Бројеви на перзијском

Бројеви на перзијском

#српскиперсијскиSound
0нулаصفر-
1једанیک-
2дваدو-
3триسه-
4четириچهار-
5петپنج-
6шестشش-
7седамهفت-
8осамهشت-
9деветنه-
10десетده-
11једанаестیازده-
12дванаестدوازده-
13тринаестسیزده-
14четрнаестچهارده-
15петнаестپانزده-
16шеснаестشانزده-
17седамнаестهفده-
18осамнаестهجده-
19деветнаестنوزده-
20двадесетبیست-
21двадесет и једанبیست و یک-
22двадесет и дваبیست و دو-
23двадесет триبیست و سه-
24двадесет и четириبیست و چهار-
25двадесет и петبیست و پنج-
26двадесет и шестبیست و شش-
27двадесет и седамبیست و هفت-
28двадесет и осамبیست و هشت-
29двадесет и деветبیست و نه-
30тридесетسی-
31тридесет и једанسی و یک-
32тридесет и дваسی و دو-
33тридесет и триسی و سه-
34тридесет и четириسی و چهار-
35тридесет и петиسی و پنج-
36тридесет и шестسی و شش-
37тридесет и седамسی و هفت-
38тридесет и осамسی و هشت-
39тридесет и деветسی و نه-
40четрдесетچهل-
41четрдесет и једанچهل و یک-
42четрдесет дваچهل و دو-
43четрдесет и триچهل و سه-
44четрдесет и четириچهل و چهار-
45четрдесет и петچهل و پنج-
46четрдесет и шестچهل و شش-
47четрдесет и седамچهل و هفت-
48четрдесет и осамچهل و هشت-
49четрдесет и деветچهل و نه-
50педесетپنجاه-
51педесет једанپنجاه و یک-
52педесет дваپنجاه و دو-
53педесет триپنجاه و سه-
54педесет четвртиپنجاه و چهار-
55педесет и петپنجاه و پنج-
56педесет и шестپنجاه و شش-
57педесет и седамپنجاه و هفت-
58педесет и осамپنجاه و هشت-
59педесет и деветپنجاه و نه-
60шездесетشصت-
61шездесет и једанشصت و یک-
62шездесет и дваشصت و دو-
63шездесет и триشصت و سه-
64шездесет и четириشصت و چهار-
65шездесет и петشصت و پنج-
66шездесет и шестشصت و شش-
67шездесет и седамشصت و هفت-
68шездесет и осамشصت و هشت-
69шездесет и деветشصت و نه-
70седамдесетهفتاد-
71седамдесет и једанهفتاد و یک-
72седамдесет и дваهفتادودو-
73седамдесет и триهفتاد و سه-
74седамдесет и четириهفتاد و چهار-
75седамдесет и петهفتاد و پنج-
76седамдесет и шестهفتاد و شش-
77седамдесет и седамهفتاد و هفت-
78седамдесет и осамهفتاد و هشت-
79седамдесет и деветهفتاد و نه-
80осамдесетهشتاد-
81осамдесет и једанهشتاد و یک-
82осамдесет и дваهشتاد و دو-
83осамдесет и триهشتاد و سه-
84осамдесет и четириهشتاد و چهار-
85осамдесет и петهشتاد و پنج-
86осамдесет и шестهشتاد و شش-
87осамдесет и седамهشتاد و هفت-
88осамдесет и осамهشتاد و هشت-
89осамдесет и деветهشتاد و نه-
90деведесетنود-
91деведесет и једанنود و یک-
92деведесет и дваنود و دو-
93деведесет и триنود و سه-
94деведесет и четириنود و چهار-
95деведесет и петنود و پنج-
96деведесет и шестنود و شش-
97деведесет и седамنود و هفت-
98деведесет и осамنود و هشت-
99деведесет и деветنود و نه-
100стоصد-

Comments

Loading Comments