Antal på rumänska

Antal på rumänska

#svenskarumänskaSound
0nollZero-
1ettunu-
2tvådoi-
3tretrei-
4fyrapatru-
5femcinci-
6sexşase-
7sjuşapte-
8åttaopt-
9nionouă-
10tiozece-
11elvaunsprezece-
12tolvdoisprezece-
13trettontreisprezece-
14fjortonpaisprezece-
15femtoncincisprezece-
16sextonşaisprezece-
17sjuttonşaptesprezece-
18artonoptsprezece-
19nittonnouăsprezece-
20tjugodouăzeci-
21tjugoettdouăzeci şi unu-
22tjugotvådouăzeci şi doi-
23tjugotredouăzeci şi trei-
24tjugofyradouăzeci şi patru-
25tjugofemdouăzeci şi cinci-
26tjugosexdouăzeci şi şase-
27tjugosjudouăzeci şi şapte-
28tjugoåttadouăzeci şi opt-
29tjugoniodouăzeci şi nouă-
30trettiotreizeci-
31trettioetttreizeci şi unu-
32trettiotvåtreizeci şi doi-
33trettiotretreizeci şi trei-
34trettiofyratreizeci şi patru-
35trettiofemtreizeci şi cinci-
36trettiosextreizeci şi şase-
37trettiosjutreizeci şi şapte-
38trettioåttatreizeci şi opt-
39trettioniotreizeci şi nouă-
40fyrtiopatruzeci-
41fyrtioettpatruzeci şi unu-
42fyrtiotvåpatruzeci şi doi-
43fyrtiotrepatruzeci şi trei-
44fyrtiofyrapatruzeci şi patru-
45fyrtiofempatruzeci şi cinci-
46fyrtiosexpatruzeci şi şase-
47fyrtiosjupatruzeci şi şapte-
48fyrtiåttapatruzeci şi opt-
49fyrtioniopatruzeci şi nouă-
50femtiocincizeci-
51femtioettcincizeci şi unu-
52femtiotvåcincizeci şi doi-
53femtiotrecincizeci şi trei-
54femtiofyracincizeci şi patru-
55femtiofemcincizeci şi cinci-
56femtiosexcincizeci şi şase-
57femtiosjucincizeci şi şapte-
58femtioåttacincizeci şi opt-
59femtioniocincizeci şi nouă-
60sextioşaizeci-
61sextioettşaizeci şi unu-
62sextiotvåşaizeci şi doi-
63sextiotreşaizeci şi trei-
64sextiofyraşaizeci şi patru-
65sextiofemşaizeci şi cinci-
66sextiosexşaizeci şi şase-
67sextiosjuşaizeci şi şapte-
68sextioåttaşaizeci şi opt-
69sextionioşaizeci şi nouă-
70sjuttioşaptezeci-
71sjuttioettşaptezeci şi unu-
72sjuttiotvåşaptezeci şi doi-
73sjuttiotreşaptezeci şi trei-
74sjuttiofyraşaptezeci şi patru-
75sjuttiofemşaptezeci şi cinci-
76sjuttiosexşaptezeci şi şase-
77sjuttiosjuşaptezeci şi şapte-
78sjuttioåttaşaptezeci şi opt-
79sjuttionioşaptezeci şi nouă-
80åttiooptzeci-
81åttoiettoptzeci şi unu-
82åttiotvåoptzeci şi doi-
83åttiotreoptzeci şi trei-
84åttiofyraoptzeci şi patru-
85åttiofemoptzeci şi cinci-
86åttiosexoptzeci şi şase-
87åttiosjuoptzeci şi şapte-
88åttioåttaoptzeci şi opt-
89åttioniooptzeci şi nouă-
90nittionouăzeci-
91nittioettnouăzeci şi unu-
92nittiotvånouăzeci şi doi-
93nittiotrenouăzeci şi trei-
94nittiofyranouăzeci şi patru-
95nittiofemnouăzeci şi cinci-
96nittiosexnouăzeci şi şase-
97nittiosjunouăzeci şi şapte-
98nittioåttanouăzeci şi opt-
99nittionionouăzeci şi nouă-
100hundrao sută-

Comments

Loading Comments