Numrat në Spanjisht

Numrat në Spanjisht

0
Cero
zero
1
uno
njё
2
dos
dy
3
tres
tre
4
cuatro
katёr
5
cinco
pesё
6
seis
gjashtё
7
siete
shtatё
8
ocho
tetё
9
nueve
nёntё
10
diez
dhjetё
11
once
njёmbёdhjetё
12
doce
dymbёdhjetё
13
trece
trembёdhjetё
14
catorce
katёrmbёdhjetё
15
quince
pesёmbёdhjetё
16
dieciséis
gjashtёmbёdhjetё
17
diecisiete
shtatёmbёdhjetё
18
dieciocho
tetёmbёdhjetё
19
diecinueve
nёntёmbёdhjetё
20
veinte
njёzet
21
veintiuno
njёzetenjё
22
veintidós
njёzetedy
23
veintitrés
njёzetetre
24
veinticuatro
njёzetekatёr
25
veinticinco
njёzetepesё
26
veintiséis
njёzetegjashtё
27
veintisiete
njёzeteshtatё
28
veintiocho
njёzetetetё
29
veintinueve
njёzetenёntё
30
treinta
tridhjetё
31
treinta y uno
tridhjetёenjё
32
treinta y dos
tridhjetёedy
33
treinta y tres
tridhjetёetre
34
treinta y cuatro
tridhjetёekatёr
35
treinta y cinco
tridhjetёepesё
36
treinta y seis
tridhjetёegjashtё
37
treinta y siete
tridhjetёeshtatё
38
treinta y ocho
tridhjetёetetё
39
treinta y nueve
tridhjetёenёntё
40
cuarenta
dyzet
41
cuarenta y uno
dyzetenjё
42
cuarenta y dos
dyzetёedy
43
cuarenta y tres
dyzetёetre
44
cuarenta y cuatro
dyzetёekatёr
45
cuarenta y cinco
dyzetёepesё
46
cuarenta y seis
dyzetёegjashtё
47
cuarenta y siete
dyzetёeshtatё
48
cuarenta y ocho
dyzetёetetё
49
cuarenta y nueve
dyzetёenёntё
50
cincuenta
pesёdhjetё
51
cincuenta y uno
pesёdhjetёenjё
52
cincuenta y dos
pesёdhjetёedy
53
cincuenta y tres
pesёdhjetёetre
54
cincuenta y cuatro
pesёdhjetёekatёr
55
cincuenta y cinco
pesёdhjetёepesё
56
cincuenta y seis
pesёdhjetёegjashtё
57
cincuenta y siete
pesёdhjetёeshtatё
58
cincuenta y ocho
pesёdhjetёetetё
59
cincuenta y nueve
pesёdhjetёenёntё
60
sesenta
gjashtёdhjetё
61
sesenta y uno
gjashtёdhjetёenjё
62
sesenta y dos
gjashtёdhjetёedy
63
sesenta y tres
gjashtёdhjetёetre
64
sesenta y cuatro
gjashtёdhjetёekatёr
65
sesenta y cinco
gjashtёdhjetёepesё
66
sesenta y seis
gjashtёdhjetёegjashtё
67
sesenta y siete
gjashtёdhjetёeshtatё
68
sesenta y ocho
gjashtёdhjetёetetё
69
sesenta y nueve
gjashtёdhjetёenёntё
70
setenta
shtatёdhjetё
71
setenta y uno
shtatёdhjetёenjё
72
setenta y dos
shtatёdhjetёedy
73
setenta y tres
shtatёdhjetёetre
74
setenta y cuatro
shtatёdhjetёekatёr
75
setenta y cinco
shtatёdhjetёepesё
76
setenta y seis
shtatёdhjetёegjashtё
77
setenta y siete
shtatёdhjetёeshtatё
78
setenta y ocho
shtatёdhjetёetetё
79
setenta y nueve
shtatёdhjetёenёntё
80
ochenta
tetёdhjetё
81
ochenta y uno
tetёdhjetёenjё
82
ochenta y dos
tetёdhjetёedy
83
ochenta y tres
tetёdhjetёetre
84
ochenta y cuatro
tetёdhjetёekatёr
85
ochenta y cinco
tetёdhjetёepesё
86
ochenta y seis
tetёdhjetёegjashtё
87
ochenta y siete
tetёdhjetёeshtatё
88
ochenta y ocho
tetёdhjetёetetё
89
ochenta y nueve
tetёdhjetёenёntё
90
noventa
nёntёdhjetё
91
noventa y uno
nёntёdhjetёenjё
92
noventa y dos
nёntёdhjetёedy
93
noventa y tres
nёntёdhjetёetre
94
noventa y cuatro
nёntёdhjetёekatёr
95
noventa y cinco
nёntёdhjetёepesё
96
noventa y seis
nёntёdhjetёegjashtё
97
noventa y siete
nёntёdhjetёeshtatё
98
noventa y ocho
nёntёdhjetёetetё
99
noventa y nueve
nёntёdhjetёenёntё
100
cien
njёqind

Comments

Loading Comments