Numrat në italisht

Numrat në italisht

#ShqipItalishtSound
0zeroZero
1njёuno
2dydue
3tretre
4katёrquattro
5pesёcinque
6gjashtёsei
7shtatёsette
8tetёotto
9nёntёnove
10dhjetёdieci
11njёmbёdhjetёundici
12dymbёdhjetёdodici
13trembёdhjetёtredici
14katёrmbёdhjetёquattordici
15pesёmbёdhjetёquindici
16gjashtёmbёdhjetёsedici
17shtatёmbёdhjetёdiciassette
18tetёmbёdhjetёdiciotto
19nёntёmbёdhjetёdiciannove
20njёzetventi
21njёzetenjёventuno
22njёzetedyventidue
23njёzetetreventitré
24njёzetekatёrventiquattro
25njёzetepesёventicinque
26njёzetegjashtёventisei
27njёzeteshtatёventisette
28njёzetetetёventotto
29njёzetenёntёventinove
30tridhjetёtrenta
31tridhjetёenjёtrentuno
32tridhjetёedytrentadue
33tridhjetёetretrentatré
34tridhjetёekatёrtrentaquattro
35tridhjetёepesёtrentacinque
36tridhjetёegjashtёtrentasei
37tridhjetёeshtatёtrentasette
38tridhjetёetetёtrentotto
39tridhjetёenёntёtrentanove
40dyzetquaranta
41dyzetenjёquarantuno
42dyzetёedyquarantadue
43dyzetёetrequarantatré
44dyzetёekatёrquarantaquattro
45dyzetёepesёquarantacinque
46dyzetёegjashtёquarantasei
47dyzetёeshtatёquarantasette
48dyzetёetetёquarantotto
49dyzetёenёntёquarantanove
50pesёdhjetёcinquanta
51pesёdhjetёenjёcinquantuno
52pesёdhjetёedycinquantadue
53pesёdhjetёetrecinquantatré
54pesёdhjetёekatёrcinquantaquattro
55pesёdhjetёepesёcinquantacinque
56pesёdhjetёegjashtёcinquantasei
57pesёdhjetёeshtatёcinquantasette
58pesёdhjetёetetёcinquantotto
59pesёdhjetёenёntёcinquantanove
60gjashtёdhjetёsessanta
61gjashtёdhjetёenjёsessantuno
62gjashtёdhjetёedysessantadue
63gjashtёdhjetёetresessantatré
64gjashtёdhjetёekatёrsessantaquattro
65gjashtёdhjetёepesёsessantacinque
66gjashtёdhjetёegjashtёsessantasei
67gjashtёdhjetёeshtatёsessantasette
68gjashtёdhjetёetetёsessantotto
69gjashtёdhjetёenёntёsessantanove
70shtatёdhjetёsettanta
71shtatёdhjetёenjёsettantuno
72shtatёdhjetёedysettantadue
73shtatёdhjetёetresettantatré
74shtatёdhjetёekatёrsettantaquattro
75shtatёdhjetёepesёsettantacinque
76shtatёdhjetёegjashtёsettantasei
77shtatёdhjetёeshtatёsettantasette
78shtatёdhjetёetetёsettantotto
79shtatёdhjetёenёntёsettantanove
80tetёdhjetёottanta
81tetёdhjetёenjёottantuno
82tetёdhjetёedyottantadue
83tetёdhjetёetreottantatré
84tetёdhjetёekatёrottantaquattro
85tetёdhjetёepesёottantacinque
86tetёdhjetёegjashtёottantasei
87tetёdhjetёeshtatёottantasette
88tetёdhjetёetetёottantotto
89tetёdhjetёenёntёottantanove
90nёntёdhjetёnovanta
91nёntёdhjetёenjёnovantuno
92nёntёdhjetёedynovantadue
93nёntёdhjetёetrenovantatré
94nёntёdhjetёekatёrnovantaquattro
95nёntёdhjetёepesёnovantacinque
96nёntёdhjetёegjashtёnovantasei
97nёntёdhjetёeshtatёnovantasette
98nёntёdhjetёetetёnovantotto
99nёntёdhjetёenёntёnovantanove
100njёqindcento

Comments

Loading Comments