Nummer på ryska

Nummer på ryska

0
ноль
noll
1
один
ett
2
два
två
3
три
tre
4
четыре
fyra
5
пять
fem
6
шесть
sex
7
семь
sju
8
восемь
åtta
9
девять
nio
10
десять
tio
11
одиннадцать
elva
12
двенадцать
tolv
13
тринадцать
tretton
14
четырнадцать
fjorton
15
пятнадцать
femton
16
шестнадцать
sexton
17
семнадцать
sjutton
18
восемнадцать
arton
19
девятнадцать
nitton
20
двадцать
tjugo
21
Двадцать один
tjugoett
22
Двадцать два
tjugotvå
23
Двадцать три
tjugotre
24
Двадцать четыре
tjugofyra
25
Двадцать пять
tjugofem
26
Двадцать шесть
tjugosex
27
Двадцать семь
tjugosju
28
Двадцать восемь
tjugoåtta
29
Двадцать девять
tjugonio
30
тридцать
trettio
31
тридцать один
trettioett
32
тридцать два
trettiotvå
33
тридцать три
trettiotre
34
тридцать четыре
trettiofyra
35
тридцать пять
trettiofem
36
тридцать шесть
trettiosex
37
тридцать семь
trettiosju
38
тридцать восемь
trettioåtta
39
тридцать девять
trettionio
40
сорок
fyrtio
41
Сорок один
fyrtioett
42
Сорок два
fyrtiotvå
43
Сорок три
fyrtiotre
44
Сорок четыре
fyrtiofyra
45
Сорок пять
fyrtiofem
46
Сорок шесть
fyrtiosex
47
Сорок семь
fyrtiosju
48
Сорок восемь
fyrtiåtta
49
Сорокд евять
fyrtionio
50
пятьдесят
femtio
51
Пятьдесят один
femtioett
52
Пятьдесят два
femtiotvå
53
Пятьдесят три
femtiotre
54
Пятьдесят четыре
femtiofyra
55
Пятьдесят пять
femtiofem
56
Пятьдесят шесть
femtiosex
57
Пятьдесят семь
femtiosju
58
Пятьдесят восемь
femtioåtta
59
Пятьдесят девять
femtionio
60
шестьдесят
sextio
61
Шестьдесят один
sextioett
62
Шестьдесят два
sextiotvå
63
Шестьдесят три
sextiotre
64
Шестьдесят четыре
sextiofyra
65
Шестьдесят пять
sextiofem
66
Шестьдесят шесть
sextiosex
67
Шестьдесят семь
sextiosju
68
Шестьдесят восемь
sextioåtta
69
Шестьдесят девять
sextionio
70
семьдесят
sjuttio
71
Семьдесят один
sjuttioett
72
Семьдесят два
sjuttiotvå
73
Семьдесят три
sjuttiotre
74
Семьдесят четыре
sjuttiofyra
75
Семьдесят пять
sjuttiofem
76
Семьдесят шесть
sjuttiosex
77
Семьдесят семь
sjuttiosju
78
Семьдесят восемь
sjuttioåtta
79
Семьдесят девять
sjuttionio
80
восемьдесят
åttio
81
Восемьдесят один
åttoiett
82
Восемьдесят два
åttiotvå
83
Восемьдесят три
åttiotre
84
Восемьдесят четыре
åttiofyra
85
Восемьдесят пять
åttiofem
86
Восемьдесят шесть
åttiosex
87
Восемьдесят семь
åttiosju
88
Восемьдесят восемь
åttioåtta
89
Восемьдесят девять
åttionio
90
девяносто
nittio
91
Девяносто один
nittioett
92
Девяносто два
nittiotvå
93
Девяносто три
nittiotre
94
Девяносто четыре
nittiofyra
95
Девяносто пять
nittiofem
96
Девяносто шесть
nittiosex
97
Девяносто семь
nittiosju
98
Девяносто восемь
nittioåtta
99
девяносто девять
nittionio
100
сто
hundra

Comments

Loading Comments