# српски литвански Sound
0 нула nulis
1 један vienas
2 два du
3 три trys
4 четири keturi
5 пет penki
6 шест šeši
7 седам septyni
8 осам aštuoni
9 девет devyni
10 десет dešimt
11 једанаест vienuolika
12 дванаест dvylika
13 тринаест trylika
14 четрнаест keturiolika
15 петнаест penkiolika
16 шеснаест šešiolika
17 седамнаест septyniolika
18 осамнаест aštuoniolika
19 деветнаест devyniolika
20 двадесет dvidešimt
21 двадесет и један dvidešimt vienas
22 двадесет и два dvidešimt du
23 двадесет три dvidešimt trys
24 двадесет и четири dvidešimt keturi
25 двадесет и пет dvidešimt penki
26 двадесет и шест dvidešimt šeši
27 двадесет и седам dvidešimt septyni
28 двадесет и осам dvidešimt aštuoni
29 двадесет и девет dvidešimt devyni
30 тридесет trisdešimt
31 тридесет и један trisdešimt vienas
32 тридесет и два trisdešimt du
33 тридесет и три trisdešimt trys
34 тридесет и четири trisdešimt keturi
35 тридесет и пети trisdešimt penki
36 тридесет и шест trisdešimt šeši
37 тридесет и седам trisdešimt septyni
38 тридесет и осам trisdešimt aštuoni
39 тридесет и девет trisdešimt devyni
40 четрдесет keturiasdešimt
41 четрдесет и један keturiasdešimt vienas
42 четрдесет два keturiasdešimt du
43 четрдесет и три keturiasdešimt trys
44 четрдесет и четири keturiasdešimt keturi
45 четрдесет и пет keturiasdešimt penki
46 четрдесет и шест keturiasdešimt šeši
47 четрдесет и седам keturiasdešimt septyni
48 четрдесет и осам keturiasdešimt aštuoni
49 четрдесет и девет keturiasdešimt devyni
50 педесет penkiasdešimt
51 педесет један penkiasdešimt vienas
52 педесет два penkiasdešimt du
53 педесет три penkiasdešimt trys
54 педесет четврти penkiasdešimt keturi
55 педесет и пет penkiasdešimt penki
56 педесет и шест penkiasdešimt šeši
57 педесет и седам penkiasdešimt septyni
58 педесет и осам penkiasdešimt aštuoni
59 педесет и девет penkiasdešimt devyni
60 шездесет šešiasdešimt
61 шездесет и један šešiasdešimt vienas
62 шездесет и два šešiasdešimt du
63 шездесет и три šešiasdešimt trys
64 шездесет и четири šešiasdešimt keturi
65 шездесет и пет šešiasdešimt penki
66 шездесет и шест šešiasdešimt šeši
67 шездесет и седам šešiasdešimt septyni
68 шездесет и осам šešiasdešimt aštuoni
69 шездесет и девет šešiasdešimt devyni
70 седамдесет septyniasdešimt
71 седамдесет и један septyniasdešimt vienas
72 седамдесет и два septyniasdešimt du
73 седамдесет и три septyniasdešimt trys
74 седамдесет и четири septyniasdešimt keturi
75 седамдесет и пет septyniasdešimt penki
76 седамдесет и шест septyniasdešimt šeši
77 седамдесет и седам septyniasdešimt septyni
78 седамдесет и осам septyniasdešimt aštuoni
79 седамдесет и девет septyniasdešimt devyni
80 осамдесет aštuoniasdešimt
81 осамдесет и један aštuoniasdešimt vienas
82 осамдесет и два aštuoniasdešimt du
83 осамдесет и три aštuoniasdešimt trys
84 осамдесет и четири aštuoniasdešimt keturi
85 осамдесет и пет aštuoniasdešimt penki
86 осамдесет и шест aštuoniasdešimt šeši
87 осамдесет и седам aštuoniasdešimt septyni
88 осамдесет и осам aštuoniasdešimt aštuoni
89 осамдесет и девет aštuoniasdešimt devyni
90 деведесет devyniasdešimt
91 деведесет и један devyniasdešimt vienas
92 деведесет и два devyniasdešimt du
93 деведесет и три devyniasdešimt trys
94 деведесет и четири devyniasdešimt keturi
95 деведесет и пет devyniasdešimt penki
96 деведесет и шест devyniasdešimt šeši
97 деведесет и седам devyniasdešimt septyni
98 деведесет и осам devyniasdešimt aštuoni
99 деведесет и девет devyniasdešimt devyni
100 сто šimtas

Comments

Loading Comments