# српски малајски Sound
0 нула sifar
1 један satu
2 два dua
3 три tiga
4 четири empat
5 пет lima
6 шест enam
7 седам tujuh
8 осам lapan
9 девет sembilan
10 десет sepuluh
11 једанаест sebelas
12 дванаест dua belas
13 тринаест tiga belas
14 четрнаест empat belas
15 петнаест lima belas
16 шеснаест enam belas
17 седамнаест tujuh belas
18 осамнаест lapan belas
19 деветнаест sembilan belas
20 двадесет dua puluh
21 двадесет и један dua puluh satu
22 двадесет и два dua puluh dua
23 двадесет три dua puluh tiga
24 двадесет и четири dua puluh empat
25 двадесет и пет dua puluh lima
26 двадесет и шест dua puluh enam
27 двадесет и седам dua puluh tujuh
28 двадесет и осам dua puluh lapan
29 двадесет и девет dua puluh sembilan
30 тридесет tiga puluh
31 тридесет и један tiga puluh satu
32 тридесет и два tiga puluh dua
33 тридесет и три tiga puluh tiga
34 тридесет и четири tiga puluh empat
35 тридесет и пети tiga puluh lima
36 тридесет и шест tiga puluh enam
37 тридесет и седам tiga puluh tujuh
38 тридесет и осам tiga puluh lapan
39 тридесет и девет tiga puluh sembilan
40 четрдесет empat puluh
41 четрдесет и један empat puluh satu
42 четрдесет два empat puluh dua
43 четрдесет и три empat puluh tiga
44 четрдесет и четири empat puluh empat
45 четрдесет и пет empat puluh lima
46 четрдесет и шест empat puluh enam
47 четрдесет и седам empat puluh tuju
48 четрдесет и осам empat puluh lapan
49 четрдесет и девет empat puluh sembilan
50 педесет lima puluh
51 педесет један lima puluh satu
52 педесет два lima puluh dua
53 педесет три lima puluh tiga
54 педесет четврти lima puluh empat
55 педесет и пет lima puluh lima
56 педесет и шест lima puluh enam
57 педесет и седам lima puluh tujuh
58 педесет и осам lima puluh lapan
59 педесет и девет lima pulu sembilan
60 шездесет enam puluh
61 шездесет и један enam puluh satu
62 шездесет и два enam puluh dua
63 шездесет и три enam puluh tiga
64 шездесет и четири enam puluh empat
65 шездесет и пет enam puluh lima
66 шездесет и шест enam puluh enam
67 шездесет и седам enam puluh tujuh
68 шездесет и осам enam puluh lapan
69 шездесет и девет enam puluh sembilan
70 седамдесет tujuh puluh
71 седамдесет и један tujuh puluh satu
72 седамдесет и два tujuh puluh dua
73 седамдесет и три tujuh puluh tiga
74 седамдесет и четири tujuh puluh empat
75 седамдесет и пет tujuh puluh lima
76 седамдесет и шест tujuh puluh enam
77 седамдесет и седам tujuh puluh tujuh
78 седамдесет и осам tujuh puluh lapan
79 седамдесет и девет tujuh pulu sembilan
80 осамдесет lapan puluh
81 осамдесет и један lapan puluh satu
82 осамдесет и два lapan puluh dua
83 осамдесет и три lapan puluh tiga
84 осамдесет и четири lapan puluh empat
85 осамдесет и пет lapan puluh lima
86 осамдесет и шест lapan puluh enam
87 осамдесет и седам lapan puluh tujuh
88 осамдесет и осам lapan puluh lapan
89 осамдесет и девет lapan puluh sembilan
90 деведесет sembilan puluh
91 деведесет и један sembilan puluh satu
92 деведесет и два sembilan puluh dua
93 деведесет и три sembilan puluh tiga
94 деведесет и четири sembilan puluh empat
95 деведесет и пет sembilan puluh lima
96 деведесет и шест sembilan puluh enam
97 деведесет и седам sembilan puluh tujuh
98 деведесет и осам sembilan puluh lapan
99 деведесет и девет sembilan puluh sembilan
100 сто satu ratus

Comments

Loading Comments