Бројеви на латвијском

Бројеви на латвијском

#српскилетонскиSound
0нулаnulle-
1једанviens-
2дваdivi-
3триtrīs-
4четириčetri-
5петpieci-
6шестseši-
7седамseptiņi-
8осамastoņi-
9деветdeviņi-
10десетdesmit-
11једанаестvienpadsmit-
12дванаестdivpadsmit-
13тринаестtrīspadsmit-
14четрнаестčetrpadsmit-
15петнаестpiecpadsmit-
16шеснаестsešpadsmit-
17седамнаестseptiņpadsmit-
18осамнаестastoņpadsmit-
19деветнаестdeviņpadsmit-
20двадесетdivdesmit-
21двадесет и једанdivdesmit viens-
22двадесет и дваdivdesmit divi-
23двадесет триdivdesmit trīs-
24двадесет и четириdivdesmit četri-
25двадесет и петdivdesmit pieci-
26двадесет и шестdivdesmit seši-
27двадесет и седамdivdesmit septiņi-
28двадесет и осамdivdesmit astoņi-
29двадесет и деветdivdesmit deviņi-
30тридесетtrīsdesmit-
31тридесет и једанtrīsdesmit viens-
32тридесет и дваtrīsdesmit divi-
33тридесет и триtrīsdesmit trīs-
34тридесет и четириtrīsdesmit četri-
35тридесет и петиtrīsdesmit pieci-
36тридесет и шестtrīsdesmit seši-
37тридесет и седамtrīsdesmit septiņi-
38тридесет и осамtrīsdesmit astoņi-
39тридесет и деветtrīsdesmit deviņi-
40четрдесетčetrdesmit-
41четрдесет и једанčetrdesmit viens-
42четрдесет дваčetrdesmit divi-
43четрдесет и триčetrdesmit trīs-
44четрдесет и четириčetrdesmit četri-
45четрдесет и петčetrdesmit pieci-
46четрдесет и шестčetrdesmit seši-
47четрдесет и седамčetrdesmit septiņi-
48четрдесет и осамčetrdesmit astoņi-
49четрдесет и деветčetrdesmit deviņi-
50педесетpiecdesmit-
51педесет једанpiecdesmit viens-
52педесет дваpiecdesmit divi-
53педесет триpiecdesmit trīs-
54педесет четвртиpiecdesmit četri-
55педесет и петpiecdesmit pieci-
56педесет и шестpiecdesmit seši-
57педесет и седамpiecdesmit sepiņi-
58педесет и осамpiecdesmit astoņi-
59педесет и деветpiecdesmit deviņi-
60шездесетsešdesmit-
61шездесет и једанsešdesmit viens-
62шездесет и дваsešdesmit divi-
63шездесет и триsešdesmit trīs-
64шездесет и четириsešdesmit četri-
65шездесет и петsešdesmit pieci-
66шездесет и шестsešdesmit seši-
67шездесет и седамsešdesmit septiņi-
68шездесет и осамsešdesmit astoņi-
69шездесет и деветsešdesmit deviņi-
70седамдесетseptiņdesmit-
71седамдесет и једанseptiņdesmit viens-
72седамдесет и дваseptiņdesmit divi-
73седамдесет и триseptiņdesmit trīs-
74седамдесет и четириseptiņdesmit četri-
75седамдесет и петseptiņdesmit pieci-
76седамдесет и шестseptiņdesmit seši-
77седамдесет и седамseptiņdesmit septiņi-
78седамдесет и осамseptiņdesmit astoņi-
79седамдесет и деветseptiņdesmit deviņi-
80осамдесетastoņdesmit-
81осамдесет и једанastoņdesmit viens-
82осамдесет и дваastoņdesmit divi-
83осамдесет и триastoņdesmit trīs-
84осамдесет и четириastoņdesmit četri-
85осамдесет и петastoņdesmit pieci-
86осамдесет и шестastoņdesmit seši-
87осамдесет и седамastoņdesmit septiņi-
88осамдесет и осамastoņdesmit astoņi-
89осамдесет и деветastoņdesmit deviņi-
90деведесетdeviņdesmit-
91деведесет и једанdeviņdesmit viens-
92деведесет и дваdeviņdesmit divi-
93деведесет и триdeviņdesmit trīs-
94деведесет и четириdeviņdesmit četri-
95деведесет и петdeviņdesmit pieci-
96деведесет и шестdeviņdesmit seši-
97деведесет и седамdeviņdesmit septiņi-
98деведесет и осамdeviņdesmit astoņi-
99деведесет и деветdeviņdesmit deviņi-
100стоsimts-

Comments

Loading Comments