# српски енглески Sound
0 нула Zero
1 један One
2 два Two
3 три Three
4 четири Four
5 пет Five
6 шест Six
7 седам Seven
8 осам Eight
9 девет Nine
10 десет Ten
11 једанаест Eleven
12 дванаест Twelve
13 тринаест Thirteen
14 четрнаест Fourteen
15 петнаест Fifteen
16 шеснаест Sixteen
17 седамнаест Seventeen
18 осамнаест Eighteen
19 деветнаест Nineteen
20 двадесет Twenty
21 двадесет и један Twenty one
22 двадесет и два Twenty two
23 двадесет три Twenty three
24 двадесет и четири Twenty four
25 двадесет и пет Twenty five
26 двадесет и шест Twenty six
27 двадесет и седам Twenty seven
28 двадесет и осам Twenty eight
29 двадесет и девет Twenty nine
30 тридесет Thirty
31 тридесет и један Thirty one
32 тридесет и два Thirty two
33 тридесет и три Thirty three
34 тридесет и четири Thirty four
35 тридесет и пети Thirty five
36 тридесет и шест Thirty six
37 тридесет и седам Thirty seven
38 тридесет и осам Thirty eight
39 тридесет и девет Thirty nine
40 четрдесет Forty
41 четрдесет и један Forty one
42 четрдесет два Forty two
43 четрдесет и три Forty three
44 четрдесет и четири Forty four
45 четрдесет и пет Forty five
46 четрдесет и шест Forty six
47 четрдесет и седам Forty seven
48 четрдесет и осам Forty eight
49 четрдесет и девет Forty nine
50 педесет Fifty
51 педесет један Fifty one
52 педесет два Fifty two
53 педесет три Fifty three
54 педесет четврти Fifty four
55 педесет и пет Fifty five
56 педесет и шест Fifty six
57 педесет и седам Fifty seven
58 педесет и осам Fifty eight
59 педесет и девет Fifty nine
60 шездесет Sixty
61 шездесет и један Sixty one
62 шездесет и два Sixty two
63 шездесет и три Sixty three
64 шездесет и четири Sixty four
65 шездесет и пет Sixty five
66 шездесет и шест Sixty six
67 шездесет и седам Sixty seven
68 шездесет и осам Sixty eight
69 шездесет и девет Sixty nine
70 седамдесет Seventy
71 седамдесет и један Seventy one
72 седамдесет и два Seventy two
73 седамдесет и три Seventy three
74 седамдесет и четири Seventy four
75 седамдесет и пет Seventy five
76 седамдесет и шест Seventy six
77 седамдесет и седам Seventy seven
78 седамдесет и осам Seventy eight
79 седамдесет и девет Seventy nine
80 осамдесет Eighty
81 осамдесет и један Eighty one
82 осамдесет и два Eighty two
83 осамдесет и три Eighty three
84 осамдесет и четири Eighty four
85 осамдесет и пет Eighty five
86 осамдесет и шест Eighty six
87 осамдесет и седам Eighty seven
88 осамдесет и осам Eighty eight
89 осамдесет и девет Eighty nine
90 деведесет Ninety
91 деведесет и један Ninety one
92 деведесет и два Ninety two
93 деведесет и три Ninety three
94 деведесет и четири Ninety four
95 деведесет и пет Ninety five
96 деведесет и шест Ninety six
97 деведесет и седам Ninety seven
98 деведесет и осам Ninety eight
99 деведесет и девет Ninety nine
100 сто One hundred

Comments

Loading Comments