Бројеви на филипинском

Бројеви на филипинском

0
sero
нула
1
isa
један
2
dalawa
два
3
tatlo
три
4
apat
четири
5
lima
пет
6
anim
шест
7
pito
седам
8
walo
осам
9
siyam
девет
10
sampu
десет
11
labingisa
једанаест
12
labingdalawa
дванаест
13
labingtatlo
тринаест
14
labingapat
четрнаест
15
labinglima
петнаест
16
labinganim
шеснаест
17
labingpito
седамнаест
18
labingwalo
осамнаест
19
labingsiyam
деветнаест
20
dalawampu
двадесет
21
dalawampu't isa
двадесет и један
22
dalawampu't dalawa
двадесет и два
23
dalawampu't tatlo
двадесет три
24
dalawampu't apat
двадесет и четири
25
dalawampu't lima
двадесет и пет
26
dalawampu't anim
двадесет и шест
27
dalawampu't pito
двадесет и седам
28
dalawampu't walo
двадесет и осам
29
dalawampu't siyam
двадесет и девет
30
tatlompu
тридесет
31
tatlompu't isa
тридесет и један
32
tatlompu't dalawa
тридесет и два
33
tatlompu't tatlo
тридесет и три
34
tatlompu't apat
тридесет и четири
35
tatlompu't lima
тридесет и пети
36
tatlompu't anim
тридесет и шест
37
tatlompu't pito
тридесет и седам
38
tatlompu't walo
тридесет и осам
39
tatlompu't siyam
тридесет и девет
40
apatnapo
четрдесет
41
apatnapo't isa
четрдесет и један
42
apatnapo't dalawa
четрдесет два
43
apatnapo't tatlo
четрдесет и три
44
apatnapo't apat
четрдесет и четири
45
apatnapo't lima
четрдесет и пет
46
apatnapo't anim
четрдесет и шест
47
apatnapo't pito
четрдесет и седам
48
apatnapo't walo
четрдесет и осам
49
apatnapo't siyam
четрдесет и девет
50
limampo
педесет
51
limampu't isa
педесет један
52
limampu't dalawa
педесет два
53
limampu't tatlo
педесет три
54
limampu't apat
педесет четврти
55
limampu't lima
педесет и пет
56
limampu't anim
педесет и шест
57
limampu't pito
педесет и седам
58
limampu't walo
педесет и осам
59
limampu't siyam
педесет и девет
60
animnapo
шездесет
61
animnapu't isa
шездесет и један
62
animnapu't dalawa
шездесет и два
63
animnapu't tatlo
шездесет и три
64
animnapu't apat
шездесет и четири
65
animnapu't lima
шездесет и пет
66
animnapu't anim
шездесет и шест
67
animnapu't pito
шездесет и седам
68
animnapu't walo
шездесет и осам
69
animnapu't siyam
шездесет и девет
70
pitumpo
седамдесет
71
pitumpo't isa
седамдесет и један
72
pitumpo't dalawa
седамдесет и два
73
pitumpo't tatlo
седамдесет и три
74
pitumpo't apat
седамдесет и четири
75
pitumpo't lima
седамдесет и пет
76
pitumpo't anim
седамдесет и шест
77
pitumpo't pito
седамдесет и седам
78
pitumpo't walo
седамдесет и осам
79
pitumpo't siyam
седамдесет и девет
80
walompu
осамдесет
81
walopmu't isa
осамдесет и један
82
walopmu't dalawa
осамдесет и два
83
walopmu't tatlo
осамдесет и три
84
walopmu't apat
осамдесет и четири
85
walopmu't lima
осамдесет и пет
86
walopmu't anim
осамдесет и шест
87
walopmu't pito
осамдесет и седам
88
walopmu't walo
осамдесет и осам
89
walopmu't siyam
осамдесет и девет
90
siyamnapu
деведесет
91
siyamnapu't isa
деведесет и један
92
siyamnapu't dalawa
деведесет и два
93
siyamnapu't tatlo
деведесет и три
94
siyamnapu't apat
деведесет и четири
95
siyamnapu't lima
деведесет и пет
96
siyamnapu't anim
деведесет и шест
97
siyamnapu't pito
деведесет и седам
98
siyamnapu't walo
деведесет и осам
99
siyamnapu't siyam
деведесет и девет
100
isangdaan
сто

Comments

Loading Comments