# српски српски Sound
0 нула нула
1 један један
2 два два
3 три три
4 четири четири
5 пет пет
6 шест шест
7 седам седам
8 осам осам
9 девет девет
10 десет десет
11 једанаест једанаест
12 дванаест дванаест
13 тринаест тринаест
14 четрнаест четрнаест
15 петнаест петнаест
16 шеснаест шеснаест
17 седамнаест седамнаест
18 осамнаест осамнаест
19 деветнаест деветнаест
20 двадесет двадесет
21 двадесет и један двадесет и један
22 двадесет и два двадесет и два
23 двадесет три двадесет три
24 двадесет и четири двадесет и четири
25 двадесет и пет двадесет и пет
26 двадесет и шест двадесет и шест
27 двадесет и седам двадесет и седам
28 двадесет и осам двадесет и осам
29 двадесет и девет двадесет и девет
30 тридесет тридесет
31 тридесет и један тридесет и један
32 тридесет и два тридесет и два
33 тридесет и три тридесет и три
34 тридесет и четири тридесет и четири
35 тридесет и пети тридесет и пети
36 тридесет и шест тридесет и шест
37 тридесет и седам тридесет и седам
38 тридесет и осам тридесет и осам
39 тридесет и девет тридесет и девет
40 четрдесет четрдесет
41 четрдесет и један четрдесет и један
42 четрдесет два четрдесет два
43 четрдесет и три четрдесет и три
44 четрдесет и четири четрдесет и четири
45 четрдесет и пет четрдесет и пет
46 четрдесет и шест четрдесет и шест
47 четрдесет и седам четрдесет и седам
48 четрдесет и осам четрдесет и осам
49 четрдесет и девет четрдесет и девет
50 педесет педесет
51 педесет један педесет један
52 педесет два педесет два
53 педесет три педесет три
54 педесет четврти педесет четврти
55 педесет и пет педесет и пет
56 педесет и шест педесет и шест
57 педесет и седам педесет и седам
58 педесет и осам педесет и осам
59 педесет и девет педесет и девет
60 шездесет шездесет
61 шездесет и један шездесет и један
62 шездесет и два шездесет и два
63 шездесет и три шездесет и три
64 шездесет и четири шездесет и четири
65 шездесет и пет шездесет и пет
66 шездесет и шест шездесет и шест
67 шездесет и седам шездесет и седам
68 шездесет и осам шездесет и осам
69 шездесет и девет шездесет и девет
70 седамдесет седамдесет
71 седамдесет и један седамдесет и један
72 седамдесет и два седамдесет и два
73 седамдесет и три седамдесет и три
74 седамдесет и четири седамдесет и четири
75 седамдесет и пет седамдесет и пет
76 седамдесет и шест седамдесет и шест
77 седамдесет и седам седамдесет и седам
78 седамдесет и осам седамдесет и осам
79 седамдесет и девет седамдесет и девет
80 осамдесет осамдесет
81 осамдесет и један осамдесет и један
82 осамдесет и два осамдесет и два
83 осамдесет и три осамдесет и три
84 осамдесет и четири осамдесет и четири
85 осамдесет и пет осамдесет и пет
86 осамдесет и шест осамдесет и шест
87 осамдесет и седам осамдесет и седам
88 осамдесет и осам осамдесет и осам
89 осамдесет и девет осамдесет и девет
90 деведесет деведесет
91 деведесет и један деведесет и један
92 деведесет и два деведесет и два
93 деведесет и три деведесет и три
94 деведесет и четири деведесет и четири
95 деведесет и пет деведесет и пет
96 деведесет и шест деведесет и шест
97 деведесет и седам деведесет и седам
98 деведесет и осам деведесет и осам
99 деведесет и девет деведесет и девет
100 сто сто

Comments

Loading Comments