# српски дански Sound
0 нула nul
1 један et
2 два to
3 три tre
4 четири fire
5 пет fem
6 шест seks
7 седам syv
8 осам otte
9 девет ni
10 десет ti
11 једанаест elleve
12 дванаест tolv
13 тринаест tretten
14 четрнаест fjorten
15 петнаест femten
16 шеснаест seksten
17 седамнаест sytten
18 осамнаест atten
19 деветнаест nitten
20 двадесет tyve
21 двадесет и један enogtyve
22 двадесет и два toogtyve
23 двадесет три treogtyve
24 двадесет и четири fireogtyve
25 двадесет и пет femogtyve
26 двадесет и шест seksogtyve
27 двадесет и седам syvogtyve
28 двадесет и осам otteogtyve
29 двадесет и девет niogtyve
30 тридесет tredive
31 тридесет и један enogtredive
32 тридесет и два toogtredive
33 тридесет и три treogtredive
34 тридесет и четири fireogtredive
35 тридесет и пети femogtredive
36 тридесет и шест seksogtredive
37 тридесет и седам syvogtredive
38 тридесет и осам otteogtredive
39 тридесет и девет niogtredive
40 четрдесет fyrre
41 четрдесет и један enogfyrre
42 четрдесет два toogfyrre
43 четрдесет и три treogfyrre
44 четрдесет и четири fireogfyrre
45 четрдесет и пет femogfyrre
46 четрдесет и шест seksogfyrre
47 четрдесет и седам syvogfyrre
48 четрдесет и осам otteogfyrre
49 четрдесет и девет niogfyrre
50 педесет halvtreds
51 педесет један enoghalvtreds
52 педесет два tooghalvtreds
53 педесет три treoghalvtreds
54 педесет четврти fireoghalvtreds
55 педесет и пет femoghalvtreds
56 педесет и шест seksoghalvtreds
57 педесет и седам syvoghalvtreds
58 педесет и осам otteoghalvtreds
59 педесет и девет nioghalvtreds
60 шездесет tres
61 шездесет и један enogtres
62 шездесет и два toogtres
63 шездесет и три treogtres
64 шездесет и четири fireogtres
65 шездесет и пет femogtres
66 шездесет и шест seksogtres
67 шездесет и седам syvogtres
68 шездесет и осам otteogtres
69 шездесет и девет niogtres
70 седамдесет halvfjerds
71 седамдесет и један enoghalvfjerds
72 седамдесет и два tooghalvfjerds
73 седамдесет и три treoghalvfjerds
74 седамдесет и четири fireoghalvfjerds
75 седамдесет и пет femoghalvfjerds
76 седамдесет и шест seksoghalvfjerds
77 седамдесет и седам syvoghalvfjerds
78 седамдесет и осам otteoghalvfjerds
79 седамдесет и девет nioghalvfjerds
80 осамдесет firs
81 осамдесет и један enogfirs
82 осамдесет и два toogfirs
83 осамдесет и три treogfirs
84 осамдесет и четири fireogfirs
85 осамдесет и пет femogfirs
86 осамдесет и шест seksogfirs
87 осамдесет и седам syvogfirs
88 осамдесет и осам otteogfirs
89 осамдесет и девет niogfirs
90 деведесет halvfems
91 деведесет и један enoghalvfems
92 деведесет и два tooghalvfems
93 деведесет и три treoghalvfems
94 деведесет и четири fireoghalvfems
95 деведесет и пет femoghalvfems
96 деведесет и шест seksoghalvfems
97 деведесет и седам syvoghalvfems
98 деведесет и осам otteoghalvfems
99 деведесет и девет nioghalvfems
100 сто hundrede

Comments

Loading Comments