# српски шпански Sound
0 нула Cero
1 један uno
2 два dos
3 три tres
4 четири cuatro
5 пет cinco
6 шест seis
7 седам siete
8 осам ocho
9 девет nueve
10 десет diez
11 једанаест once
12 дванаест doce
13 тринаест trece
14 четрнаест catorce
15 петнаест quince
16 шеснаест dieciséis
17 седамнаест diecisiete
18 осамнаест dieciocho
19 деветнаест diecinueve
20 двадесет veinte
21 двадесет и један veintiuno
22 двадесет и два veintidós
23 двадесет три veintitrés
24 двадесет и четири veinticuatro
25 двадесет и пет veinticinco
26 двадесет и шест veintiséis
27 двадесет и седам veintisiete
28 двадесет и осам veintiocho
29 двадесет и девет veintinueve
30 тридесет treinta
31 тридесет и један treinta y uno
32 тридесет и два treinta y dos
33 тридесет и три treinta y tres
34 тридесет и четири treinta y cuatro
35 тридесет и пети treinta y cinco
36 тридесет и шест treinta y seis
37 тридесет и седам treinta y siete
38 тридесет и осам treinta y ocho
39 тридесет и девет treinta y nueve
40 четрдесет cuarenta
41 четрдесет и један cuarenta y uno
42 четрдесет два cuarenta y dos
43 четрдесет и три cuarenta y tres
44 четрдесет и четири cuarenta y cuatro
45 четрдесет и пет cuarenta y cinco
46 четрдесет и шест cuarenta y seis
47 четрдесет и седам cuarenta y siete
48 четрдесет и осам cuarenta y ocho
49 четрдесет и девет cuarenta y nueve
50 педесет cincuenta
51 педесет један cincuenta y uno
52 педесет два cincuenta y dos
53 педесет три cincuenta y tres
54 педесет четврти cincuenta y cuatro
55 педесет и пет cincuenta y cinco
56 педесет и шест cincuenta y seis
57 педесет и седам cincuenta y siete
58 педесет и осам cincuenta y ocho
59 педесет и девет cincuenta y nueve
60 шездесет sesenta
61 шездесет и један sesenta y uno
62 шездесет и два sesenta y dos
63 шездесет и три sesenta y tres
64 шездесет и четири sesenta y cuatro
65 шездесет и пет sesenta y cinco
66 шездесет и шест sesenta y seis
67 шездесет и седам sesenta y siete
68 шездесет и осам sesenta y ocho
69 шездесет и девет sesenta y nueve
70 седамдесет setenta
71 седамдесет и један setenta y uno
72 седамдесет и два setenta y dos
73 седамдесет и три setenta y tres
74 седамдесет и четири setenta y cuatro
75 седамдесет и пет setenta y cinco
76 седамдесет и шест setenta y seis
77 седамдесет и седам setenta y siete
78 седамдесет и осам setenta y ocho
79 седамдесет и девет setenta y nueve
80 осамдесет ochenta
81 осамдесет и један ochenta y uno
82 осамдесет и два ochenta y dos
83 осамдесет и три ochenta y tres
84 осамдесет и четири ochenta y cuatro
85 осамдесет и пет ochenta y cinco
86 осамдесет и шест ochenta y seis
87 осамдесет и седам ochenta y siete
88 осамдесет и осам ochenta y ocho
89 осамдесет и девет ochenta y nueve
90 деведесет noventa
91 деведесет и један noventa y uno
92 деведесет и два noventa y dos
93 деведесет и три noventa y tres
94 деведесет и четири noventa y cuatro
95 деведесет и пет noventa y cinco
96 деведесет и шест noventa y seis
97 деведесет и седам noventa y siete
98 деведесет и осам noventa y ocho
99 деведесет и девет noventa y nueve
100 сто cien

Comments

Loading Comments