Бројеви на норвешком

Бројеви на норвешком

0
null
нула
1
én
један
2
to
два
3
tre
три
4
fire
четири
5
fem
пет
6
seks
шест
7
sju
седам
8
åtte
осам
9
ni
девет
10
ti
десет
11
elleve
једанаест
12
tolv
дванаест
13
tretten
тринаест
14
fjorten
четрнаест
15
femten
петнаест
16
seksten
шеснаест
17
sytten
седамнаест
18
atten
осамнаест
19
nitten
деветнаест
20
tjue
двадесет
21
tjueén / én og tyve
двадесет и један
22
tjueto
двадесет и два
23
tjuetre
двадесет три
24
tjuefire
двадесет и четири
25
tjuefem
двадесет и пет
26
tjueseks
двадесет и шест
27
tjuesju
двадесет и седам
28
tjueåtte
двадесет и осам
29
tjueni
двадесет и девет
30
tretti
тридесет
31
trettien
тридесет и један
32
trettito
тридесет и два
33
trettitre
тридесет и три
34
trettifire
тридесет и четири
35
trettifem
тридесет и пети
36
trettiseks
тридесет и шест
37
trettisju
тридесет и седам
38
trettiåtte
тридесет и осам
39
trettini
тридесет и девет
40
førti
четрдесет
41
førtien
четрдесет и један
42
førtito
четрдесет два
43
førtitre
четрдесет и три
44
førtifire
четрдесет и четири
45
førtifem
четрдесет и пет
46
førtiseks
четрдесет и шест
47
førtisju
четрдесет и седам
48
førtiåtte
четрдесет и осам
49
førtini / ni og førti
четрдесет и девет
50
femti
педесет
51
femtién / en og femti
педесет један
52
femtito
педесет два
53
femtitre
педесет три
54
femtifire
педесет четврти
55
femtifem
педесет и пет
56
femtiseks
педесет и шест
57
femtisju
педесет и седам
58
femtiåtte
педесет и осам
59
femtini
педесет и девет
60
seksti
шездесет
61
sekstien
шездесет и један
62
sekstito
шездесет и два
63
sekstitre
шездесет и три
64
sekstifire
шездесет и четири
65
sekstifem
шездесет и пет
66
sekstiseks
шездесет и шест
67
sekstisju
шездесет и седам
68
sekstiåtte
шездесет и осам
69
sekstini
шездесет и девет
70
sytti
седамдесет
71
syttien
седамдесет и један
72
syttito
седамдесет и два
73
syttitre
седамдесет и три
74
syttifire
седамдесет и четири
75
syttifem
седамдесет и пет
76
syttiseks
седамдесет и шест
77
syttisju
седамдесет и седам
78
syttiåtte
седамдесет и осам
79
syttini
седамдесет и девет
80
åtti
осамдесет
81
åttien
осамдесет и један
82
åttito
осамдесет и два
83
åttitre
осамдесет и три
84
åttifire
осамдесет и четири
85
åttifem
осамдесет и пет
86
åttiseks
осамдесет и шест
87
åttisju
осамдесет и седам
88
åttiåtte
осамдесет и осам
89
åttini
осамдесет и девет
90
nitti
деведесет
91
nittien
деведесет и један
92
nittito
деведесет и два
93
nittitre
деведесет и три
94
nittifire
деведесет и четири
95
nittifem
деведесет и пет
96
nittiseks
деведесет и шест
97
nittisju / syv og nitti
деведесет и седам
98
nittiåtte
деведесет и осам
99
nittini / ni og nitti
деведесет и девет
100
hundre
сто

Comments

Loading Comments