Numrat në Japonisht

Numrat në Japonisht

#ShqipJaponishtSound
0zero(ゼロ/零)
1njё
2dy
3tre
4katёr
5pesё
6gjashtё
7shtatё
8tetё
9nёntё
10dhjetё
11njёmbёdhjetё十一
12dymbёdhjetё十二
13trembёdhjetё十三
14katёrmbёdhjetё十四
15pesёmbёdhjetё十五
16gjashtёmbёdhjetё十六
17shtatёmbёdhjetё十七
18tetёmbёdhjetё十八
19nёntёmbёdhjetё十九
20njёzet二十
21njёzetenjё二十一
22njёzetedy二十二
23njёzetetre二十三
24njёzetekatёr二十四
25njёzetepesё二十五
26njёzetegjashtё二十六
27njёzeteshtatё二十七
28njёzetetetё二十八
29njёzetenёntё二十九
30tridhjetё三十
31tridhjetёenjё三十一
32tridhjetёedy三十二
33tridhjetёetre三十三
34tridhjetёekatёr三十四
35tridhjetёepesё三十五
36tridhjetёegjashtё三十六
37tridhjetёeshtatё三十七
38tridhjetёetetё三十八
39tridhjetёenёntё三十九
40dyzet四十
41dyzetenjё四十一
42dyzetёedy四十二
43dyzetёetre四十三
44dyzetёekatёr四十四
45dyzetёepesё四十五
46dyzetёegjashtё四十六
47dyzetёeshtatё四十七
48dyzetёetetё四十八
49dyzetёenёntё四十九
50pesёdhjetё五十
51pesёdhjetёenjё五十一
52pesёdhjetёedy五十二
53pesёdhjetёetre五十三
54pesёdhjetёekatёr五十四
55pesёdhjetёepesё五十五
56pesёdhjetёegjashtё五十六
57pesёdhjetёeshtatё五十七
58pesёdhjetёetetё五十八
59pesёdhjetёenёntё五十九
60gjashtёdhjetё六十
61gjashtёdhjetёenjё六十一
62gjashtёdhjetёedy六十二
63gjashtёdhjetёetre六十三
64gjashtёdhjetёekatёr六十四
65gjashtёdhjetёepesё六十五
66gjashtёdhjetёegjashtё六十六
67gjashtёdhjetёeshtatё六十七
68gjashtёdhjetёetetё六十八
69gjashtёdhjetёenёntё六十九
70shtatёdhjetё七十
71shtatёdhjetёenjё七十一
72shtatёdhjetёedy七十二
73shtatёdhjetёetre七十三
74shtatёdhjetёekatёr七十四
75shtatёdhjetёepesё七十五
76shtatёdhjetёegjashtё七十六
77shtatёdhjetёeshtatё七十七
78shtatёdhjetёetetё七十八
79shtatёdhjetёenёntё七十九
80tetёdhjetё八十
81tetёdhjetёenjё八十一
82tetёdhjetёedy八十二
83tetёdhjetёetre八十三
84tetёdhjetёekatёr八十四
85tetёdhjetёepesё八十五
86tetёdhjetёegjashtё八十六
87tetёdhjetёeshtatё八十七
88tetёdhjetёetetё八十八
89tetёdhjetёenёntё八十九
90nёntёdhjetё九十
91nёntёdhjetёenjё九十一
92nёntёdhjetёedy九十二
93nёntёdhjetёetre九十三
94nёntёdhjetёekatёr九十四
95nёntёdhjetёepesё九十五
96nёntёdhjetёegjashtё九十六
97nёntёdhjetёeshtatё九十七
98nёntёdhjetёetetё九十八
99nёntёdhjetёenёntё九十九
100njёqind

Comments

Loading Comments