# српски немачки Sound
0 нула Null
1 један Eins
2 два Zwei
3 три Drei
4 четири Vier
5 пет Fünf
6 шест Sechs
7 седам Sieben
8 осам Acht
9 девет Neun
10 десет Zehn
11 једанаест Elf
12 дванаест Zwölf
13 тринаест Dreizehn
14 четрнаест Vierzehn
15 петнаест Fünfzehn
16 шеснаест Sechzehn
17 седамнаест Siebzehn
18 осамнаест Achtzehn
19 деветнаест Neunzehn
20 двадесет Zwanzig
21 двадесет и један Einundzwanzig
22 двадесет и два Zweiundzwanzig
23 двадесет три Dreiundzwanzig
24 двадесет и четири Vierundzwanzig
25 двадесет и пет Fϋnfundzwanzig
26 двадесет и шест Sechsundzwanzig
27 двадесет и седам Siebenundzwanzig
28 двадесет и осам Achtundzwanzig
29 двадесет и девет Neunundzwanzig
30 тридесет Dreißig
31 тридесет и један Einunddreißig
32 тридесет и два Zweiunddreißig
33 тридесет и три Dreiunddreißig
34 тридесет и четири Vierunddreißig
35 тридесет и пети Fϋnfunddreißig
36 тридесет и шест Sechsunddreißig
37 тридесет и седам Siebenunddreißig
38 тридесет и осам Achtunddreißig
39 тридесет и девет Neununddreißig
40 четрдесет Vierzig
41 четрдесет и један Einundvierzig
42 четрдесет два Zweiundvierzig
43 четрдесет и три Dreiundvierzig
44 четрдесет и четири Vierundvierzig
45 четрдесет и пет Fϋnfundvierzig
46 четрдесет и шест Sechsundvierzig
47 четрдесет и седам Siebenundvierzig
48 четрдесет и осам Achtundvierzig
49 четрдесет и девет Neunundvierzig
50 педесет Fϋnfzig
51 педесет један Einundfϋnfzig
52 педесет два Zweiundfϋnfzig
53 педесет три Dreiundfϋnfzig
54 педесет четврти Vierundfϋnfzig
55 педесет и пет Fϋnfundfϋnfzig
56 педесет и шест Sechsundfϋnfzig
57 педесет и седам Siebenundfϋnfzig
58 педесет и осам Achtundfϋnfzig
59 педесет и девет Neunundfünfzig
60 шездесет Sechzig
61 шездесет и један Einundsechzig
62 шездесет и два Zweiundsechzig
63 шездесет и три Dreiundsechzig
64 шездесет и четири Vierundsechzig
65 шездесет и пет Fϋnfundsechzig
66 шездесет и шест Sechsundsechzig
67 шездесет и седам Siebenundsechzig
68 шездесет и осам Achtundsechzig
69 шездесет и девет Neunundsechzig
70 седамдесет Siebzig
71 седамдесет и један Einundsiebzig
72 седамдесет и два Zweiundsiebzig
73 седамдесет и три Dreiundsiebzig
74 седамдесет и четири Vierundsiebzig
75 седамдесет и пет Fϋnfundsiebzig
76 седамдесет и шест Sechsundsiebzig
77 седамдесет и седам Siebenundsiebzig
78 седамдесет и осам Achtundsiebzig
79 седамдесет и девет Neunundsiebzig
80 осамдесет Achtzig
81 осамдесет и један Einundachtzig
82 осамдесет и два Zweiundachtzig
83 осамдесет и три Dreiundachtzig
84 осамдесет и четири Vierundachtzig
85 осамдесет и пет Fϋnfundachtzig
86 осамдесет и шест Sechsundachtzig
87 осамдесет и седам Siebenundachtzig
88 осамдесет и осам Achtundachtzig
89 осамдесет и девет Neunundachtzig
90 деведесет Neunzig
91 деведесет и један Einundneunzig
92 деведесет и два Zweiundneunzig
93 деведесет и три Dreiundneunzig
94 деведесет и четири Vierundneunzig
95 деведесет и пет Fϋnfundneunzig
96 деведесет и шест Sechsundneunzig
97 деведесет и седам Siebenundneunzig
98 деведесет и осам Achtundneunzig
99 деведесет и девет Neunundneunzig
100 сто Hundert

Comments

Loading Comments