# српски естонски Sound
1 један üks
2 два kaks
3 три kolm
4 четири neli
5 пет viis
6 шест kuus
7 седам seitse
8 осам kaheksa
9 девет üheksa
10 десет kümme
11 једанаест üksteist
12 дванаест kaksteist
13 тринаест kolmteist
14 четрнаест neliteist
15 петнаест viisteist
16 шеснаест kuusteist
17 седамнаест seitseteist
18 осамнаест kaheksateist
19 деветнаест üheksateist
20 двадесет kakskümmend
21 двадесет и један kakskümmend üks
22 двадесет и два kakskümmend kaks
23 двадесет три kakskümmend kolm
24 двадесет и четири kakskümmend neli
25 двадесет и пет kakskümmend viis
26 двадесет и шест kakskümmend kuus
27 двадесет и седам kakskümmend seitse
28 двадесет и осам kakskümmend kaheksa
29 двадесет и девет kakskümmend üheksa
30 тридесет kolmkümmend
31 тридесет и један kolmkümmend üks
32 тридесет и два kolmkümmend kaks
33 тридесет и три kolmkümmend kolm
34 тридесет и четири kolmkümmend neli
35 тридесет и пети kolmkümmend viis
36 тридесет и шест kolmkümmend kuus
37 тридесет и седам kolmkümmend seitse
38 тридесет и осам kolmkümmend kaheksa
39 тридесет и девет kolmkümmend üheksa
40 четрдесет nelikümmend
41 четрдесет и један nelikümmend üks
42 четрдесет два nelikümmend kaks
43 четрдесет и три nelikümmend kolm
44 четрдесет и четири nelikümmend neli
45 четрдесет и пет nelikümmend viis
46 четрдесет и шест nelikümmend kuus
47 четрдесет и седам nelikümmend seitse
48 четрдесет и осам nelikümmend kaheksa
49 четрдесет и девет nelikümmend üheksa
50 педесет viiskümmend
51 педесет један viiskümmend üks
52 педесет два viiskümmend kaks
53 педесет три viiskümmend kolm
54 педесет четврти viiskümmend neli
55 педесет и пет viiskümmend viis
56 педесет и шест viiskümmend kuus
57 педесет и седам viiskümmend seitse
58 педесет и осам viiskümmend kaheksa
59 педесет и девет viiskümmend üheksa
60 шездесет kuuskümmend
61 шездесет и један kuuskümmend üks
62 шездесет и два kuuskümmend kaks
63 шездесет и три kuuskümmend kolm
64 шездесет и четири kuuskümmend neli
65 шездесет и пет kuuskümmend viis
66 шездесет и шест kuuskümmend kuus
67 шездесет и седам kuuskümmend seitse
68 шездесет и осам kuuskümmend kaheksa
69 шездесет и девет kuuskümmend üheksa
70 седамдесет seitsekümmend
71 седамдесет и један seitsekümmend üks
72 седамдесет и два seitsekümmend kaks
73 седамдесет и три seitsekümmend kolm
74 седамдесет и четири seitsekümmend neli
75 седамдесет и пет seitsekümmend viis
76 седамдесет и шест seitsekümmend kuus
77 седамдесет и седам seitsekümmend seitse
78 седамдесет и осам seitsekümmend kaheksa
79 седамдесет и девет seitsekümmend üheksa
80 осамдесет kaheksakümmend
81 осамдесет и један kaheksakümmend üks
82 осамдесет и два kaheksakümmend kaks
83 осамдесет и три kaheksakümmend kolm
84 осамдесет и четири kaheksakümmend neli
85 осамдесет и пет kaheksakümmend viis
86 осамдесет и шест kaheksakümmend kuus
87 осамдесет и седам kaheksakümmend seitse
88 осамдесет и осам kaheksakümmend kaheksa
89 осамдесет и девет kaheksakümmend üheksa
90 деведесет üheksakümmend
91 деведесет и један üheksakümmend üks
92 деведесет и два üheksakümmend kaks
93 деведесет и три üheksakümmend kolm
94 деведесет и четири üheksakümmend neli
95 деведесет и пет üheksakümmend viis
96 деведесет и шест üheksakümmend kuus
97 деведесет и седам üheksakümmend seitse
98 деведесет и осам üheksakümmend kaheksa
99 деведесет и девет üheksakümmend üheksa
100 сто sada
0 нула null

Comments

Loading Comments