# српски пољски Sound
0 нула zero
1 један jeden
2 два dwa
3 три trzy
4 четири cztery
5 пет pięć
6 шест sześć
7 седам siedem
8 осам osiem
9 девет dziewięć
10 десет dziesięć
11 једанаест jedenaście
12 дванаест dwanaście
13 тринаест trzynaście
14 четрнаест czternaście
15 петнаест piętnaście
16 шеснаест szesnaście
17 седамнаест siedemnaście
18 осамнаест osiemnaście
19 деветнаест dziewiętnaście
20 двадесет dwadzieścia
21 двадесет и један dwadzieścia jeden
22 двадесет и два dwadzieścia dwa
23 двадесет три dwadzieścia trzy
24 двадесет и четири dwadzieścia cztery
25 двадесет и пет dwadzieścia pięć
26 двадесет и шест dwadzieścia sześć
27 двадесет и седам dwadzieścia siedem
28 двадесет и осам dwadzieścia osiem
29 двадесет и девет dwadzieścia dziewięć
30 тридесет trzydzieści
31 тридесет и један trzydzieści jeden
32 тридесет и два trzydzieści dwa
33 тридесет и три trzydzieści trzy
34 тридесет и четири trzydzieści cztery
35 тридесет и пети trzydzieści pięć
36 тридесет и шест trzydzieści sześć
37 тридесет и седам trzydzieści siedem
38 тридесет и осам trzydzieści osiem
39 тридесет и девет trzydzieści dziewięć
40 четрдесет czterdzieści
41 четрдесет и један czterdzieści jeden
42 четрдесет два czterdzieści dwa
43 четрдесет и три czterdzieści trzy
44 четрдесет и четири czterdzieści cztery
45 четрдесет и пет czterdzieści pięć
46 четрдесет и шест czterdzieści sześć
47 четрдесет и седам czterdzieści siedem
48 четрдесет и осам czterdzieści osiem
49 четрдесет и девет czterdzieści dziewięć
50 педесет pięćdziesiąt
51 педесет један pięćdziesiąt jeden
52 педесет два pięćdziesiąt dwa
53 педесет три pięćdziesiąt trzy
54 педесет четврти pięćdziesiąt cztery
55 педесет и пет pięćdziesiąt pięć
56 педесет и шест pięćdziesiąt sześć
57 педесет и седам pięćdziesiąt siedem
58 педесет и осам pięćdziesiąt osiem
59 педесет и девет pięćdziesiąt dziewięć
60 шездесет sześćdziesiąt
61 шездесет и један sześćdziesiąt jeden
62 шездесет и два sześćdziesiąt dwa
63 шездесет и три sześćdziesiąt trzy
64 шездесет и четири sześćdziesiąt cztery
65 шездесет и пет sześćdziesiąt pięć
66 шездесет и шест sześćdziesiąt sześć
67 шездесет и седам sześćdziesiąt siedem
68 шездесет и осам sześćdziesiąt osiem
69 шездесет и девет sześćdziesiąt dziewięć
70 седамдесет siedemdziesiąt
71 седамдесет и један siedemdziesiąt jeden
72 седамдесет и два siedemdziesiąt dwa
73 седамдесет и три siedemdziesiąt trzy
74 седамдесет и четири siedemdziesiąt cztery
75 седамдесет и пет siedemdziesiąt pięć
76 седамдесет и шест siedemdziesiąt sześć
77 седамдесет и седам siedemdziesiąt siedem
78 седамдесет и осам siedemdziesiąt osiem
79 седамдесет и девет siedemdziesiąt dziewięć
80 осамдесет osiemdziesiąt
81 осамдесет и један osiemdziesiąt jeden
82 осамдесет и два osiemdziesiąt dwa
83 осамдесет и три osiemdziesiąt trzy
84 осамдесет и четири osiemdziesiąt cztery
85 осамдесет и пет osiemdziesiąt pięć
86 осамдесет и шест osiemdziesiąt sześć
87 осамдесет и седам osiemdziesiąt siedem
88 осамдесет и осам osiemdziesiąt osiem
89 осамдесет и девет osiemdziesiąt dziewięć
90 деведесет dziewięćdziesiąt
91 деведесет и један dziewięćdziesiąt jeden
92 деведесет и два dziewięćdziesiąt dwa
93 деведесет и три dziewięćdziesiąt trzy
94 деведесет и четири dziewięćdziesiąt cztery
95 деведесет и пет dziewięćdziesiąt pięć
96 деведесет и шест dziewięćdziesiąt sześć
97 деведесет и седам dziewięćdziesiąt siedem
98 деведесет и осам dziewięćdziesiąt osiem
99 деведесет и девет dziewięćdziesiąt dziewięć
100 сто sto

Comments

Loading Comments