Бројеви на филипинском

Бројеви на филипинском

#српскитагалогSound
0нулаsero
1једанisa
2дваdalawa
3триtatlo
4четириapat
5петlima
6шестanim
7седамpito
8осамwalo
9деветsiyam
10десетsampu
11једанаестlabingisa
12дванаестlabingdalawa
13тринаестlabingtatlo
14четрнаестlabingapat
15петнаестlabinglima
16шеснаестlabinganim
17седамнаестlabingpito
18осамнаестlabingwalo
19деветнаестlabingsiyam
20двадесетdalawampu
21двадесет и једанdalawampu't isa
22двадесет и дваdalawampu't dalawa
23двадесет триdalawampu't tatlo
24двадесет и четириdalawampu't apat
25двадесет и петdalawampu't lima
26двадесет и шестdalawampu't anim
27двадесет и седамdalawampu't pito
28двадесет и осамdalawampu't walo
29двадесет и деветdalawampu't siyam
30тридесетtatlompu
31тридесет и једанtatlompu't isa
32тридесет и дваtatlompu't dalawa
33тридесет и триtatlompu't tatlo
34тридесет и четириtatlompu't apat
35тридесет и петиtatlompu't lima
36тридесет и шестtatlompu't anim
37тридесет и седамtatlompu't pito
38тридесет и осамtatlompu't walo
39тридесет и деветtatlompu't siyam
40четрдесетapatnapo
41четрдесет и једанapatnapo't isa
42четрдесет дваapatnapo't dalawa
43четрдесет и триapatnapo't tatlo
44четрдесет и четириapatnapo't apat
45четрдесет и петapatnapo't lima
46четрдесет и шестapatnapo't anim
47четрдесет и седамapatnapo't pito
48четрдесет и осамapatnapo't walo
49четрдесет и деветapatnapo't siyam
50педесетlimampo
51педесет једанlimampu't isa
52педесет дваlimampu't dalawa
53педесет триlimampu't tatlo
54педесет четвртиlimampu't apat
55педесет и петlimampu't lima
56педесет и шестlimampu't anim
57педесет и седамlimampu't pito
58педесет и осамlimampu't walo
59педесет и деветlimampu't siyam
60шездесетanimnapo
61шездесет и једанanimnapu't isa
62шездесет и дваanimnapu't dalawa
63шездесет и триanimnapu't tatlo
64шездесет и четириanimnapu't apat
65шездесет и петanimnapu't lima
66шездесет и шестanimnapu't anim
67шездесет и седамanimnapu't pito
68шездесет и осамanimnapu't walo
69шездесет и деветanimnapu't siyam
70седамдесетpitumpo
71седамдесет и једанpitumpo't isa
72седамдесет и дваpitumpo't dalawa
73седамдесет и триpitumpo't tatlo
74седамдесет и четириpitumpo't apat
75седамдесет и петpitumpo't lima
76седамдесет и шестpitumpo't anim
77седамдесет и седамpitumpo't pito
78седамдесет и осамpitumpo't walo
79седамдесет и деветpitumpo't siyam
80осамдесетwalompu
81осамдесет и једанwalopmu't isa
82осамдесет и дваwalopmu't dalawa
83осамдесет и триwalopmu't tatlo
84осамдесет и четириwalopmu't apat
85осамдесет и петwalopmu't lima
86осамдесет и шестwalopmu't anim
87осамдесет и седамwalopmu't pito
88осамдесет и осамwalopmu't walo
89осамдесет и деветwalopmu't siyam
90деведесетsiyamnapu
91деведесет и једанsiyamnapu't isa
92деведесет и дваsiyamnapu't dalawa
93деведесет и триsiyamnapu't tatlo
94деведесет и четириsiyamnapu't apat
95деведесет и петsiyamnapu't lima
96деведесет и шестsiyamnapu't anim
97деведесет и седамsiyamnapu't pito
98деведесет и осамsiyamnapu't walo
99деведесет и деветsiyamnapu't siyam
100стоisangdaan

Comments

Loading Comments