Бројеви на словачком

Бројеви на словачком

0
Nula
нула
1
Jeden
један
2
Dva
два
3
Tri
три
4
Štyri
четири
5
Päť
пет
6
Šesť
шест
7
Sedem
седам
8
Osem
осам
9
Deväť
девет
10
Desať
десет
11
Jedenásť
једанаест
12
Dvanásť
дванаест
13
Trinásť
тринаест
14
Štrnásť
четрнаест
15
Pätnásť
петнаест
16
Šestnásť
шеснаест
17
Sedemnásť
седамнаест
18
Osemnásť
осамнаест
19
Devätnásť
деветнаест
20
Dvadsať
двадесет
21
Dvadsaťjeden
двадесет и један
22
Dvadsaťdva
двадесет и два
23
Dvadsaťtri
двадесет три
24
Dvadsaťštyri
двадесет и четири
25
Dvadsaťpäť
двадесет и пет
26
Dvadsaťšesť
двадесет и шест
27
Dvadsaťsedem
двадесет и седам
28
Dvadsaťosem
двадесет и осам
29
Dvadsaťdeväť
двадесет и девет
30
Tridsať
тридесет
31
Tridsaťjeden
тридесет и један
32
Tridsaťdva
тридесет и два
33
Tridsaťtri
тридесет и три
34
Tridsaťštyri
тридесет и четири
35
Tridsaťpäť
тридесет и пети
36
Tridsaťšesť
тридесет и шест
37
Tridsaťsedem
тридесет и седам
38
Tridsaťosem
тридесет и осам
39
Tridsaťdeväť
тридесет и девет
40
Štyridsať
четрдесет
41
Štyridsaťjeden
четрдесет и један
42
Štyridsaťdva
четрдесет два
43
Štyridsaťdva
четрдесет и три
44
Štyridsaťštyri
четрдесет и четири
45
Štyridsaťpäť
четрдесет и пет
46
Štyridsaťšesť
четрдесет и шест
47
Štyridsaťsedem
четрдесет и седам
48
Štyridsaťosem
четрдесет и осам
49
Štyridsaťdeväť
четрдесет и девет
50
Päťdesiat
педесет
51
Päťdesiatjeden
педесет један
52
Päťdesiatdva
педесет два
53
Päťdesiattri
педесет три
54
Päťdesiatštyri
педесет четврти
55
Päťdesiatpäť
педесет и пет
56
Päťdesiatšesť
педесет и шест
57
Päťdesiatsedem
педесет и седам
58
Päťdesiatosem
педесет и осам
59
Päťdesiatdeväť
педесет и девет
60
Šesťdesiat
шездесет
61
Šesťdesiatjeden
шездесет и један
62
Šesťdesiatdva
шездесет и два
63
Šesťdesiattri
шездесет и три
64
Šesťdesiatštyri
шездесет и четири
65
Šesťdesiatpäť
шездесет и пет
66
Šesťdesiatšesť
шездесет и шест
67
Šesťdesiatsedem
шездесет и седам
68
Šesťdesiatosem
шездесет и осам
69
Šesťdesiatdeväť
шездесет и девет
70
Sedemdesiat
седамдесет
71
Sedemdesiatjeden
седамдесет и један
72
Sedemdesiatdva
седамдесет и два
73
Sedemdesiattri
седамдесет и три
74
Sedemdesiatštyri
седамдесет и четири
75
Sedemdesiatpäť
седамдесет и пет
76
Sedemdesiatšesť
седамдесет и шест
77
Sedemdesiatsedem
седамдесет и седам
78
Sedemdesiatosem
седамдесет и осам
79
Sedemdesiatdeväť
седамдесет и девет
80
Osemdesiat
осамдесет
81
Osemdesiatjeden
осамдесет и један
82
Osemdesiatdva
осамдесет и два
83
Osemdesiattri
осамдесет и три
84
Osemdesiatštyri
осамдесет и четири
85
Osemdesiatpäť
осамдесет и пет
86
Osemdesiatšesť
осамдесет и шест
87
Osemdesiatsedem
осамдесет и седам
88
Osemdesiatosem
осамдесет и осам
89
Osemdesiatdeväť
осамдесет и девет
90
Deväťdesiat
деведесет
91
Deväťdesiatjeden
деведесет и један
92
Deväťdesiatdva
деведесет и два
93
Deväťdesiattri
деведесет и три
94
Deväťdesiatštyri
деведесет и четири
95
Deväťdesiatpäť
деведесет и пет
96
Deväťdesiatšesť
деведесет и шест
97
Deväťdesiatsedem
деведесет и седам
98
Deväťdesiatosem
деведесет и осам
99
Deväťdesiatdeväť
деведесет и девет
100
Sto
сто

Comments

Loading Comments