Бројеви на француском

Бројеви на француском

0
Zéro
нула
1
un
један
2
deux
два
3
trois
три
4
quatre
четири
5
cinq
пет
6
six
шест
7
sept
седам
8
huit
осам
9
neuf
девет
10
dix
десет
11
onze
једанаест
12
douze
дванаест
13
treize
тринаест
14
quatorze
четрнаест
15
quinze
петнаест
16
seize
шеснаест
17
dix-sept
седамнаест
18
dix-huit
осамнаест
19
dix-neuf
деветнаест
20
vingt
двадесет
21
vingt et un
двадесет и један
22
vingt-deux
двадесет и два
23
vingt-trois
двадесет три
24
vingt-quatre
двадесет и четири
25
vingt-cinq
двадесет и пет
26
vingt-six
двадесет и шест
27
vingt-sept
двадесет и седам
28
vingt-huit
двадесет и осам
29
vingt-neuf
двадесет и девет
30
trente
тридесет
31
trente et un
тридесет и један
32
trente-deux
тридесет и два
33
trente-trois
тридесет и три
34
trente-quatre
тридесет и четири
35
trente-cinq
тридесет и пети
36
trente-six
тридесет и шест
37
trente-sept
тридесет и седам
38
trente-huit
тридесет и осам
39
trente-neuf
тридесет и девет
40
quarante
четрдесет
41
quarante et un
четрдесет и један
42
quarante-deux
четрдесет два
43
quarante-trois
четрдесет и три
44
quarante-quatre
четрдесет и четири
45
quarante-cinq
четрдесет и пет
46
quarante-six
четрдесет и шест
47
quarante-sept
четрдесет и седам
48
quarante-huit
четрдесет и осам
49
quarante-neuf
четрдесет и девет
50
cinquante
педесет
51
cinquante et un
педесет један
52
cinquante-deux
педесет два
53
cinquante-trois
педесет три
54
cinquante-quatre
педесет четврти
55
cinquante-cinq
педесет и пет
56
cinquante-six
педесет и шест
57
cinquante-sept
педесет и седам
58
cinquante-huit
педесет и осам
59
cinquante-neuf
педесет и девет
60
soixante
шездесет
61
soixante et un
шездесет и један
62
soixante-deux
шездесет и два
63
soixante-trois
шездесет и три
64
soixante-quatre
шездесет и четири
65
soixante-cinq
шездесет и пет
66
soixante-six
шездесет и шест
67
soixante-sept
шездесет и седам
68
soixante-huit
шездесет и осам
69
soixante-neuf
шездесет и девет
70
soixante-dix
седамдесет
71
soixante et onze
седамдесет и један
72
soixante-douze
седамдесет и два
73
soixante-treize
седамдесет и три
74
soixante-quatorze
седамдесет и четири
75
soixante-quinze
седамдесет и пет
76
soixante-seize
седамдесет и шест
77
soixante-dix-sept
седамдесет и седам
78
soixante-dix-huit
седамдесет и осам
79
soixante-dix-neuf
седамдесет и девет
80
quatre-vingt
осамдесет
81
quatre-vingt-un
осамдесет и један
82
quatre-vingt-deux
осамдесет и два
83
quatre-vingt-trois
осамдесет и три
84
quatre-vingt-quatre
осамдесет и четири
85
quatre-vingt-cinq
осамдесет и пет
86
quatre-vingt-six
осамдесет и шест
87
quatre-vingt-sept
осамдесет и седам
88
quatre-vingt-huit
осамдесет и осам
89
quatre-vingt-neuf
осамдесет и девет
90
quatre-vingt-dix
деведесет
91
quatre-vingt-onze
деведесет и један
92
quatre-vingt-douze
деведесет и два
93
quatre-vingt-treize
деведесет и три
94
quatre-vingt-quatorze
деведесет и четири
95
quatre-vingt-quinze
деведесет и пет
96
quatre-vingt-seize
деведесет и шест
97
quatre-vingt-dix-sept
деведесет и седам
98
quatre-vingt-dix-huit
деведесет и осам
99
quatre-vingt-dix-neuf
деведесет и девет
100
cent
сто

Comments

Loading Comments