Бројеви на португалском

Бројеви на португалском

#српскипортугалскиSound
0нулаZero
1једанUm
2дваDois
3триTrês
4четириQuatro
5петCinco
6шестSeis
7седамSete
8осамOito
9деветNove
10десетDez
11једанаестOnze
12дванаестDoze
13тринаестTreze
14четрнаестCatorze
15петнаестQuinze
16шеснаестDezasseis
17седамнаестDezassete
18осамнаестDezoito
19деветнаестDezanove
20двадесетVinte
21двадесет и једанVinte e um
22двадесет и дваVinte e dois
23двадесет триVinte e três
24двадесет и четириVinte e quatro
25двадесет и петVinte e cinco
26двадесет и шестVinte e seis
27двадесет и седамVinte e sete
28двадесет и осамVinte e oito
29двадесет и деветVinte e nove
30тридесетTrinta
31тридесет и једанTrinta e um
32тридесет и дваTrinta e dois
33тридесет и триTrinta e três
34тридесет и четириTrinta e quatro
35тридесет и петиTrinta e cinco
36тридесет и шестTrinta e seis
37тридесет и седамTrinta e sete
38тридесет и осамTrinta e oito
39тридесет и деветTrinta e nove
40четрдесетQuarenta
41четрдесет и једанQuarenta e um
42четрдесет дваQuarenta e dois
43четрдесет и триQuarenta e três
44четрдесет и четириQuarenta e quatro
45четрдесет и петQuarenta e cinco
46четрдесет и шестQuarenta e seis
47четрдесет и седамQuarenta e sete
48четрдесет и осамQuarenta e oito
49четрдесет и деветQuarenta e nove
50педесетCinquenta
51педесет једанCinquenta e um
52педесет дваCinquenta e dois
53педесет триCinquenta e três
54педесет четвртиCinquenta e quatro
55педесет и петCinquenta e cinco
56педесет и шестCinquenta e seis
57педесет и седамCinquenta e sete
58педесет и осамCinquenta e oito
59педесет и деветCinquenta e nove
60шездесетSessenta
61шездесет и једанSessenta e um
62шездесет и дваSessenta e dois
63шездесет и триSessenta e três
64шездесет и четириSessenta e quatro
65шездесет и петSessenta e cinco
66шездесет и шестSessenta e seis
67шездесет и седамSessenta e sete
68шездесет и осамSessenta e oito
69шездесет и деветSessenta e nove
70седамдесетSetenta
71седамдесет и једанSetenta e um
72седамдесет и дваSetenta e dois
73седамдесет и триSetenta e três
74седамдесет и четириSetenta e quatro
75седамдесет и петSetenta e cinco
76седамдесет и шестSetenta e seis
77седамдесет и седамSetenta e sete
78седамдесет и осамSetenta e oito
79седамдесет и деветSetenta e nove
80осамдесетOitenta
81осамдесет и једанOitenta e um
82осамдесет и дваOitenta e dois
83осамдесет и триOitenta e três
84осамдесет и четириOitenta e quatro
85осамдесет и петOitenta e cinco
86осамдесет и шестOitenta e seis
87осамдесет и седамOitenta e sete
88осамдесет и осамOitenta e oito
89осамдесет и деветOitenta e nove
90деведесетNoventa
91деведесет и једанNoventa e um
92деведесет и дваNoventa e dois
93деведесет и триNoventa e três
94деведесет и четириNoventa e quatro
95деведесет и петNoventa e cinco
96деведесет и шестNoventa e seis
97деведесет и седамNoventa e sete
98деведесет и осамNoventa e oito
99деведесет и деветNoventa e nove
100стоCem

Comments

Loading Comments