Numrat në Uzbekisht

Numrat në Uzbekisht

#ShqipUzbekishtSound
0zerono'l-
1njёbir-
2dyikki-
3treuch-
4katёrto'rt-
5pesёbesh-
6gjashtёolti-
7shtatёyetti-
8tetёsakkiz-
9nёntёto'qqiz-
10dhjetёo'n-
11njёmbёdhjetёo'n bir-
12dymbёdhjetёo'n ikki-
13trembёdhjetёo'n uch-
14katёrmbёdhjetёo'n to'rt-
15pesёmbёdhjetёo'n besh-
16gjashtёmbёdhjetёo'n olti-
17shtatёmbёdhjetёo'n yetti-
18tetёmbёdhjetёo'n sakkiz-
19nёntёmbёdhjetёo'n to'qqiz-
20njёzetyigirma-
21njёzetenjёyigirma bir-
22njёzetedyyigirma ikki-
23njёzetetreyigirma uch-
24njёzetekatёryigirma to'rt-
25njёzetepesёyigirma besh-
26njёzetegjashtёyigirma olti-
27njёzeteshtatёyigirma yetti-
28njёzetetetёyigiıma sakkiz-
29njёzetenёntёyigirına to'qqiz-
30tridhjetёo'ttiz-
31tridhjetёenjёo'ttiz bir-
32tridhjetёedyo'ttiz ikki-
33tridhjetёetreo'ttiz uch-
34tridhjetёekatёro'ttiz to'rt-
35tridhjetёepesёo'ttiz besh-
36tridhjetёegjashtёo'ttiz olti-
37tridhjetёeshtatёo'ttiz yetti-
38tridhjetёetetёo'ttiz sakkiz-
39tridhjetёenёntёo'ttiz to'qqiz-
40dyzetqirq-
41dyzetenjёqirq bir-
42dyzetёedyqirq ikki-
43dyzetёetreqirq uch-
44dyzetёekatёrqirq to'rt-
45dyzetёepesёqirq besh-
46dyzetёegjashtёqirq olti-
47dyzetёeshtatёqirq yetti-
48dyzetёetetёqirq sakkiz-
49dyzetёenёntёqirq to'qqiz-
50pesёdhjetёellik-
51pesёdhjetёenjёellik bir-
52pesёdhjetёedyellik ikki-
53pesёdhjetёetreellik uch-
54pesёdhjetёekatёrellik to'rt-
55pesёdhjetёepesёellik besh-
56pesёdhjetёegjashtёellik olti-
57pesёdhjetёeshtatёellik yetti-
58pesёdhjetёetetёellik sakkiz-
59pesёdhjetёenёntёellik to'qqiz-
60gjashtёdhjetёoltmish-
61gjashtёdhjetёenjёoltmish bir-
62gjashtёdhjetёedyoltmish ikki-
63gjashtёdhjetёetreoltmish uch-
64gjashtёdhjetёekatёroltmish to'rt-
65gjashtёdhjetёepesёoltmish besh-
66gjashtёdhjetёegjashtёoltmish olti-
67gjashtёdhjetёeshtatёoltmish yetti-
68gjashtёdhjetёetetёoltmish sakkiz-
69gjashtёdhjetёenёntёoltmish to'qqiz-
70shtatёdhjetёyetmish-
71shtatёdhjetёenjёyetmish bir-
72shtatёdhjetёedyyetmish ikki-
73shtatёdhjetёetreyetmish uch-
74shtatёdhjetёekatёryetmish to'rt-
75shtatёdhjetёepesёyetmish besh-
76shtatёdhjetёegjashtёyetmish olti-
77shtatёdhjetёeshtatёyetmish yetti-
78shtatёdhjetёetetёyetmish sakkiz-
79shtatёdhjetёenёntёyetmish to'qqiz-
80tetёdhjetёsakson-
81tetёdhjetёenjёsakson bir-
82tetёdhjetёedysakson ikki-
83tetёdhjetёetresakson uch-
84tetёdhjetёekatёrsakson to'rt-
85tetёdhjetёepesёsakson besh-
86tetёdhjetёegjashtёsakson olti-
87tetёdhjetёeshtatёsakson yetti-
88tetёdhjetёetetёsakson sakkiz-
89tetёdhjetёenёntёsakson to'qqiz-
90nёntёdhjetёto'qson-
91nёntёdhjetёenjёto'qson bir-
92nёntёdhjetёedyto'qson ikki-
93nёntёdhjetёetreto'qson uch-
94nёntёdhjetёekatёrto'qson to'rt-
95nёntёdhjetёepesёto'qson besh-
96nёntёdhjetёegjashtёto'qson olti-
97nёntёdhjetёeshtatёto'qson yetti-
98nёntёdhjetёetetёto'qson sakkiz-
99nёntёdhjetёenёntёto'qson to'qqiz-
100njёqindbir yuz-

Comments

Loading Comments