# српски словачки Sound
0 нула Nula
1 један Jeden
2 два Dva
3 три Tri
4 четири Štyri
5 пет Päť
6 шест Šesť
7 седам Sedem
8 осам Osem
9 девет Deväť
10 десет Desať
11 једанаест Jedenásť
12 дванаест Dvanásť
13 тринаест Trinásť
14 четрнаест Štrnásť
15 петнаест Pätnásť
16 шеснаест Šestnásť
17 седамнаест Sedemnásť
18 осамнаест Osemnásť
19 деветнаест Devätnásť
20 двадесет Dvadsať
21 двадесет и један Dvadsaťjeden
22 двадесет и два Dvadsaťdva
23 двадесет три Dvadsaťtri
24 двадесет и четири Dvadsaťštyri
25 двадесет и пет Dvadsaťpäť
26 двадесет и шест Dvadsaťšesť
27 двадесет и седам Dvadsaťsedem
28 двадесет и осам Dvadsaťosem
29 двадесет и девет Dvadsaťdeväť
30 тридесет Tridsať
31 тридесет и један Tridsaťjeden
32 тридесет и два Tridsaťdva
33 тридесет и три Tridsaťtri
34 тридесет и четири Tridsaťštyri
35 тридесет и пети Tridsaťpäť
36 тридесет и шест Tridsaťšesť
37 тридесет и седам Tridsaťsedem
38 тридесет и осам Tridsaťosem
39 тридесет и девет Tridsaťdeväť
40 четрдесет Štyridsať
41 четрдесет и један Štyridsaťjeden
42 четрдесет два Štyridsaťdva
43 четрдесет и три Štyridsaťdva
44 четрдесет и четири Štyridsaťštyri
45 четрдесет и пет Štyridsaťpäť
46 четрдесет и шест Štyridsaťšesť
47 четрдесет и седам Štyridsaťsedem
48 четрдесет и осам Štyridsaťosem
49 четрдесет и девет Štyridsaťdeväť
50 педесет Päťdesiat
51 педесет један Päťdesiatjeden
52 педесет два Päťdesiatdva
53 педесет три Päťdesiattri
54 педесет четврти Päťdesiatštyri
55 педесет и пет Päťdesiatpäť
56 педесет и шест Päťdesiatšesť
57 педесет и седам Päťdesiatsedem
58 педесет и осам Päťdesiatosem
59 педесет и девет Päťdesiatdeväť
60 шездесет Šesťdesiat
61 шездесет и један Šesťdesiatjeden
62 шездесет и два Šesťdesiatdva
63 шездесет и три Šesťdesiattri
64 шездесет и четири Šesťdesiatštyri
65 шездесет и пет Šesťdesiatpäť
66 шездесет и шест Šesťdesiatšesť
67 шездесет и седам Šesťdesiatsedem
68 шездесет и осам Šesťdesiatosem
69 шездесет и девет Šesťdesiatdeväť
70 седамдесет Sedemdesiat
71 седамдесет и један Sedemdesiatjeden
72 седамдесет и два Sedemdesiatdva
73 седамдесет и три Sedemdesiattri
74 седамдесет и четири Sedemdesiatštyri
75 седамдесет и пет Sedemdesiatpäť
76 седамдесет и шест Sedemdesiatšesť
77 седамдесет и седам Sedemdesiatsedem
78 седамдесет и осам Sedemdesiatosem
79 седамдесет и девет Sedemdesiatdeväť
80 осамдесет Osemdesiat
81 осамдесет и један Osemdesiatjeden
82 осамдесет и два Osemdesiatdva
83 осамдесет и три Osemdesiattri
84 осамдесет и четири Osemdesiatštyri
85 осамдесет и пет Osemdesiatpäť
86 осамдесет и шест Osemdesiatšesť
87 осамдесет и седам Osemdesiatsedem
88 осамдесет и осам Osemdesiatosem
89 осамдесет и девет Osemdesiatdeväť
90 деведесет Deväťdesiat
91 деведесет и један Deväťdesiatjeden
92 деведесет и два Deväťdesiatdva
93 деведесет и три Deväťdesiattri
94 деведесет и четири Deväťdesiatštyri
95 деведесет и пет Deväťdesiatpäť
96 деведесет и шест Deväťdesiatšesť
97 деведесет и седам Deväťdesiatsedem
98 деведесет и осам Deväťdesiatosem
99 деведесет и девет Deväťdesiatdeväť
100 сто Sto

Comments

Loading Comments