Бројеви на бугарском

Бројеви на бугарском

0
нула
нула
1
едно
један
2
две
два
3
три
три
4
четири
четири
5
пет
пет
6
шест
шест
7
седем
седам
8
осем
осам
9
девет
девет
10
десет
десет
11
единайсет
једанаест
12
дванайсет
дванаест
13
тринайсет
тринаест
14
четиринайсет
четрнаест
15
петнайсет
петнаест
16
шестнайсет
шеснаест
17
седемнайсет
седамнаест
18
осемнайсет
осамнаест
19
деветнайсет
деветнаест
20
двайсет
двадесет
21
двайсет и едно
двадесет и један
22
двайсет и две
двадесет и два
23
двайсет и три
двадесет три
24
двайсет и четири
двадесет и четири
25
двайсет и пет
двадесет и пет
26
двайсет и шест
двадесет и шест
27
двайсет и седем
двадесет и седам
28
двайсет и осем
двадесет и осам
29
двайсет и девет
двадесет и девет
30
трийсет
тридесет
31
трийсет и едно
тридесет и један
32
трийсет и две
тридесет и два
33
трийсет и три
тридесет и три
34
трийсет и четири
тридесет и четири
35
трийсет и пет
тридесет и пети
36
трийсет и шест
тридесет и шест
37
трийсет и седем
тридесет и седам
38
трийсет и осем
тридесет и осам
39
трийсет и девет
тридесет и девет
40
четирийсет
четрдесет
41
четирийсет и едно
четрдесет и један
42
четирийсет и две
четрдесет два
43
четирийсет и три
четрдесет и три
44
четирийсет и четири
четрдесет и четири
45
четирийсет и пет
четрдесет и пет
46
четирийсет и шест
четрдесет и шест
47
четирийсет и седем
четрдесет и седам
48
четирийсет и осем
четрдесет и осам
49
четирийсет и девет
четрдесет и девет
50
петдесет
педесет
51
петдесет и едно
педесет један
52
петдесет и две
педесет два
53
петдесет и три
педесет три
54
петдесет и четири
педесет четврти
55
петдесет и пет
педесет и пет
56
петдесет и шест
педесет и шест
57
петдесет и седем
педесет и седам
58
петдесет и осем
педесет и осам
59
петдесет и девет
педесет и девет
60
шейсет
шездесет
61
шейсет и едно
шездесет и један
62
шейсет и две
шездесет и два
63
шейсет и три
шездесет и три
64
шейсет и четири
шездесет и четири
65
шейсет и пет
шездесет и пет
66
шейсет и шест
шездесет и шест
67
шейсет и седем
шездесет и седам
68
шейсет и осем
шездесет и осам
69
шейсет и девет
шездесет и девет
70
седемдесет
седамдесет
71
седемдесет и едно
седамдесет и један
72
седемдесет и две
седамдесет и два
73
седемдесет и три
седамдесет и три
74
седемдесет и четири
седамдесет и четири
75
седемдесет и пет
седамдесет и пет
76
седемдесет и шест
седамдесет и шест
77
седемдесет и седем
седамдесет и седам
78
седемдесет и осем
седамдесет и осам
79
седемдесет и девет
седамдесет и девет
80
осемдесет
осамдесет
81
осемдесет и едно
осамдесет и један
82
осемдесет и две
осамдесет и два
83
осемдесет и три
осамдесет и три
84
осемдесет и четири
осамдесет и четири
85
осемдесет и пет
осамдесет и пет
86
осемдесет и шест
осамдесет и шест
87
осемдесет и седем
осамдесет и седам
88
осемдесет и осем
осамдесет и осам
89
осемдесет и девет
осамдесет и девет
90
деветдесет
деведесет
91
деветдесет и едно
деведесет и један
92
деветдесет и две
деведесет и два
93
деветдесет и три
деведесет и три
94
деветдесет и четири
деведесет и четири
95
деветдесет и пет
деведесет и пет
96
деветдесет и шест
деведесет и шест
97
деветдесет и седем
деведесет и седам
98
деветдесет и осем
деведесет и осам
99
деветдесет и девет
деведесет и девет
100
сто
сто

Comments

Loading Comments