# српски узбечки Sound
0 нула no'l
1 један bir
2 два ikki
3 три uch
4 четири to'rt
5 пет besh
6 шест olti
7 седам yetti
8 осам sakkiz
9 девет to'qqiz
10 десет o'n
11 једанаест o'n bir
12 дванаест o'n ikki
13 тринаест o'n uch
14 четрнаест o'n to'rt
15 петнаест o'n besh
16 шеснаест o'n olti
17 седамнаест o'n yetti
18 осамнаест o'n sakkiz
19 деветнаест o'n to'qqiz
20 двадесет yigirma
21 двадесет и један yigirma bir
22 двадесет и два yigirma ikki
23 двадесет три yigirma uch
24 двадесет и четири yigirma to'rt
25 двадесет и пет yigirma besh
26 двадесет и шест yigirma olti
27 двадесет и седам yigirma yetti
28 двадесет и осам yigiıma sakkiz
29 двадесет и девет yigirına to'qqiz
30 тридесет o'ttiz
31 тридесет и један o'ttiz bir
32 тридесет и два o'ttiz ikki
33 тридесет и три o'ttiz uch
34 тридесет и четири o'ttiz to'rt
35 тридесет и пети o'ttiz besh
36 тридесет и шест o'ttiz olti
37 тридесет и седам o'ttiz yetti
38 тридесет и осам o'ttiz sakkiz
39 тридесет и девет o'ttiz to'qqiz
40 четрдесет qirq
41 четрдесет и један qirq bir
42 четрдесет два qirq ikki
43 четрдесет и три qirq uch
44 четрдесет и четири qirq to'rt
45 четрдесет и пет qirq besh
46 четрдесет и шест qirq olti
47 четрдесет и седам qirq yetti
48 четрдесет и осам qirq sakkiz
49 четрдесет и девет qirq to'qqiz
50 педесет ellik
51 педесет један ellik bir
52 педесет два ellik ikki
53 педесет три ellik uch
54 педесет четврти ellik to'rt
55 педесет и пет ellik besh
56 педесет и шест ellik olti
57 педесет и седам ellik yetti
58 педесет и осам ellik sakkiz
59 педесет и девет ellik to'qqiz
60 шездесет oltmish
61 шездесет и један oltmish bir
62 шездесет и два oltmish ikki
63 шездесет и три oltmish uch
64 шездесет и четири oltmish to'rt
65 шездесет и пет oltmish besh
66 шездесет и шест oltmish olti
67 шездесет и седам oltmish yetti
68 шездесет и осам oltmish sakkiz
69 шездесет и девет oltmish to'qqiz
70 седамдесет yetmish
71 седамдесет и један yetmish bir
72 седамдесет и два yetmish ikki
73 седамдесет и три yetmish uch
74 седамдесет и четири yetmish to'rt
75 седамдесет и пет yetmish besh
76 седамдесет и шест yetmish olti
77 седамдесет и седам yetmish yetti
78 седамдесет и осам yetmish sakkiz
79 седамдесет и девет yetmish to'qqiz
80 осамдесет sakson
81 осамдесет и један sakson bir
82 осамдесет и два sakson ikki
83 осамдесет и три sakson uch
84 осамдесет и четири sakson to'rt
85 осамдесет и пет sakson besh
86 осамдесет и шест sakson olti
87 осамдесет и седам sakson yetti
88 осамдесет и осам sakson sakkiz
89 осамдесет и девет sakson to'qqiz
90 деведесет to'qson
91 деведесет и један to'qson bir
92 деведесет и два to'qson ikki
93 деведесет и три to'qson uch
94 деведесет и четири to'qson to'rt
95 деведесет и пет to'qson besh
96 деведесет и шест to'qson olti
97 деведесет и седам to'qson yetti
98 деведесет и осам to'qson sakkiz
99 деведесет и девет to'qson to'qqiz
100 сто bir yuz

Comments

Loading Comments