# српски африкански Sound
0 нула nul
1 један een
2 два twee
3 три drie
4 четири vier
5 пет vyf
6 шест ses
7 седам sewe
8 осам agt
9 девет nege
10 десет tien
11 једанаест elf
12 дванаест twaalf
13 тринаест dertien
14 четрнаест veertien
15 петнаест vyftien
16 шеснаест sestien
17 седамнаест sewentien
18 осамнаест agttien
19 деветнаест negentien
20 двадесет twintig
21 двадесет и један een en twintig
22 двадесет и два twee en twintig
23 двадесет три drie en twintig
24 двадесет и четири vier en twintig
25 двадесет и пет vyf en twintig
26 двадесет и шест ses en twintig
27 двадесет и седам sewe en twintig
28 двадесет и осам agt en twintig
29 двадесет и девет nege en twintig
30 тридесет dertig
31 тридесет и један een en dertig
32 тридесет и два twee en dertig
33 тридесет и три drie en dertig
34 тридесет и четири vier en dertig
35 тридесет и пети vyf en dertig
36 тридесет и шест ses en dertig
37 тридесет и седам sewe en dertig
38 тридесет и осам agt en dertig
39 тридесет и девет nege en dertig
40 четрдесет veertig
41 четрдесет и један een en veertig
42 четрдесет два twee en veertig
43 четрдесет и три drie en veertig
44 четрдесет и четири vier en veertig
45 четрдесет и пет vyf en veertig
46 четрдесет и шест ses en veertig
47 четрдесет и седам sewe en veertig
48 четрдесет и осам agt en veertig
49 четрдесет и девет nege en veertig
50 педесет vyftig
51 педесет један een en vyftig
52 педесет два twee en vyftig
53 педесет три drie en vyftig
54 педесет четврти vier en vyftig
55 педесет и пет vyf en vyftig
56 педесет и шест ses en vyftig
57 педесет и седам sewe en vyftig
58 педесет и осам agt en vyftig
59 педесет и девет nege en vyftig
60 шездесет sestig
61 шездесет и један een en sestig
62 шездесет и два twee en sestig
63 шездесет и три drie en sestig
64 шездесет и четири vier en sestig
65 шездесет и пет vyf en sestig
66 шездесет и шест ses en sestig
67 шездесет и седам sewe en sestig
68 шездесет и осам agt en sestig
69 шездесет и девет nege en sestig
70 седамдесет sewentig
71 седамдесет и један een en sewentig
72 седамдесет и два twee en sewentig
73 седамдесет и три drie en sewentig
74 седамдесет и четири vier en sewentig
75 седамдесет и пет vyf en sewentig
76 седамдесет и шест ses en sewentig
77 седамдесет и седам sewe en sewentig
78 седамдесет и осам agt en sewentig
79 седамдесет и девет nege en sewentig
80 осамдесет tagtig
81 осамдесет и један een en tagtig
82 осамдесет и два twee en tagtig
83 осамдесет и три drie en tagtig
84 осамдесет и четири vier en tagtig
85 осамдесет и пет vyf en tagtig
86 осамдесет и шест ses en tagtig
87 осамдесет и седам sewe en tagtig
88 осамдесет и осам agt en tagtig
89 осамдесет и девет nege en tagtig
90 деведесет negentig
91 деведесет и један een en negentig
92 деведесет и два twee en negentig
93 деведесет и три drie en negentig
94 деведесет и четири vier en negentig
95 деведесет и пет vyf en negentig
96 деведесет и шест ses en negentig
97 деведесет и седам sewe en negentig
98 деведесет и осам agt en negentig
99 деведесет и девет nege en negentig
100 сто een honderd

Comments

Loading Comments