstinpétdeset ห้าสิบหก
57 sédeminpétdeset ห้าสิบเจ็ด
58 óseminpétdeset ห้าสิบแปด
59 devétinpétdeset ห้าสิบเก้า
60 šéstdeset หกสิบ
61 ênainšéstdeset หกสิบเอ็ด
62 dváinšéstdeset หกสิบสอง
63 tríinšéstdeset หกสิบสาม
64 štíriinšéstdeset หกสิบสี่
65 pétinšéstdeset หกสิบห้า
66 šéstinšéstdeset หกสิบหก
67 sédeminšéstdeset หกสิบเจ็ด
68 óseminšéstdeset หกสิบแปด
69 devétinšéstdeset หกสิบเก้า
70 Sédemdeset เจ็ดสิบ
71 ênainsédemdeset เจ็ดสิบเอ็ด
72 dváinsédemdeset เจ็ดสิบสอง
73 tríinsédemdeset เจ็ดสิบสาม
74 štíriinsédemdeset เจ็ดสิบสี่
75 pétinsédemdeset เจ็ดสิบห้า
76 šéstinsédemdeset เจ็ดสิบหก
77 sédeminsédemdeset เจ็ดสิบเจ็ด
78 óseminsédemdeset เจ็ดสิบแปด
79 devétinsédemdeset เจ็ดสิบเก้า
80 ósemdeset แปดสิบ
81 ênainósemdeset แปดสิบเอ็ด
82 dváinósemdeset แปดสิบสอง
83 tríinósemdeset แปดสิบสาม
84 štíriinósemdeset แปดสิบสี่
85 pétinósemdeset แปดสิบห้า
86 šéstinósemdeset แปดสิบหก
87 sédeminósemdeset แปดสิบเจ็ด
88 óseminósemdeset แปดสิบแปด
89 devétinósemdeset แปดสิบเก้า
90 devétdeset เก้าสิบ
91 ênaindevétdeset เก้าสิบเอ็ด
92 dváindevétdeset เก้าสิบสอง
93 tríindevétdeset เก้าสิบสาม
94 štíriindevétdeset เก้าสิบสี่
95 pétindevétdeset เก้าสิบห้า
96 šéstindevétdeset เก้าสิบหก
97 sédemindevétdeset เก้าสิบเจ็ด
98 ósemindevétdeset เก้าสิบแปด
99 devétindevétdeset เก้าสิบเก้า
100 Stó หนึ่งร้อย

Comments

Loading Comments