Nummer på Afrikaans

Nummer på Afrikaans

0
nul
noll
1
een
ett
2
twee
två
3
drie
tre
4
vier
fyra
5
vyf
fem
6
ses
sex
7
sewe
sju
8
agt
åtta
9
nege
nio
10
tien
tio
11
elf
elva
12
twaalf
tolv
13
dertien
tretton
14
veertien
fjorton
15
vyftien
femton
16
sestien
sexton
17
sewentien
sjutton
18
agttien
arton
19
negentien
nitton
20
twintig
tjugo
21
een en twintig
tjugoett
22
twee en twintig
tjugotvå
23
drie en twintig
tjugotre
24
vier en twintig
tjugofyra
25
vyf en twintig
tjugofem
26
ses en twintig
tjugosex
27
sewe en twintig
tjugosju
28
agt en twintig
tjugoåtta
29
nege en twintig
tjugonio
30
dertig
trettio
31
een en dertig
trettioett
32
twee en dertig
trettiotvå
33
drie en dertig
trettiotre
34
vier en dertig
trettiofyra
35
vyf en dertig
trettiofem
36
ses en dertig
trettiosex
37
sewe en dertig
trettiosju
38
agt en dertig
trettioåtta
39
nege en dertig
trettionio
40
veertig
fyrtio
41
een en veertig
fyrtioett
42
twee en veertig
fyrtiotvå
43
drie en veertig
fyrtiotre
44
vier en veertig
fyrtiofyra
45
vyf en veertig
fyrtiofem
46
ses en veertig
fyrtiosex
47
sewe en veertig
fyrtiosju
48
agt en veertig
fyrtiåtta
49
nege en veertig
fyrtionio
50
vyftig
femtio
51
een en vyftig
femtioett
52
twee en vyftig
femtiotvå
53
drie en vyftig
femtiotre
54
vier en vyftig
femtiofyra
55
vyf en vyftig
femtiofem
56
ses en vyftig
femtiosex
57
sewe en vyftig
femtiosju
58
agt en vyftig
femtioåtta
59
nege en vyftig
femtionio
60
sestig
sextio
61
een en sestig
sextioett
62
twee en sestig
sextiotvå
63
drie en sestig
sextiotre
64
vier en sestig
sextiofyra
65
vyf en sestig
sextiofem
66
ses en sestig
sextiosex
67
sewe en sestig
sextiosju
68
agt en sestig
sextioåtta
69
nege en sestig
sextionio
70
sewentig
sjuttio
71
een en sewentig
sjuttioett
72
twee en sewentig
sjuttiotvå
73
drie en sewentig
sjuttiotre
74
vier en sewentig
sjuttiofyra
75
vyf en sewentig
sjuttiofem
76
ses en sewentig
sjuttiosex
77
sewe en sewentig
sjuttiosju
78
agt en sewentig
sjuttioåtta
79
nege en sewentig
sjuttionio
80
tagtig
åttio
81
een en tagtig
åttoiett
82
twee en tagtig
åttiotvå
83
drie en tagtig
åttiotre
84
vier en tagtig
åttiofyra
85
vyf en tagtig
åttiofem
86
ses en tagtig
åttiosex
87
sewe en tagtig
åttiosju
88
agt en tagtig
åttioåtta
89
nege en tagtig
åttionio
90
negentig
nittio
91
een en negentig
nittioett
92
twee en negentig
nittiotvå
93
drie en negentig
nittiotre
94
vier en negentig
nittiofyra
95
vyf en negentig
nittiofem
96
ses en negentig
nittiosex
97
sewe en negentig
nittiosju
98
agt en negentig
nittioåtta
99
nege en negentig
nittionio
100
een honderd
hundra

Comments

Loading Comments