Бројеви на Узбекистану

Бројеви на Узбекистану

#српскиузбечкиSound
0нулаno'l-
1једанbir-
2дваikki-
3триuch-
4четириto'rt-
5петbesh-
6шестolti-
7седамyetti-
8осамsakkiz-
9деветto'qqiz-
10десетo'n-
11једанаестo'n bir-
12дванаестo'n ikki-
13тринаестo'n uch-
14четрнаестo'n to'rt-
15петнаестo'n besh-
16шеснаестo'n olti-
17седамнаестo'n yetti-
18осамнаестo'n sakkiz-
19деветнаестo'n to'qqiz-
20двадесетyigirma-
21двадесет и једанyigirma bir-
22двадесет и дваyigirma ikki-
23двадесет триyigirma uch-
24двадесет и четириyigirma to'rt-
25двадесет и петyigirma besh-
26двадесет и шестyigirma olti-
27двадесет и седамyigirma yetti-
28двадесет и осамyigiıma sakkiz-
29двадесет и деветyigirına to'qqiz-
30тридесетo'ttiz-
31тридесет и једанo'ttiz bir-
32тридесет и дваo'ttiz ikki-
33тридесет и триo'ttiz uch-
34тридесет и четириo'ttiz to'rt-
35тридесет и петиo'ttiz besh-
36тридесет и шестo'ttiz olti-
37тридесет и седамo'ttiz yetti-
38тридесет и осамo'ttiz sakkiz-
39тридесет и деветo'ttiz to'qqiz-
40четрдесетqirq-
41четрдесет и једанqirq bir-
42четрдесет дваqirq ikki-
43четрдесет и триqirq uch-
44четрдесет и четириqirq to'rt-
45четрдесет и петqirq besh-
46четрдесет и шестqirq olti-
47четрдесет и седамqirq yetti-
48четрдесет и осамqirq sakkiz-
49четрдесет и деветqirq to'qqiz-
50педесетellik-
51педесет једанellik bir-
52педесет дваellik ikki-
53педесет триellik uch-
54педесет четвртиellik to'rt-
55педесет и петellik besh-
56педесет и шестellik olti-
57педесет и седамellik yetti-
58педесет и осамellik sakkiz-
59педесет и деветellik to'qqiz-
60шездесетoltmish-
61шездесет и једанoltmish bir-
62шездесет и дваoltmish ikki-
63шездесет и триoltmish uch-
64шездесет и четириoltmish to'rt-
65шездесет и петoltmish besh-
66шездесет и шестoltmish olti-
67шездесет и седамoltmish yetti-
68шездесет и осамoltmish sakkiz-
69шездесет и деветoltmish to'qqiz-
70седамдесетyetmish-
71седамдесет и једанyetmish bir-
72седамдесет и дваyetmish ikki-
73седамдесет и триyetmish uch-
74седамдесет и четириyetmish to'rt-
75седамдесет и петyetmish besh-
76седамдесет и шестyetmish olti-
77седамдесет и седамyetmish yetti-
78седамдесет и осамyetmish sakkiz-
79седамдесет и деветyetmish to'qqiz-
80осамдесетsakson-
81осамдесет и једанsakson bir-
82осамдесет и дваsakson ikki-
83осамдесет и триsakson uch-
84осамдесет и четириsakson to'rt-
85осамдесет и петsakson besh-
86осамдесет и шестsakson olti-
87осамдесет и седамsakson yetti-
88осамдесет и осамsakson sakkiz-
89осамдесет и деветsakson to'qqiz-
90деведесетto'qson-
91деведесет и једанto'qson bir-
92деведесет и дваto'qson ikki-
93деведесет и триto'qson uch-
94деведесет и четириto'qson to'rt-
95деведесет и петto'qson besh-
96деведесет и шестto'qson olti-
97деведесет и седамto'qson yetti-
98деведесет и осамto'qson sakkiz-
99деведесет и деветto'qson to'qqiz-
100стоbir yuz-

Comments

Loading Comments