Boşnakça Sayılar

Boşnakça Sayılar

#TürkçeBoşnakçaSound
0Sıfırnula-
1Birjedan-
2Ikidva-
3Üçtri-
4Dörtčetiri-
5Beşpet-
6Altıšest-
7Yedisedam-
8Sekizosam-
9Dokuzdevet-
10Ondeset-
11On birjedanaest-
12On ikidvanaest-
13On üçtrinaest-
14On dörtčetrnaest-
15On beşpetnaest-
16On altıšesnaest-
17On yedisedamnaest-
18On sekizosamnaest-
19On dokuzdevetnaest-
20Yirmidvadeset-
21Yirmi birdvadeset i jedan-
22Yirmi ikidvadeset i dva-
23Yirmi üçdvadeset i tri-
24Yirmi dörtdvadeset i četiri-
25Yirmi beşdvadeset i pet-
26Yirmi altıdvadeset i šest-
27Yirmi yedidvadeset i sedam-
28Yirmi sekizdvadeset i osam-
29Yirmi dokuzdvadeset i devet-
30Otuztrideset-
31Otuz birtrideset i jedan-
32Otuz ikitrideset i dva-
33Otuz üçtrideset i tri-
34Otuz dörttrideset i četiri-
35Otuz beştrideset i pet-
36Otuz altıtrideset i šest-
37Otuz yeditrideset i sedam-
38Otuz sekiztrideset i osam-
39Otuz dokuztrideset i devet-
40Kırkčetrdeset-
41Kırk birčetrdeset i jedan-
42Kırk ikičetrdeset i dva-
43Kırk üçčetrdeset i tri-
44Kırk dörtčetrdeset i četiri-
45Kırk beşčetrdeset i pet-
46Kırk altıčetrdeset i šest-
47Kırk yedičetrdeset i sedam-
48Kırk sekizčetrdeset i osam-
49Kırk dokuzčetrdeset i devet-
50Ellipedeset-
51Elli birpedeset i jedan-
52Elli ikipedeset i dva-
53Elli üçpedeset i tri-
54Elli dörtpedeset i četiri-
55Elli beşpedeset i pet-
56Elli altıpedeset i šest-
57Elli yedipedeset i sedam-
58Elli sekizpedeset i osam-
59Elli dokuzpedeset i devet-
60Altmışšezdeset-
61Altmış biršezdeset i jedan-
62Altmış ikišezdeset i dva-
63Altmış üçšezdeset i tri-
64Altmış dörtšezdeset i četiri-
65Altmış beşšezdeset i pet-
66Altmış altıšezdeset i šest-
67Altmış yedišezdeset i sedam-
68Altmış sekizšezdeset i osam-
69Altmış dokuzšezdeset i devet-
70Yetmişsedamdeset-
71Yetmiş birsedamdeset i jedan-
72Yetmiş ikisedamdeset i dva-
73Yetmiş üçsedamdeset i tri-
74Yetmiş dörtsedamdeset i četiri-
75Yetmiş beşsedamdeset i pet-
76Yetmiş altısedamdeset i šest-
77Yetmiş yedisedamdeset i sedam-
78Yetmiş sekizsedamdeset i osam-
79Yetmiş dokuzsedamdeset i devet-
80Seksenosamdeset-
81Seksen birosamdeset i jedan-
82Seksen ikiosamdeset i dva-
83Seksen üçosamdeset i tri-
84Seksen dörtosamdeset i četiri-
85Seksen beşosamdeset i pet-
86Seksen altıosamdeset i šest-
87Seksen yediosamdeset i sedam-
88Seksen sekizosamdeset i osam-
89Seksen dokuzosamdeset i devet-
90Doksandevedeset-
91Doksan birdevedeset i jedan-
92Doksan ikidevedeset i dva-
93Doksan üçdevedeset i tri-
94Doksan dörtdevedeset i četiri-
95Doksan beşdevedeset i pet-
96Doksan altıdevedeset i šest-
97Doksan yedidevedeset i sedam-
98Doksan sekizdevedeset i osam-
99Doksan dokuzdevedeset i devet-
100Yüzstotina-

Comments

Loading Comments