# српски португалски Sound
0 нула Zero
1 један Um
2 два Dois
3 три Três
4 четири Quatro
5 пет Cinco
6 шест Seis
7 седам Sete
8 осам Oito
9 девет Nove
10 десет Dez
11 једанаест Onze
12 дванаест Doze
13 тринаест Treze
14 четрнаест Catorze
15 петнаест Quinze
16 шеснаест Dezasseis
17 седамнаест Dezassete
18 осамнаест Dezoito
19 деветнаест Dezanove
20 двадесет Vinte
21 двадесет и један Vinte e um
22 двадесет и два Vinte e dois
23 двадесет три Vinte e três
24 двадесет и четири Vinte e quatro
25 двадесет и пет Vinte e cinco
26 двадесет и шест Vinte e seis
27 двадесет и седам Vinte e sete
28 двадесет и осам Vinte e oito
29 двадесет и девет Vinte e nove
30 тридесет Trinta
31 тридесет и један Trinta e um
32 тридесет и два Trinta e dois
33 тридесет и три Trinta e três
34 тридесет и четири Trinta e quatro
35 тридесет и пети Trinta e cinco
36 тридесет и шест Trinta e seis
37 тридесет и седам Trinta e sete
38 тридесет и осам Trinta e oito
39 тридесет и девет Trinta e nove
40 четрдесет Quarenta
41 четрдесет и један Quarenta e um
42 четрдесет два Quarenta e dois
43 четрдесет и три Quarenta e três
44 четрдесет и четири Quarenta e quatro
45 четрдесет и пет Quarenta e cinco
46 четрдесет и шест Quarenta e seis
47 четрдесет и седам Quarenta e sete
48 четрдесет и осам Quarenta e oito
49 четрдесет и девет Quarenta e nove
50 педесет Cinquenta
51 педесет један Cinquenta e um
52 педесет два Cinquenta e dois
53 педесет три Cinquenta e três
54 педесет четврти Cinquenta e quatro
55 педесет и пет Cinquenta e cinco
56 педесет и шест Cinquenta e seis
57 педесет и седам Cinquenta e sete
58 педесет и осам Cinquenta e oito
59 педесет и девет Cinquenta e nove
60 шездесет Sessenta
61 шездесет и један Sessenta e um
62 шездесет и два Sessenta e dois
63 шездесет и три Sessenta e três
64 шездесет и четири Sessenta e quatro
65 шездесет и пет Sessenta e cinco
66 шездесет и шест Sessenta e seis
67 шездесет и седам Sessenta e sete
68 шездесет и осам Sessenta e oito
69 шездесет и девет Sessenta e nove
70 седамдесет Setenta
71 седамдесет и један Setenta e um
72 седамдесет и два Setenta e dois
73 седамдесет и три Setenta e três
74 седамдесет и четири Setenta e quatro
75 седамдесет и пет Setenta e cinco
76 седамдесет и шест Setenta e seis
77 седамдесет и седам Setenta e sete
78 седамдесет и осам Setenta e oito
79 седамдесет и девет Setenta e nove
80 осамдесет Oitenta
81 осамдесет и један Oitenta e um
82 осамдесет и два Oitenta e dois
83 осамдесет и три Oitenta e três
84 осамдесет и четири Oitenta e quatro
85 осамдесет и пет Oitenta e cinco
86 осамдесет и шест Oitenta e seis
87 осамдесет и седам Oitenta e sete
88 осамдесет и осам Oitenta e oito
89 осамдесет и девет Oitenta e nove
90 деведесет Noventa
91 деведесет и један Noventa e um
92 деведесет и два Noventa e dois
93 деведесет и три Noventa e três
94 деведесет и четири Noventa e quatro
95 деведесет и пет Noventa e cinco
96 деведесет и шест Noventa e seis
97 деведесет и седам Noventa e sete
98 деведесет и осам Noventa e oito
99 деведесет и девет Noventa e nove
100 сто Cem

Comments

Loading Comments