Afrikanca Sayılar

Afrikanca Sayılar

#TürkçeAfrika DiliSound
0Sıfırnul-
1Bireen-
2Ikitwee-
3Üçdrie-
4Dörtvier-
5Beşvyf-
6Altıses-
7Yedisewe-
8Sekizagt-
9Dokuznege-
10Ontien-
11On birelf-
12On ikitwaalf-
13On üçdertien-
14On dörtveertien-
15On beşvyftien-
16On altısestien-
17On yedisewentien-
18On sekizagttien-
19On dokuznegentien-
20Yirmitwintig-
21Yirmi bireen en twintig-
22Yirmi ikitwee en twintig-
23Yirmi üçdrie en twintig-
24Yirmi dörtvier en twintig-
25Yirmi beşvyf en twintig-
26Yirmi altıses en twintig-
27Yirmi yedisewe en twintig-
28Yirmi sekizagt en twintig-
29Yirmi dokuznege en twintig-
30Otuzdertig-
31Otuz bireen en dertig-
32Otuz ikitwee en dertig-
33Otuz üçdrie en dertig-
34Otuz dörtvier en dertig-
35Otuz beşvyf en dertig-
36Otuz altıses en dertig-
37Otuz yedisewe en dertig-
38Otuz sekizagt en dertig-
39Otuz dokuznege en dertig-
40Kırkveertig-
41Kırk bireen en veertig-
42Kırk ikitwee en veertig-
43Kırk üçdrie en veertig-
44Kırk dörtvier en veertig-
45Kırk beşvyf en veertig-
46Kırk altıses en veertig-
47Kırk yedisewe en veertig-
48Kırk sekizagt en veertig-
49Kırk dokuznege en veertig-
50Ellivyftig-
51Elli bireen en vyftig-
52Elli ikitwee en vyftig-
53Elli üçdrie en vyftig-
54Elli dörtvier en vyftig-
55Elli beşvyf en vyftig-
56Elli altıses en vyftig-
57Elli yedisewe en vyftig-
58Elli sekizagt en vyftig-
59Elli dokuznege en vyftig-
60Altmışsestig-
61Altmış bireen en sestig-
62Altmış ikitwee en sestig-
63Altmış üçdrie en sestig-
64Altmış dörtvier en sestig-
65Altmış beşvyf en sestig-
66Altmış altıses en sestig-
67Altmış yedisewe en sestig-
68Altmış sekizagt en sestig-
69Altmış dokuznege en sestig-
70Yetmişsewentig-
71Yetmiş bireen en sewentig-
72Yetmiş ikitwee en sewentig-
73Yetmiş üçdrie en sewentig-
74Yetmiş dörtvier en sewentig-
75Yetmiş beşvyf en sewentig-
76Yetmiş altıses en sewentig-
77Yetmiş yedisewe en sewentig-
78Yetmiş sekizagt en sewentig-
79Yetmiş dokuznege en sewentig-
80Seksentagtig-
81Seksen bireen en tagtig-
82Seksen ikitwee en tagtig-
83Seksen üçdrie en tagtig-
84Seksen dörtvier en tagtig-
85Seksen beşvyf en tagtig-
86Seksen altıses en tagtig-
87Seksen yedisewe en tagtig-
88Seksen sekizagt en tagtig-
89Seksen dokuznege en tagtig-
90Doksannegentig-
91Doksan bireen en negentig-
92Doksan ikitwee en negentig-
93Doksan üçdrie en negentig-
94Doksan dörtvier en negentig-
95Doksan beşvyf en negentig-
96Doksan altıses en negentig-
97Doksan yedisewe en negentig-
98Doksan sekizagt en negentig-
99Doksan dokuznege en negentig-
100Yüzeen honderd-

Comments

Loading Comments