Nummer på franska

Nummer på franska

0
Zéro
noll
1
un
ett
2
deux
två
3
trois
tre
4
quatre
fyra
5
cinq
fem
6
six
sex
7
sept
sju
8
huit
åtta
9
neuf
nio
10
dix
tio
11
onze
elva
12
douze
tolv
13
treize
tretton
14
quatorze
fjorton
15
quinze
femton
16
seize
sexton
17
dix-sept
sjutton
18
dix-huit
arton
19
dix-neuf
nitton
20
vingt
tjugo
21
vingt et un
tjugoett
22
vingt-deux
tjugotvå
23
vingt-trois
tjugotre
24
vingt-quatre
tjugofyra
25
vingt-cinq
tjugofem
26
vingt-six
tjugosex
27
vingt-sept
tjugosju
28
vingt-huit
tjugoåtta
29
vingt-neuf
tjugonio
30
trente
trettio
31
trente et un
trettioett
32
trente-deux
trettiotvå
33
trente-trois
trettiotre
34
trente-quatre
trettiofyra
35
trente-cinq
trettiofem
36
trente-six
trettiosex
37
trente-sept
trettiosju
38
trente-huit
trettioåtta
39
trente-neuf
trettionio
40
quarante
fyrtio
41
quarante et un
fyrtioett
42
quarante-deux
fyrtiotvå
43
quarante-trois
fyrtiotre
44
quarante-quatre
fyrtiofyra
45
quarante-cinq
fyrtiofem
46
quarante-six
fyrtiosex
47
quarante-sept
fyrtiosju
48
quarante-huit
fyrtiåtta
49
quarante-neuf
fyrtionio
50
cinquante
femtio
51
cinquante et un
femtioett
52
cinquante-deux
femtiotvå
53
cinquante-trois
femtiotre
54
cinquante-quatre
femtiofyra
55
cinquante-cinq
femtiofem
56
cinquante-six
femtiosex
57
cinquante-sept
femtiosju
58
cinquante-huit
femtioåtta
59
cinquante-neuf
femtionio
60
soixante
sextio
61
soixante et un
sextioett
62
soixante-deux
sextiotvå
63
soixante-trois
sextiotre
64
soixante-quatre
sextiofyra
65
soixante-cinq
sextiofem
66
soixante-six
sextiosex
67
soixante-sept
sextiosju
68
soixante-huit
sextioåtta
69
soixante-neuf
sextionio
70
soixante-dix
sjuttio
71
soixante et onze
sjuttioett
72
soixante-douze
sjuttiotvå
73
soixante-treize
sjuttiotre
74
soixante-quatorze
sjuttiofyra
75
soixante-quinze
sjuttiofem
76
soixante-seize
sjuttiosex
77
soixante-dix-sept
sjuttiosju
78
soixante-dix-huit
sjuttioåtta
79
soixante-dix-neuf
sjuttionio
80
quatre-vingt
åttio
81
quatre-vingt-un
åttoiett
82
quatre-vingt-deux
åttiotvå
83
quatre-vingt-trois
åttiotre
84
quatre-vingt-quatre
åttiofyra
85
quatre-vingt-cinq
åttiofem
86
quatre-vingt-six
åttiosex
87
quatre-vingt-sept
åttiosju
88
quatre-vingt-huit
åttioåtta
89
quatre-vingt-neuf
åttionio
90
quatre-vingt-dix
nittio
91
quatre-vingt-onze
nittioett
92
quatre-vingt-douze
nittiotvå
93
quatre-vingt-treize
nittiotre
94
quatre-vingt-quatorze
nittiofyra
95
quatre-vingt-quinze
nittiofem
96
quatre-vingt-seize
nittiosex
97
quatre-vingt-dix-sept
nittiosju
98
quatre-vingt-dix-huit
nittioåtta
99
quatre-vingt-dix-neuf
nittionio
100
cent
hundra

Comments

Loading Comments