# српски норвешки Sound
0 нула null
1 један én
2 два to
3 три tre
4 четири fire
5 пет fem
6 шест seks
7 седам sju
8 осам åtte
9 девет ni
10 десет ti
11 једанаест elleve
12 дванаест tolv
13 тринаест tretten
14 четрнаест fjorten
15 петнаест femten
16 шеснаест seksten
17 седамнаест sytten
18 осамнаест atten
19 деветнаест nitten
20 двадесет tjue
21 двадесет и један tjueén / én og tyve
22 двадесет и два tjueto
23 двадесет три tjuetre
24 двадесет и четири tjuefire
25 двадесет и пет tjuefem
26 двадесет и шест tjueseks
27 двадесет и седам tjuesju
28 двадесет и осам tjueåtte
29 двадесет и девет tjueni
30 тридесет tretti
31 тридесет и један trettien
32 тридесет и два trettito
33 тридесет и три trettitre
34 тридесет и четири trettifire
35 тридесет и пети trettifem
36 тридесет и шест trettiseks
37 тридесет и седам trettisju
38 тридесет и осам trettiåtte
39 тридесет и девет trettini
40 четрдесет førti
41 четрдесет и један førtien
42 четрдесет два førtito
43 четрдесет и три førtitre
44 четрдесет и четири førtifire
45 четрдесет и пет førtifem
46 четрдесет и шест førtiseks
47 четрдесет и седам førtisju
48 четрдесет и осам førtiåtte
49 четрдесет и девет førtini / ni og førti
50 педесет femti
51 педесет један femtién / en og femti
52 педесет два femtito
53 педесет три femtitre
54 педесет четврти femtifire
55 педесет и пет femtifem
56 педесет и шест femtiseks
57 педесет и седам femtisju
58 педесет и осам femtiåtte
59 педесет и девет femtini
60 шездесет seksti
61 шездесет и један sekstien
62 шездесет и два sekstito
63 шездесет и три sekstitre
64 шездесет и четири sekstifire
65 шездесет и пет sekstifem
66 шездесет и шест sekstiseks
67 шездесет и седам sekstisju
68 шездесет и осам sekstiåtte
69 шездесет и девет sekstini
70 седамдесет sytti
71 седамдесет и један syttien
72 седамдесет и два syttito
73 седамдесет и три syttitre
74 седамдесет и четири syttifire
75 седамдесет и пет syttifem
76 седамдесет и шест syttiseks
77 седамдесет и седам syttisju
78 седамдесет и осам syttiåtte
79 седамдесет и девет syttini
80 осамдесет åtti
81 осамдесет и један åttien
82 осамдесет и два åttito
83 осамдесет и три åttitre
84 осамдесет и четири åttifire
85 осамдесет и пет åttifem
86 осамдесет и шест åttiseks
87 осамдесет и седам åttisju
88 осамдесет и осам åttiåtte
89 осамдесет и девет åttini
90 деведесет nitti
91 деведесет и један nittien
92 деведесет и два nittito
93 деведесет и три nittitre
94 деведесет и четири nittifire
95 деведесет и пет nittifem
96 деведесет и шест nittiseks
97 деведесет и седам nittisju / syv og nitti
98 деведесет и осам nittiåtte
99 деведесет и девет nittini / ni og nitti
100 сто hundre

Comments

Loading Comments