# српски турски Sound
0 нула Sıfır
1 један Bir
2 два Iki
3 три Üç
4 четири Dört
5 пет Beş
6 шест Altı
7 седам Yedi
8 осам Sekiz
9 девет Dokuz
10 десет On
11 једанаест On bir
12 дванаест On iki
13 тринаест On üç
14 четрнаест On dört
15 петнаест On beş
16 шеснаест On altı
17 седамнаест On yedi
18 осамнаест On sekiz
19 деветнаест On dokuz
20 двадесет Yirmi
21 двадесет и један Yirmi bir
22 двадесет и два Yirmi iki
23 двадесет три Yirmi üç
24 двадесет и четири Yirmi dört
25 двадесет и пет Yirmi beş
26 двадесет и шест Yirmi altı
27 двадесет и седам Yirmi yedi
28 двадесет и осам Yirmi sekiz
29 двадесет и девет Yirmi dokuz
30 тридесет Otuz
31 тридесет и један Otuz bir
32 тридесет и два Otuz iki
33 тридесет и три Otuz üç
34 тридесет и четири Otuz dört
35 тридесет и пети Otuz beş
36 тридесет и шест Otuz altı
37 тридесет и седам Otuz yedi
38 тридесет и осам Otuz sekiz
39 тридесет и девет Otuz dokuz
40 четрдесет Kırk
41 четрдесет и један Kırk bir
42 четрдесет два Kırk iki
43 четрдесет и три Kırk üç
44 четрдесет и четири Kırk dört
45 четрдесет и пет Kırk beş
46 четрдесет и шест Kırk altı
47 четрдесет и седам Kırk yedi
48 четрдесет и осам Kırk sekiz
49 четрдесет и девет Kırk dokuz
50 педесет Elli
51 педесет један Elli bir
52 педесет два Elli iki
53 педесет три Elli üç
54 педесет четврти Elli dört
55 педесет и пет Elli beş
56 педесет и шест Elli altı
57 педесет и седам Elli yedi
58 педесет и осам Elli sekiz
59 педесет и девет Elli dokuz
60 шездесет Altmış
61 шездесет и један Altmış bir
62 шездесет и два Altmış iki
63 шездесет и три Altmış üç
64 шездесет и четири Altmış dört
65 шездесет и пет Altmış beş
66 шездесет и шест Altmış altı
67 шездесет и седам Altmış yedi
68 шездесет и осам Altmış sekiz
69 шездесет и девет Altmış dokuz
70 седамдесет Yetmiş
71 седамдесет и један Yetmiş bir
72 седамдесет и два Yetmiş iki
73 седамдесет и три Yetmiş üç
74 седамдесет и четири Yetmiş dört
75 седамдесет и пет Yetmiş beş
76 седамдесет и шест Yetmiş altı
77 седамдесет и седам Yetmiş yedi
78 седамдесет и осам Yetmiş sekiz
79 седамдесет и девет Yetmiş dokuz
80 осамдесет Seksen
81 осамдесет и један Seksen bir
82 осамдесет и два Seksen iki
83 осамдесет и три Seksen üç
84 осамдесет и четири Seksen dört
85 осамдесет и пет Seksen beş
86 осамдесет и шест Seksen altı
87 осамдесет и седам Seksen yedi
88 осамдесет и осам Seksen sekiz
89 осамдесет и девет Seksen dokuz
90 деведесет Doksan
91 деведесет и један Doksan bir
92 деведесет и два Doksan iki
93 деведесет и три Doksan üç
94 деведесет и четири Doksan dört
95 деведесет и пет Doksan beş
96 деведесет и шест Doksan altı
97 деведесет и седам Doksan yedi
98 деведесет и осам Doksan sekiz
99 деведесет и девет Doksan dokuz
100 сто Yüz

Comments

Loading Comments