Бројеви на енглеском

Бројеви на енглеском

0
Zero
нула
1
One
један
2
Two
два
3
Three
три
4
Four
четири
5
Five
пет
6
Six
шест
7
Seven
седам
8
Eight
осам
9
Nine
девет
10
Ten
десет
11
Eleven
једанаест
12
Twelve
дванаест
13
Thirteen
тринаест
14
Fourteen
четрнаест
15
Fifteen
петнаест
16
Sixteen
шеснаест
17
Seventeen
седамнаест
18
Eighteen
осамнаест
19
Nineteen
деветнаест
20
Twenty
двадесет
21
Twenty one
двадесет и један
22
Twenty two
двадесет и два
23
Twenty three
двадесет три
24
Twenty four
двадесет и четири
25
Twenty five
двадесет и пет
26
Twenty six
двадесет и шест
27
Twenty seven
двадесет и седам
28
Twenty eight
двадесет и осам
29
Twenty nine
двадесет и девет
30
Thirty
тридесет
31
Thirty one
тридесет и један
32
Thirty two
тридесет и два
33
Thirty three
тридесет и три
34
Thirty four
тридесет и четири
35
Thirty five
тридесет и пети
36
Thirty six
тридесет и шест
37
Thirty seven
тридесет и седам
38
Thirty eight
тридесет и осам
39
Thirty nine
тридесет и девет
40
Forty
четрдесет
41
Forty one
четрдесет и један
42
Forty two
четрдесет два
43
Forty three
четрдесет и три
44
Forty four
четрдесет и четири
45
Forty five
четрдесет и пет
46
Forty six
четрдесет и шест
47
Forty seven
четрдесет и седам
48
Forty eight
четрдесет и осам
49
Forty nine
четрдесет и девет
50
Fifty
педесет
51
Fifty one
педесет један
52
Fifty two
педесет два
53
Fifty three
педесет три
54
Fifty four
педесет четврти
55
Fifty five
педесет и пет
56
Fifty six
педесет и шест
57
Fifty seven
педесет и седам
58
Fifty eight
педесет и осам
59
Fifty nine
педесет и девет
60
Sixty
шездесет
61
Sixty one
шездесет и један
62
Sixty two
шездесет и два
63
Sixty three
шездесет и три
64
Sixty four
шездесет и четири
65
Sixty five
шездесет и пет
66
Sixty six
шездесет и шест
67
Sixty seven
шездесет и седам
68
Sixty eight
шездесет и осам
69
Sixty nine
шездесет и девет
70
Seventy
седамдесет
71
Seventy one
седамдесет и један
72
Seventy two
седамдесет и два
73
Seventy three
седамдесет и три
74
Seventy four
седамдесет и четири
75
Seventy five
седамдесет и пет
76
Seventy six
седамдесет и шест
77
Seventy seven
седамдесет и седам
78
Seventy eight
седамдесет и осам
79
Seventy nine
седамдесет и девет
80
Eighty
осамдесет
81
Eighty one
осамдесет и један
82
Eighty two
осамдесет и два
83
Eighty three
осамдесет и три
84
Eighty four
осамдесет и четири
85
Eighty five
осамдесет и пет
86
Eighty six
осамдесет и шест
87
Eighty seven
осамдесет и седам
88
Eighty eight
осамдесет и осам
89
Eighty nine
осамдесет и девет
90
Ninety
деведесет
91
Ninety one
деведесет и један
92
Ninety two
деведесет и два
93
Ninety three
деведесет и три
94
Ninety four
деведесет и четири
95
Ninety five
деведесет и пет
96
Ninety six
деведесет и шест
97
Ninety seven
деведесет и седам
98
Ninety eight
деведесет и осам
99
Ninety nine
деведесет и девет
100
One hundred
сто

Comments

Loading Comments