Бројеви на холандском

Бројеви на холандском

#српскихоландскиSound
0нулаnul
1једанeen
2дваtwee
3триdrie
4четириvier
5петvijf
6шестzes
7седамzeven
8осамacht
9деветnegen
10десетtien
11једанаестelf
12дванаестtwaalf
13тринаестdertien
14четрнаестveertien
15петнаестvijftien
16шеснаестzestien
17седамнаестzeventien
18осамнаестachttien
19деветнаестnegentien
20двадесетtwintig
21двадесет и једанeenentwintig
22двадесет и дваtweeëntwintig
23двадесет триdrieëntwintig
24двадесет и четириvierentwintig
25двадесет и петvijfentwintig
26двадесет и шестzesentwintig
27двадесет и седамzevenentwintig
28двадесет и осамachtentwintig
29двадесет и деветnegenentwintig
30тридесетdertig
31тридесет и једанeenendertig
32тридесет и дваtweeëndertig
33тридесет и триdrieëndertig
34тридесет и четириvierendertig
35тридесет и петиvijfendertig
36тридесет и шестzesendertig
37тридесет и седамzevenendertig
38тридесет и осамachtendertig
39тридесет и деветnegenendertig
40четрдесетveertig
41четрдесет и једанeenenveertig
42четрдесет дваtweeënveertig
43четрдесет и триdrieënveertig
44четрдесет и четириvierenveertig
45четрдесет и петvijfenveertig
46четрдесет и шестzesenveertig
47четрдесет и седамzevenenveertig
48четрдесет и осамachtenveertig
49четрдесет и деветnegenenveertig
50педесетvijftig
51педесет једанeenenvijftig
52педесет дваtweeënvijftig
53педесет триdrieënvijftig
54педесет четвртиvierenvijftig
55педесет и петvijfenvijftig
56педесет и шестzesenvijftig
57педесет и седамzevenenvijftig
58педесет и осамachtenvijftig
59педесет и деветnegenenvijftig
60шездесетzestig
61шездесет и једанeenenzestig
62шездесет и дваtweeënzestig
63шездесет и триdrieënzestig
64шездесет и четириvierenzestig
65шездесет и петvijfenzestig
66шездесет и шестzesenzestig
67шездесет и седамzevenenzestig
68шездесет и осамachtenzestig
69шездесет и деветnegenenzestig
70седамдесетzeventig
71седамдесет и једанeenenzeventig
72седамдесет и дваtweeënzeventig
73седамдесет и триdrieënzeventig
74седамдесет и четириvierenzeventig
75седамдесет и петvijfenzeventig
76седамдесет и шестzesenzeventig
77седамдесет и седамzevenenzeventig
78седамдесет и осамachtenzeventig
79седамдесет и деветnegenenzeventig
80осамдесетtachtig
81осамдесет и једанeenentachtig
82осамдесет и дваtweeëntachtig
83осамдесет и триdrieëntachtig
84осамдесет и четириvierentachtig
85осамдесет и петvijfentachtig
86осамдесет и шестzesentachtig
87осамдесет и седамzevenentachtig
88осамдесет и осамachtentachtig
89осамдесет и деветnegenentachtig
90деведесетnegentig
91деведесет и једанeenennegentig
92деведесет и дваtweeënnegentig
93деведесет и триdrieënnegentig
94деведесет и четириvierennegentig
95деведесет и петvijfennegentig
96деведесет и шестzesennegentig
97деведесет и седамzevenennegentig
98деведесет и осамachtennegentig
99деведесет и деветnegenennegentig
100стоhonderd

Comments

Loading Comments