Бројеви на норвешком

Бројеви на норвешком

#српскинорвешкиSound
0нулаnull
1једанén
2дваto
3триtre
4четириfire
5петfem
6шестseks
7седамsju
8осамåtte
9деветni
10десетti
11једанаестelleve
12дванаестtolv
13тринаестtretten
14четрнаестfjorten
15петнаестfemten
16шеснаестseksten
17седамнаестsytten
18осамнаестatten
19деветнаестnitten
20двадесетtjue
21двадесет и једанtjueén / én og tyve
22двадесет и дваtjueto
23двадесет триtjuetre
24двадесет и четириtjuefire
25двадесет и петtjuefem
26двадесет и шестtjueseks
27двадесет и седамtjuesju
28двадесет и осамtjueåtte
29двадесет и деветtjueni
30тридесетtretti
31тридесет и једанtrettien
32тридесет и дваtrettito
33тридесет и триtrettitre
34тридесет и четириtrettifire
35тридесет и петиtrettifem
36тридесет и шестtrettiseks
37тридесет и седамtrettisju
38тридесет и осамtrettiåtte
39тридесет и деветtrettini
40четрдесетførti
41четрдесет и једанførtien
42четрдесет дваførtito
43четрдесет и триførtitre
44четрдесет и четириførtifire
45четрдесет и петførtifem
46четрдесет и шестførtiseks
47четрдесет и седамførtisju
48четрдесет и осамførtiåtte
49четрдесет и деветførtini / ni og førti
50педесетfemti
51педесет једанfemtién / en og femti
52педесет дваfemtito
53педесет триfemtitre
54педесет четвртиfemtifire
55педесет и петfemtifem
56педесет и шестfemtiseks
57педесет и седамfemtisju
58педесет и осамfemtiåtte
59педесет и деветfemtini
60шездесетseksti
61шездесет и једанsekstien
62шездесет и дваsekstito
63шездесет и триsekstitre
64шездесет и четириsekstifire
65шездесет и петsekstifem
66шездесет и шестsekstiseks
67шездесет и седамsekstisju
68шездесет и осамsekstiåtte
69шездесет и деветsekstini
70седамдесетsytti
71седамдесет и једанsyttien
72седамдесет и дваsyttito
73седамдесет и триsyttitre
74седамдесет и четириsyttifire
75седамдесет и петsyttifem
76седамдесет и шестsyttiseks
77седамдесет и седамsyttisju
78седамдесет и осамsyttiåtte
79седамдесет и деветsyttini
80осамдесетåtti
81осамдесет и једанåttien
82осамдесет и дваåttito
83осамдесет и триåttitre
84осамдесет и четириåttifire
85осамдесет и петåttifem
86осамдесет и шестåttiseks
87осамдесет и седамåttisju
88осамдесет и осамåttiåtte
89осамдесет и деветåttini
90деведесетnitti
91деведесет и једанnittien
92деведесет и дваnittito
93деведесет и триnittitre
94деведесет и четириnittifire
95деведесет и петnittifem
96деведесет и шестnittiseks
97деведесет и седамnittisju / syv og nitti
98деведесет и осамnittiåtte
99деведесет и деветnittini / ni og nitti
100стоhundre

Comments

Loading Comments