# српски француски Sound
0 нула Zéro
1 један un
2 два deux
3 три trois
4 четири quatre
5 пет cinq
6 шест six
7 седам sept
8 осам huit
9 девет neuf
10 десет dix
11 једанаест onze
12 дванаест douze
13 тринаест treize
14 четрнаест quatorze
15 петнаест quinze
16 шеснаест seize
17 седамнаест dix-sept
18 осамнаест dix-huit
19 деветнаест dix-neuf
20 двадесет vingt
21 двадесет и један vingt et un
22 двадесет и два vingt-deux
23 двадесет три vingt-trois
24 двадесет и четири vingt-quatre
25 двадесет и пет vingt-cinq
26 двадесет и шест vingt-six
27 двадесет и седам vingt-sept
28 двадесет и осам vingt-huit
29 двадесет и девет vingt-neuf
30 тридесет trente
31 тридесет и један trente et un
32 тридесет и два trente-deux
33 тридесет и три trente-trois
34 тридесет и четири trente-quatre
35 тридесет и пети trente-cinq
36 тридесет и шест trente-six
37 тридесет и седам trente-sept
38 тридесет и осам trente-huit
39 тридесет и девет trente-neuf
40 четрдесет quarante
41 четрдесет и један quarante et un
42 четрдесет два quarante-deux
43 четрдесет и три quarante-trois
44 четрдесет и четири quarante-quatre
45 четрдесет и пет quarante-cinq
46 четрдесет и шест quarante-six
47 четрдесет и седам quarante-sept
48 четрдесет и осам quarante-huit
49 четрдесет и девет quarante-neuf
50 педесет cinquante
51 педесет један cinquante et un
52 педесет два cinquante-deux
53 педесет три cinquante-trois
54 педесет четврти cinquante-quatre
55 педесет и пет cinquante-cinq
56 педесет и шест cinquante-six
57 педесет и седам cinquante-sept
58 педесет и осам cinquante-huit
59 педесет и девет cinquante-neuf
60 шездесет soixante
61 шездесет и један soixante et un
62 шездесет и два soixante-deux
63 шездесет и три soixante-trois
64 шездесет и четири soixante-quatre
65 шездесет и пет soixante-cinq
66 шездесет и шест soixante-six
67 шездесет и седам soixante-sept
68 шездесет и осам soixante-huit
69 шездесет и девет soixante-neuf
70 седамдесет soixante-dix
71 седамдесет и један soixante et onze
72 седамдесет и два soixante-douze
73 седамдесет и три soixante-treize
74 седамдесет и четири soixante-quatorze
75 седамдесет и пет soixante-quinze
76 седамдесет и шест soixante-seize
77 седамдесет и седам soixante-dix-sept
78 седамдесет и осам soixante-dix-huit
79 седамдесет и девет soixante-dix-neuf
80 осамдесет quatre-vingt
81 осамдесет и један quatre-vingt-un
82 осамдесет и два quatre-vingt-deux
83 осамдесет и три quatre-vingt-trois
84 осамдесет и четири quatre-vingt-quatre
85 осамдесет и пет quatre-vingt-cinq
86 осамдесет и шест quatre-vingt-six
87 осамдесет и седам quatre-vingt-sept
88 осамдесет и осам quatre-vingt-huit
89 осамдесет и девет quatre-vingt-neuf
90 деведесет quatre-vingt-dix
91 деведесет и један quatre-vingt-onze
92 деведесет и два quatre-vingt-douze
93 деведесет и три quatre-vingt-treize
94 деведесет и четири quatre-vingt-quatorze
95 деведесет и пет quatre-vingt-quinze
96 деведесет и шест quatre-vingt-seize
97 деведесет и седам quatre-vingt-dix-sept
98 деведесет и осам quatre-vingt-dix-huit
99 деведесет и девет quatre-vingt-dix-neuf
100 сто cent

Comments

Loading Comments