Бројеви на француском

Бројеви на француском

#српскифранцускиSound
0нулаZéro
1једанun
2дваdeux
3триtrois
4четириquatre
5петcinq
6шестsix
7седамsept
8осамhuit
9деветneuf
10десетdix
11једанаестonze
12дванаестdouze
13тринаестtreize
14четрнаестquatorze
15петнаестquinze
16шеснаестseize
17седамнаестdix-sept
18осамнаестdix-huit
19деветнаестdix-neuf
20двадесетvingt
21двадесет и једанvingt et un
22двадесет и дваvingt-deux
23двадесет триvingt-trois
24двадесет и четириvingt-quatre
25двадесет и петvingt-cinq
26двадесет и шестvingt-six
27двадесет и седамvingt-sept
28двадесет и осамvingt-huit
29двадесет и деветvingt-neuf
30тридесетtrente
31тридесет и једанtrente et un
32тридесет и дваtrente-deux
33тридесет и триtrente-trois
34тридесет и четириtrente-quatre
35тридесет и петиtrente-cinq
36тридесет и шестtrente-six
37тридесет и седамtrente-sept
38тридесет и осамtrente-huit
39тридесет и деветtrente-neuf
40четрдесетquarante
41четрдесет и једанquarante et un
42четрдесет дваquarante-deux
43четрдесет и триquarante-trois
44четрдесет и четириquarante-quatre
45четрдесет и петquarante-cinq
46четрдесет и шестquarante-six
47четрдесет и седамquarante-sept
48четрдесет и осамquarante-huit
49четрдесет и деветquarante-neuf
50педесетcinquante
51педесет једанcinquante et un
52педесет дваcinquante-deux
53педесет триcinquante-trois
54педесет четвртиcinquante-quatre
55педесет и петcinquante-cinq
56педесет и шестcinquante-six
57педесет и седамcinquante-sept
58педесет и осамcinquante-huit
59педесет и деветcinquante-neuf
60шездесетsoixante
61шездесет и једанsoixante et un
62шездесет и дваsoixante-deux
63шездесет и триsoixante-trois
64шездесет и четириsoixante-quatre
65шездесет и петsoixante-cinq
66шездесет и шестsoixante-six
67шездесет и седамsoixante-sept
68шездесет и осамsoixante-huit
69шездесет и деветsoixante-neuf
70седамдесетsoixante-dix
71седамдесет и једанsoixante et onze
72седамдесет и дваsoixante-douze
73седамдесет и триsoixante-treize
74седамдесет и четириsoixante-quatorze
75седамдесет и петsoixante-quinze
76седамдесет и шестsoixante-seize
77седамдесет и седамsoixante-dix-sept
78седамдесет и осамsoixante-dix-huit
79седамдесет и деветsoixante-dix-neuf
80осамдесетquatre-vingt
81осамдесет и једанquatre-vingt-un
82осамдесет и дваquatre-vingt-deux
83осамдесет и триquatre-vingt-trois
84осамдесет и четириquatre-vingt-quatre
85осамдесет и петquatre-vingt-cinq
86осамдесет и шестquatre-vingt-six
87осамдесет и седамquatre-vingt-sept
88осамдесет и осамquatre-vingt-huit
89осамдесет и деветquatre-vingt-neuf
90деведесетquatre-vingt-dix
91деведесет и једанquatre-vingt-onze
92деведесет и дваquatre-vingt-douze
93деведесет и триquatre-vingt-treize
94деведесет и четириquatre-vingt-quatorze
95деведесет и петquatre-vingt-quinze
96деведесет и шестquatre-vingt-seize
97деведесет и седамquatre-vingt-dix-sept
98деведесет и осамquatre-vingt-dix-huit
99деведесет и деветquatre-vingt-dix-neuf
100стоcent

Comments

Loading Comments