# српски хрватски Sound
0 нула nula
1 један jedan
2 два dva
3 три tri
4 четири četiri
5 пет pet
6 шест šest
7 седам sedam
8 осам osam
9 девет devet
10 десет deset
11 једанаест jedanaest
12 дванаест dvanaest
13 тринаест trinaest
14 четрнаест četrnaest
15 петнаест petnaest
16 шеснаест šesnaest
17 седамнаест sedamnaest
18 осамнаест osamnaest
19 деветнаест devetnaest
20 двадесет dvadeset
21 двадесет и један dvadeset i jedan
22 двадесет и два dvadeset i dva
23 двадесет три dvadeset i tri
24 двадесет и четири dvadeset i četiri
25 двадесет и пет dvadeset i pet
26 двадесет и шест dvadeset i šest
27 двадесет и седам dvadeset i sedam
28 двадесет и осам dvadeset i osam
29 двадесет и девет dvadeset i devet
30 тридесет trideset
31 тридесет и један trideset i jedan
32 тридесет и два trideset i dva
33 тридесет и три trideset i tri
34 тридесет и четири trideset i četiri
35 тридесет и пети trideset i pet
36 тридесет и шест trideset i šest
37 тридесет и седам trideset i sedam
38 тридесет и осам trideset i osam
39 тридесет и девет trideset i devet
40 четрдесет četrdeset
41 четрдесет и један četrdeset i jedan
42 четрдесет два četrdeset i dva
43 четрдесет и три četrdeset i tri
44 четрдесет и четири četrdeset i četiri
45 четрдесет и пет četrdeset i pet
46 четрдесет и шест četrdeset i šest
47 четрдесет и седам četrdeset i sedam
48 четрдесет и осам četrdeset osam
49 четрдесет и девет četrdeset i devet
50 педесет pedeset
51 педесет један pedeset i jedan
52 педесет два pedeset i dva
53 педесет три pedeset i tri
54 педесет четврти pedeset i četiri
55 педесет и пет pedeset i pet
56 педесет и шест pedeset i šest
57 педесет и седам pedeset i sedam
58 педесет и осам pedeset i osam
59 педесет и девет pedeset i devet
60 шездесет šezdeset
61 шездесет и један šezdeset i jedan
62 шездесет и два šezdeset i dva
63 шездесет и три šezdeset i tri
64 шездесет и четири šezdeset i četiri
65 шездесет и пет šezdeset i pet
66 шездесет и шест šezdeset i šest
67 шездесет и седам šezdeset i sedam
68 шездесет и осам šezdeset i osam
69 шездесет и девет šezdeset i devet
70 седамдесет sedamdeset
71 седамдесет и један sedamdeset i jedan
72 седамдесет и два sedamdeset i dva
73 седамдесет и три sedamdeset i tri
74 седамдесет и четири sedamdeset i četiri
75 седамдесет и пет sedamdeset i pet
76 седамдесет и шест sedamdeset i šest
77 седамдесет и седам sedamdeset i sedam
78 седамдесет и осам sedamdeset i osam
79 седамдесет и девет sedamdeset i devet
80 осамдесет osamdeset
81 осамдесет и један osamdeset i jedan
82 осамдесет и два osamdeset i dva
83 осамдесет и три osamdeset i tri
84 осамдесет и четири osamdeset i četiri
85 осамдесет и пет osamdeset i pet
86 осамдесет и шест osamdeset i šest
87 осамдесет и седам osamdeset i sedam
88 осамдесет и осам osamdeset i osam
89 осамдесет и девет osamdeset i devet
90 деведесет devedeset
91 деведесет и један devedeset i jedan
92 деведесет и два devedeset i dva
93 деведесет и три devedeset i tri
94 деведесет и четири devedeset i četiri
95 деведесет и пет devedeset i pet
96 деведесет и шест devedeset i šest
97 деведесет и седам devedeset i sedam
98 деведесет и осам devedeset i osam
99 деведесет и девет devedeset i devet
100 сто sto

Comments

Loading Comments