Бројеви на португалском

Бројеви на португалском

0
Zero
нула
1
Um
један
2
Dois
два
3
Três
три
4
Quatro
четири
5
Cinco
пет
6
Seis
шест
7
Sete
седам
8
Oito
осам
9
Nove
девет
10
Dez
десет
11
Onze
једанаест
12
Doze
дванаест
13
Treze
тринаест
14
Catorze
четрнаест
15
Quinze
петнаест
16
Dezasseis
шеснаест
17
Dezassete
седамнаест
18
Dezoito
осамнаест
19
Dezanove
деветнаест
20
Vinte
двадесет
21
Vinte e um
двадесет и један
22
Vinte e dois
двадесет и два
23
Vinte e três
двадесет три
24
Vinte e quatro
двадесет и четири
25
Vinte e cinco
двадесет и пет
26
Vinte e seis
двадесет и шест
27
Vinte e sete
двадесет и седам
28
Vinte e oito
двадесет и осам
29
Vinte e nove
двадесет и девет
30
Trinta
тридесет
31
Trinta e um
тридесет и један
32
Trinta e dois
тридесет и два
33
Trinta e três
тридесет и три
34
Trinta e quatro
тридесет и четири
35
Trinta e cinco
тридесет и пети
36
Trinta e seis
тридесет и шест
37
Trinta e sete
тридесет и седам
38
Trinta e oito
тридесет и осам
39
Trinta e nove
тридесет и девет
40
Quarenta
четрдесет
41
Quarenta e um
четрдесет и један
42
Quarenta e dois
четрдесет два
43
Quarenta e três
четрдесет и три
44
Quarenta e quatro
четрдесет и четири
45
Quarenta e cinco
четрдесет и пет
46
Quarenta e seis
четрдесет и шест
47
Quarenta e sete
четрдесет и седам
48
Quarenta e oito
четрдесет и осам
49
Quarenta e nove
четрдесет и девет
50
Cinquenta
педесет
51
Cinquenta e um
педесет један
52
Cinquenta e dois
педесет два
53
Cinquenta e três
педесет три
54
Cinquenta e quatro
педесет четврти
55
Cinquenta e cinco
педесет и пет
56
Cinquenta e seis
педесет и шест
57
Cinquenta e sete
педесет и седам
58
Cinquenta e oito
педесет и осам
59
Cinquenta e nove
педесет и девет
60
Sessenta
шездесет
61
Sessenta e um
шездесет и један
62
Sessenta e dois
шездесет и два
63
Sessenta e três
шездесет и три
64
Sessenta e quatro
шездесет и четири
65
Sessenta e cinco
шездесет и пет
66
Sessenta e seis
шездесет и шест
67
Sessenta e sete
шездесет и седам
68
Sessenta e oito
шездесет и осам
69
Sessenta e nove
шездесет и девет
70
Setenta
седамдесет
71
Setenta e um
седамдесет и један
72
Setenta e dois
седамдесет и два
73
Setenta e três
седамдесет и три
74
Setenta e quatro
седамдесет и четири
75
Setenta e cinco
седамдесет и пет
76
Setenta e seis
седамдесет и шест
77
Setenta e sete
седамдесет и седам
78
Setenta e oito
седамдесет и осам
79
Setenta e nove
седамдесет и девет
80
Oitenta
осамдесет
81
Oitenta e um
осамдесет и један
82
Oitenta e dois
осамдесет и два
83
Oitenta e três
осамдесет и три
84
Oitenta e quatro
осамдесет и четири
85
Oitenta e cinco
осамдесет и пет
86
Oitenta e seis
осамдесет и шест
87
Oitenta e sete
осамдесет и седам
88
Oitenta e oito
осамдесет и осам
89
Oitenta e nove
осамдесет и девет
90
Noventa
деведесет
91
Noventa e um
деведесет и један
92
Noventa e dois
деведесет и два
93
Noventa e três
деведесет и три
94
Noventa e quatro
деведесет и четири
95
Noventa e cinco
деведесет и пет
96
Noventa e seis
деведесет и шест
97
Noventa e sete
деведесет и седам
98
Noventa e oito
деведесет и осам
99
Noventa e nove
деведесет и девет
100
Cem
сто

Comments

Loading Comments