Бројеви на перзијском

Бројеви на перзијском

0
صفر
нула
1
یک
један
2
دو
два
3
سه
три
4
چهار
четири
5
پنج
пет
6
شش
шест
7
هفت
седам
8
هشت
осам
9
نه
девет
10
ده
десет
11
یازده
једанаест
12
دوازده
дванаест
13
سیزده
тринаест
14
چهارده
четрнаест
15
پانزده
петнаест
16
شانزده
шеснаест
17
هفده
седамнаест
18
هجده
осамнаест
19
نوزده
деветнаест
20
بیست
двадесет
21
بیست و یک
двадесет и један
22
بیست و دو
двадесет и два
23
بیست و سه
двадесет три
24
بیست و چهار
двадесет и четири
25
بیست و پنج
двадесет и пет
26
بیست و شش
двадесет и шест
27
بیست و هفت
двадесет и седам
28
بیست و هشت
двадесет и осам
29
بیست و نه
двадесет и девет
30
سی
тридесет
31
سی و یک
тридесет и један
32
سی و دو
тридесет и два
33
سی و سه
тридесет и три
34
سی و چهار
тридесет и четири
35
سی و پنج
тридесет и пети
36
سی و شش
тридесет и шест
37
سی و هفت
тридесет и седам
38
سی و هشت
тридесет и осам
39
سی و نه
тридесет и девет
40
چهل
четрдесет
41
چهل و یک
четрдесет и један
42
چهل و دو
четрдесет два
43
چهل و سه
четрдесет и три
44
چهل و چهار
четрдесет и четири
45
چهل و پنج
четрдесет и пет
46
چهل و شش
четрдесет и шест
47
چهل و هفت
четрдесет и седам
48
چهل و هشت
четрдесет и осам
49
چهل و نه
четрдесет и девет
50
پنجاه
педесет
51
پنجاه و یک
педесет један
52
پنجاه و دو
педесет два
53
پنجاه و سه
педесет три
54
پنجاه و چهار
педесет четврти
55
پنجاه و پنج
педесет и пет
56
پنجاه و شش
педесет и шест
57
پنجاه و هفت
педесет и седам
58
پنجاه و هشت
педесет и осам
59
پنجاه و نه
педесет и девет
60
شصت
шездесет
61
شصت و یک
шездесет и један
62
شصت و دو
шездесет и два
63
شصت و سه
шездесет и три
64
شصت و چهار
шездесет и четири
65
شصت و پنج
шездесет и пет
66
شصت و شش
шездесет и шест
67
شصت و هفت
шездесет и седам
68
شصت و هشت
шездесет и осам
69
شصت و نه
шездесет и девет
70
هفتاد
седамдесет
71
هفتاد و یک
седамдесет и један
72
هفتادودو
седамдесет и два
73
هفتاد و سه
седамдесет и три
74
هفتاد و چهار
седамдесет и четири
75
هفتاد و پنج
седамдесет и пет
76
هفتاد و شش
седамдесет и шест
77
هفتاد و هفت
седамдесет и седам
78
هفتاد و هشت
седамдесет и осам
79
هفتاد و نه
седамдесет и девет
80
هشتاد
осамдесет
81
هشتاد و یک
осамдесет и један
82
هشتاد و دو
осамдесет и два
83
هشتاد و سه
осамдесет и три
84
هشتاد و چهار
осамдесет и четири
85
هشتاد و پنج
осамдесет и пет
86
هشتاد و شش
осамдесет и шест
87
هشتاد و هفت
осамдесет и седам
88
هشتاد و هشت
осамдесет и осам
89
هشتاد و نه
осамдесет и девет
90
نود
деведесет
91
نود و یک
деведесет и један
92
نود و دو
деведесет и два
93
نود و سه
деведесет и три
94
نود و چهار
деведесет и четири
95
نود و پنج
деведесет и пет
96
نود و شش
деведесет и шест
97
نود و هفت
деведесет и седам
98
نود و هشت
деведесет и осам
99
نود و نه
деведесет и девет
100
صد
сто

Comments

Loading Comments