Бројеви на каталонском

Бројеви на каталонском

#српскикаталонскиSound
0нулаzero
1једанu
2дваdos
3триtres
4четириquatre
5петcinc
6шестsis
7седамset
8осамvuit
9деветnou
10десетdeu
11једанаестonze
12дванаестdotze
13тринаестtretze
14четрнаестcatorze
15петнаестquinze
16шеснаестsetze
17седамнаестdisset
18осамнаестdivuit
19деветнаестdinou
20двадесетvint
21двадесет и једанvint-i-u
22двадесет и дваvint-i-dos
23двадесет триvint-i-tres
24двадесет и четириvint-i-quatre
25двадесет и петvint-i-cinc
26двадесет и шестvint-i-sis
27двадесет и седамvint-i-set
28двадесет и осамvint-i-vuit
29двадесет и деветvint-i-nou
30тридесетtrenta
31тридесет и једанtrenta-u
32тридесет и дваtrenta-dos
33тридесет и триtrenta-tres
34тридесет и четириtrenta-quatre
35тридесет и петиtrenta-cinc
36тридесет и шестtrenta-sis
37тридесет и седамtrenta-set
38тридесет и осамtrenta-vuit
39тридесет и деветtrenta-nou
40четрдесетquaranta
41четрдесет и једанquaranta-u
42четрдесет дваquaranta-dos
43четрдесет и триquaranta-tres
44четрдесет и четириquaranta-quatre
45четрдесет и петquaranta-cinc
46четрдесет и шестquaranta-sis
47четрдесет и седамquaranta-set
48четрдесет и осамquaranta-vuit
49четрдесет и деветquaranta-nou
50педесетcinquanta
51педесет једанcinquanta-u
52педесет дваcinquanta-dos
53педесет триcinquanta-tres
54педесет четвртиcinquanta-quatre
55педесет и петcinquanta-cinc
56педесет и шестcinquanta-sis
57педесет и седамcinquanta-set
58педесет и осамcinquanta-vuit
59педесет и деветcinquanta-nou
60шездесетseixanta
61шездесет и једанseixanta-u
62шездесет и дваseixanta-dos
63шездесет и триseixanta-tres
64шездесет и четириseixanta-quatre
65шездесет и петseixanta-cinc
66шездесет и шестseixanta-sis
67шездесет и седамseixanta-set
68шездесет и осамseixanta-vuit
69шездесет и деветseixanta-nou
70седамдесетsetanta
71седамдесет и једанsetanta
72седамдесет и дваsetanta-dos
73седамдесет и триsetanta-tres
74седамдесет и четириsetanta-quatre
75седамдесет и петsetanta-cinc
76седамдесет и шестsetanta-sis
77седамдесет и седамsetanta-set
78седамдесет и осамsetanta-vuit
79седамдесет и деветsetanta-nou
80осамдесетvuitanta
81осамдесет и једанvuitanta-u
82осамдесет и дваvuitanta-dos
83осамдесет и триvuitanta-tres
84осамдесет и четириvuitanta-quatre
85осамдесет и петvuitanta-cinc
86осамдесет и шестvuitanta-sis
87осамдесет и седамvuitanta-set
88осамдесет и осамvuitanta-vuit
89осамдесет и деветvuitanta-nou
90деведесетnoranta
91деведесет и једанnoranta-u
92деведесет и дваnoranta-dos
93деведесет и триnoranta-tres
94деведесет и четириnoranta-quatre
95деведесет и петnoranta-cinc
96деведесет и шестnoranta-sis
97деведесет и седамnoranta-set
98деведесет и осамnoranta-vuit
99деведесет и деветnoranta-nou
100стоper cent

Comments

Loading Comments