# српски бугарски Sound
0 нула нула
1 један едно
2 два две
3 три три
4 четири четири
5 пет пет
6 шест шест
7 седам седем
8 осам осем
9 девет девет
10 десет десет
11 једанаест единайсет
12 дванаест дванайсет
13 тринаест тринайсет
14 четрнаест четиринайсет
15 петнаест петнайсет
16 шеснаест шестнайсет
17 седамнаест седемнайсет
18 осамнаест осемнайсет
19 деветнаест деветнайсет
20 двадесет двайсет
21 двадесет и један двайсет и едно
22 двадесет и два двайсет и две
23 двадесет три двайсет и три
24 двадесет и четири двайсет и четири
25 двадесет и пет двайсет и пет
26 двадесет и шест двайсет и шест
27 двадесет и седам двайсет и седем
28 двадесет и осам двайсет и осем
29 двадесет и девет двайсет и девет
30 тридесет трийсет
31 тридесет и један трийсет и едно
32 тридесет и два трийсет и две
33 тридесет и три трийсет и три
34 тридесет и четири трийсет и четири
35 тридесет и пети трийсет и пет
36 тридесет и шест трийсет и шест
37 тридесет и седам трийсет и седем
38 тридесет и осам трийсет и осем
39 тридесет и девет трийсет и девет
40 четрдесет четирийсет
41 четрдесет и један четирийсет и едно
42 четрдесет два четирийсет и две
43 четрдесет и три четирийсет и три
44 четрдесет и четири четирийсет и четири
45 четрдесет и пет четирийсет и пет
46 четрдесет и шест четирийсет и шест
47 четрдесет и седам четирийсет и седем
48 четрдесет и осам четирийсет и осем
49 четрдесет и девет четирийсет и девет
50 педесет петдесет
51 педесет један петдесет и едно
52 педесет два петдесет и две
53 педесет три петдесет и три
54 педесет четврти петдесет и четири
55 педесет и пет петдесет и пет
56 педесет и шест петдесет и шест
57 педесет и седам петдесет и седем
58 педесет и осам петдесет и осем
59 педесет и девет петдесет и девет
60 шездесет шейсет
61 шездесет и један шейсет и едно
62 шездесет и два шейсет и две
63 шездесет и три шейсет и три
64 шездесет и четири шейсет и четири
65 шездесет и пет шейсет и пет
66 шездесет и шест шейсет и шест
67 шездесет и седам шейсет и седем
68 шездесет и осам шейсет и осем
69 шездесет и девет шейсет и девет
70 седамдесет седемдесет
71 седамдесет и један седемдесет и едно
72 седамдесет и два седемдесет и две
73 седамдесет и три седемдесет и три
74 седамдесет и четири седемдесет и четири
75 седамдесет и пет седемдесет и пет
76 седамдесет и шест седемдесет и шест
77 седамдесет и седам седемдесет и седем
78 седамдесет и осам седемдесет и осем
79 седамдесет и девет седемдесет и девет
80 осамдесет осемдесет
81 осамдесет и један осемдесет и едно
82 осамдесет и два осемдесет и две
83 осамдесет и три осемдесет и три
84 осамдесет и четири осемдесет и четири
85 осамдесет и пет осемдесет и пет
86 осамдесет и шест осемдесет и шест
87 осамдесет и седам осемдесет и седем
88 осамдесет и осам осемдесет и осем
89 осамдесет и девет осемдесет и девет
90 деведесет деветдесет
91 деведесет и један деветдесет и едно
92 деведесет и два деветдесет и две
93 деведесет и три деветдесет и три
94 деведесет и четири деветдесет и четири
95 деведесет и пет деветдесет и пет
96 деведесет и шест деветдесет и шест
97 деведесет и седам деветдесет и седем
98 деведесет и осам деветдесет и осем
99 деведесет и девет деветдесет и девет
100 сто сто

Comments

Loading Comments