Belarusça Sayılar

Belarusça Sayılar

# Türkçe Belarusça Sound
0 Sıfır нуль
1 Bir адзін
2 Iki два
3 Üç тры
4 Dört чатыры
5 Beş пяць
6 Altı шэсць
7 Yedi сем
8 Sekiz восем
9 Dokuz дзевяць
10 On Дзесяць
11 On bir адзінаццаць
12 On iki дванаццаць
13 On üç трынаццаць
14 On dört чатырнаццаць
15 On beş пятнаццаць
16 On altı шаснаццаць
17 On yedi семнаццаць
18 On sekiz васемнаццаць
19 On dokuz дзевятнаццаць
20 Yirmi дваццаць
21 Yirmi bir дваццаць адзін
22 Yirmi iki дваццаць два
23 Yirmi üç дваццаць тры
24 Yirmi dört дваццаць чатыры
25 Yirmi beş дваццаць пяць
26 Yirmi altı дваццаць шэсць
27 Yirmi yedi дваццаць сем
28 Yirmi sekiz дваццаць восем
29 Yirmi dokuz дваццаць дзевяць
30 Otuz трыццаць
31 Otuz bir трыццаць адзін
32 Otuz iki трыццаць два
33 Otuz üç трыццаць тры
34 Otuz dört трыццаць чатыры
35 Otuz beş трыццаць пяць
36 Otuz altı трыццаць шэсць
37 Otuz yedi трыццаць сем
38 Otuz sekiz трыццаць восем
39 Otuz dokuz трыццаць дзевяць
40 Kırk сорак
41 Kırk bir сорак адзін
42 Kırk iki сорак два
43 Kırk üç сорак тры
44 Kırk dört сорак чатыры
45 Kırk beş сорак пяць
46 Kırk altı сорак шэсць
47 Kırk yedi сорак сем
48 Kırk sekiz сорак восем
49 Kırk dokuz сорак дзевяць
50 Elli пяцьдзесят
51 Elli bir пяцьдзесят адзін
52 Elli iki пяцьдзесят два
53 Elli üç пяцьдзесят тры
54 Elli dört пяцьдзесят чатыры
55 Elli beş пяцьдзесят пяць
56 Elli altı пяцьдзесят шэсць
57 Elli yedi пяцьдзесят сем
58 Elli sekiz пяцьдзесят восем
59 Elli dokuz пяцьдзесят дзевяць
60 Altmış шэсцьдзесят
61 Altmış bir шэсцьдзесят адзін
62 Altmış iki шэсцьдзесят два
63 Altmış üç шэсцьдзесят тры
64 Altmış dört шэсцьдзесят чатыры
65 Altmış beş шэсцьдзесят пяць
66 Altmış altı шэсцьдзесят шэсць
67 Altmış yedi шэсцьдзесят сем
68 Altmış sekiz шэсцьдзесят восем
69 Altmış dokuz шэсцьдзесят дзевяць
70 Yetmiş семдзесят
71 Yetmiş bir семдзесят адзін
72 Yetmiş iki семдзесят два
73 Yetmiş üç семдзесят тры
74 Yetmiş dört семдзесят чатыры
75 Yetmiş beş семдзесят пяць
76 Yetmiş altı семдзесят шэсць
77 Yetmiş yedi семдзесят сем
78 Yetmiş sekiz семдзесят восем
79 Yetmiş dokuz семдзесят дзевяць
80 Seksen восемдзесят
81 Seksen bir восемдзесят адзін
82 Seksen iki восемдзесят два
83 Seksen üç восемдзесят тры
84 Seksen dört восемдзесят чатыры
85 Seksen beş восемдзесят пяць
86 Seksen altı восемдзесят шэсць
87 Seksen yedi восемдзесят сем
88 Seksen sekiz восемдзесят восем
89 Seksen dokuz восемдзесят дзевяць
90 Doksan дзевяноста
91 Doksan bir дзевяноста адзін
92 Doksan iki дзевяноста два
93 Doksan üç дзевяноста тры
94 Doksan dört дзевяноста чатыры
95 Doksan beş дзевяноста пяць
96 Doksan altı дзевяноста шэсць
97 Doksan yedi дзевяноста сем
98 Doksan sekiz дзевяноста восем
99 Doksan dokuz дзевяноста дзевяць
100 Yüz сто

Comments

Loading Comments