Бројеви на босанском

Бројеви на босанском

0
nula
нула
1
jedan
један
2
dva
два
3
tri
три
4
četiri
четири
5
pet
пет
6
šest
шест
7
sedam
седам
8
osam
осам
9
devet
девет
10
deset
десет
11
jedanaest
једанаест
12
dvanaest
дванаест
13
trinaest
тринаест
14
četrnaest
четрнаест
15
petnaest
петнаест
16
šesnaest
шеснаест
17
sedamnaest
седамнаест
18
osamnaest
осамнаест
19
devetnaest
деветнаест
20
dvadeset
двадесет
21
dvadeset i jedan
двадесет и један
22
dvadeset i dva
двадесет и два
23
dvadeset i tri
двадесет три
24
dvadeset i četiri
двадесет и четири
25
dvadeset i pet
двадесет и пет
26
dvadeset i šest
двадесет и шест
27
dvadeset i sedam
двадесет и седам
28
dvadeset i osam
двадесет и осам
29
dvadeset i devet
двадесет и девет
30
trideset
тридесет
31
trideset i jedan
тридесет и један
32
trideset i dva
тридесет и два
33
trideset i tri
тридесет и три
34
trideset i četiri
тридесет и четири
35
trideset i pet
тридесет и пети
36
trideset i šest
тридесет и шест
37
trideset i sedam
тридесет и седам
38
trideset i osam
тридесет и осам
39
trideset i devet
тридесет и девет
40
četrdeset
четрдесет
41
četrdeset i jedan
четрдесет и један
42
četrdeset i dva
четрдесет два
43
četrdeset i tri
четрдесет и три
44
četrdeset i četiri
четрдесет и четири
45
četrdeset i pet
четрдесет и пет
46
četrdeset i šest
четрдесет и шест
47
četrdeset i sedam
четрдесет и седам
48
četrdeset i osam
четрдесет и осам
49
četrdeset i devet
четрдесет и девет
50
pedeset
педесет
51
pedeset i jedan
педесет један
52
pedeset i dva
педесет два
53
pedeset i tri
педесет три
54
pedeset i četiri
педесет четврти
55
pedeset i pet
педесет и пет
56
pedeset i šest
педесет и шест
57
pedeset i sedam
педесет и седам
58
pedeset i osam
педесет и осам
59
pedeset i devet
педесет и девет
60
šezdeset
шездесет
61
šezdeset i jedan
шездесет и један
62
šezdeset i dva
шездесет и два
63
šezdeset i tri
шездесет и три
64
šezdeset i četiri
шездесет и четири
65
šezdeset i pet
шездесет и пет
66
šezdeset i šest
шездесет и шест
67
šezdeset i sedam
шездесет и седам
68
šezdeset i osam
шездесет и осам
69
šezdeset i devet
шездесет и девет
70
sedamdeset
седамдесет
71
sedamdeset i jedan
седамдесет и један
72
sedamdeset i dva
седамдесет и два
73
sedamdeset i tri
седамдесет и три
74
sedamdeset i četiri
седамдесет и четири
75
sedamdeset i pet
седамдесет и пет
76
sedamdeset i šest
седамдесет и шест
77
sedamdeset i sedam
седамдесет и седам
78
sedamdeset i osam
седамдесет и осам
79
sedamdeset i devet
седамдесет и девет
80
osamdeset
осамдесет
81
osamdeset i jedan
осамдесет и један
82
osamdeset i dva
осамдесет и два
83
osamdeset i tri
осамдесет и три
84
osamdeset i četiri
осамдесет и четири
85
osamdeset i pet
осамдесет и пет
86
osamdeset i šest
осамдесет и шест
87
osamdeset i sedam
осамдесет и седам
88
osamdeset i osam
осамдесет и осам
89
osamdeset i devet
осамдесет и девет
90
devedeset
деведесет
91
devedeset i jedan
деведесет и један
92
devedeset i dva
деведесет и два
93
devedeset i tri
деведесет и три
94
devedeset i četiri
деведесет и четири
95
devedeset i pet
деведесет и пет
96
devedeset i šest
деведесет и шест
97
devedeset i sedam
деведесет и седам
98
devedeset i osam
деведесет и осам
99
devedeset i devet
деведесет и девет
100
stotina
сто

Comments

Loading Comments