Nummer på lettiska

Nummer på lettiska

#svenskalettiskaSound
0nollnulle-
1ettviens-
2tvådivi-
3tretrīs-
4fyračetri-
5fempieci-
6sexseši-
7sjuseptiņi-
8åttaastoņi-
9niodeviņi-
10tiodesmit-
11elvavienpadsmit-
12tolvdivpadsmit-
13trettontrīspadsmit-
14fjortončetrpadsmit-
15femtonpiecpadsmit-
16sextonsešpadsmit-
17sjuttonseptiņpadsmit-
18artonastoņpadsmit-
19nittondeviņpadsmit-
20tjugodivdesmit-
21tjugoettdivdesmit viens-
22tjugotvådivdesmit divi-
23tjugotredivdesmit trīs-
24tjugofyradivdesmit četri-
25tjugofemdivdesmit pieci-
26tjugosexdivdesmit seši-
27tjugosjudivdesmit septiņi-
28tjugoåttadivdesmit astoņi-
29tjugoniodivdesmit deviņi-
30trettiotrīsdesmit-
31trettioetttrīsdesmit viens-
32trettiotvåtrīsdesmit divi-
33trettiotretrīsdesmit trīs-
34trettiofyratrīsdesmit četri-
35trettiofemtrīsdesmit pieci-
36trettiosextrīsdesmit seši-
37trettiosjutrīsdesmit septiņi-
38trettioåttatrīsdesmit astoņi-
39trettioniotrīsdesmit deviņi-
40fyrtiočetrdesmit-
41fyrtioettčetrdesmit viens-
42fyrtiotvåčetrdesmit divi-
43fyrtiotrečetrdesmit trīs-
44fyrtiofyračetrdesmit četri-
45fyrtiofemčetrdesmit pieci-
46fyrtiosexčetrdesmit seši-
47fyrtiosjučetrdesmit septiņi-
48fyrtiåttačetrdesmit astoņi-
49fyrtioniočetrdesmit deviņi-
50femtiopiecdesmit-
51femtioettpiecdesmit viens-
52femtiotvåpiecdesmit divi-
53femtiotrepiecdesmit trīs-
54femtiofyrapiecdesmit četri-
55femtiofempiecdesmit pieci-
56femtiosexpiecdesmit seši-
57femtiosjupiecdesmit sepiņi-
58femtioåttapiecdesmit astoņi-
59femtioniopiecdesmit deviņi-
60sextiosešdesmit-
61sextioettsešdesmit viens-
62sextiotvåsešdesmit divi-
63sextiotresešdesmit trīs-
64sextiofyrasešdesmit četri-
65sextiofemsešdesmit pieci-
66sextiosexsešdesmit seši-
67sextiosjusešdesmit septiņi-
68sextioåttasešdesmit astoņi-
69sextioniosešdesmit deviņi-
70sjuttioseptiņdesmit-
71sjuttioettseptiņdesmit viens-
72sjuttiotvåseptiņdesmit divi-
73sjuttiotreseptiņdesmit trīs-
74sjuttiofyraseptiņdesmit četri-
75sjuttiofemseptiņdesmit pieci-
76sjuttiosexseptiņdesmit seši-
77sjuttiosjuseptiņdesmit septiņi-
78sjuttioåttaseptiņdesmit astoņi-
79sjuttionioseptiņdesmit deviņi-
80åttioastoņdesmit-
81åttoiettastoņdesmit viens-
82åttiotvåastoņdesmit divi-
83åttiotreastoņdesmit trīs-
84åttiofyraastoņdesmit četri-
85åttiofemastoņdesmit pieci-
86åttiosexastoņdesmit seši-
87åttiosjuastoņdesmit septiņi-
88åttioåttaastoņdesmit astoņi-
89åttionioastoņdesmit deviņi-
90nittiodeviņdesmit-
91nittioettdeviņdesmit viens-
92nittiotvådeviņdesmit divi-
93nittiotredeviņdesmit trīs-
94nittiofyradeviņdesmit četri-
95nittiofemdeviņdesmit pieci-
96nittiosexdeviņdesmit seši-
97nittiosjudeviņdesmit septiņi-
98nittioåttadeviņdesmit astoņi-
99nittioniodeviņdesmit deviņi-
100hundrasimts-

Comments

Loading Comments