Бројеви на холандском

Бројеви на холандском

0
nul
нула
1
een
један
2
twee
два
3
drie
три
4
vier
четири
5
vijf
пет
6
zes
шест
7
zeven
седам
8
acht
осам
9
negen
девет
10
tien
десет
11
elf
једанаест
12
twaalf
дванаест
13
dertien
тринаест
14
veertien
четрнаест
15
vijftien
петнаест
16
zestien
шеснаест
17
zeventien
седамнаест
18
achttien
осамнаест
19
negentien
деветнаест
20
twintig
двадесет
21
eenentwintig
двадесет и један
22
tweeëntwintig
двадесет и два
23
drieëntwintig
двадесет три
24
vierentwintig
двадесет и четири
25
vijfentwintig
двадесет и пет
26
zesentwintig
двадесет и шест
27
zevenentwintig
двадесет и седам
28
achtentwintig
двадесет и осам
29
negenentwintig
двадесет и девет
30
dertig
тридесет
31
eenendertig
тридесет и један
32
tweeëndertig
тридесет и два
33
drieëndertig
тридесет и три
34
vierendertig
тридесет и четири
35
vijfendertig
тридесет и пети
36
zesendertig
тридесет и шест
37
zevenendertig
тридесет и седам
38
achtendertig
тридесет и осам
39
negenendertig
тридесет и девет
40
veertig
четрдесет
41
eenenveertig
четрдесет и један
42
tweeënveertig
четрдесет два
43
drieënveertig
четрдесет и три
44
vierenveertig
четрдесет и четири
45
vijfenveertig
четрдесет и пет
46
zesenveertig
четрдесет и шест
47
zevenenveertig
четрдесет и седам
48
achtenveertig
четрдесет и осам
49
negenenveertig
четрдесет и девет
50
vijftig
педесет
51
eenenvijftig
педесет један
52
tweeënvijftig
педесет два
53
drieënvijftig
педесет три
54
vierenvijftig
педесет четврти
55
vijfenvijftig
педесет и пет
56
zesenvijftig
педесет и шест
57
zevenenvijftig
педесет и седам
58
achtenvijftig
педесет и осам
59
negenenvijftig
педесет и девет
60
zestig
шездесет
61
eenenzestig
шездесет и један
62
tweeënzestig
шездесет и два
63
drieënzestig
шездесет и три
64
vierenzestig
шездесет и четири
65
vijfenzestig
шездесет и пет
66
zesenzestig
шездесет и шест
67
zevenenzestig
шездесет и седам
68
achtenzestig
шездесет и осам
69
negenenzestig
шездесет и девет
70
zeventig
седамдесет
71
eenenzeventig
седамдесет и један
72
tweeënzeventig
седамдесет и два
73
drieënzeventig
седамдесет и три
74
vierenzeventig
седамдесет и четири
75
vijfenzeventig
седамдесет и пет
76
zesenzeventig
седамдесет и шест
77
zevenenzeventig
седамдесет и седам
78
achtenzeventig
седамдесет и осам
79
negenenzeventig
седамдесет и девет
80
tachtig
осамдесет
81
eenentachtig
осамдесет и један
82
tweeëntachtig
осамдесет и два
83
drieëntachtig
осамдесет и три
84
vierentachtig
осамдесет и четири
85
vijfentachtig
осамдесет и пет
86
zesentachtig
осамдесет и шест
87
zevenentachtig
осамдесет и седам
88
achtentachtig
осамдесет и осам
89
negenentachtig
осамдесет и девет
90
negentig
деведесет
91
eenennegentig
деведесет и један
92
tweeënnegentig
деведесет и два
93
drieënnegentig
деведесет и три
94
vierennegentig
деведесет и четири
95
vijfennegentig
деведесет и пет
96
zesennegentig
деведесет и шест
97
zevenennegentig
деведесет и седам
98
achtennegentig
деведесет и осам
99
negenennegentig
деведесет и девет
100
honderd
сто

Comments

Loading Comments