Çingenece Sayılar

Çingenece Sayılar

#TürkçeRomenceSound
0SıfırZero-
1Birunu-
2Ikidoi-
3Üçtrei-
4Dörtpatru-
5Beşcinci-
6Altışase-
7Yedişapte-
8Sekizopt-
9Dokuznouă-
10Onzece-
11On birunsprezece-
12On ikidoisprezece-
13On üçtreisprezece-
14On dörtpaisprezece-
15On beşcincisprezece-
16On altışaisprezece-
17On yedişaptesprezece-
18On sekizoptsprezece-
19On dokuznouăsprezece-
20Yirmidouăzeci-
21Yirmi birdouăzeci şi unu-
22Yirmi ikidouăzeci şi doi-
23Yirmi üçdouăzeci şi trei-
24Yirmi dörtdouăzeci şi patru-
25Yirmi beşdouăzeci şi cinci-
26Yirmi altıdouăzeci şi şase-
27Yirmi yedidouăzeci şi şapte-
28Yirmi sekizdouăzeci şi opt-
29Yirmi dokuzdouăzeci şi nouă-
30Otuztreizeci-
31Otuz birtreizeci şi unu-
32Otuz ikitreizeci şi doi-
33Otuz üçtreizeci şi trei-
34Otuz dörttreizeci şi patru-
35Otuz beştreizeci şi cinci-
36Otuz altıtreizeci şi şase-
37Otuz yeditreizeci şi şapte-
38Otuz sekiztreizeci şi opt-
39Otuz dokuztreizeci şi nouă-
40Kırkpatruzeci-
41Kırk birpatruzeci şi unu-
42Kırk ikipatruzeci şi doi-
43Kırk üçpatruzeci şi trei-
44Kırk dörtpatruzeci şi patru-
45Kırk beşpatruzeci şi cinci-
46Kırk altıpatruzeci şi şase-
47Kırk yedipatruzeci şi şapte-
48Kırk sekizpatruzeci şi opt-
49Kırk dokuzpatruzeci şi nouă-
50Ellicincizeci-
51Elli bircincizeci şi unu-
52Elli ikicincizeci şi doi-
53Elli üçcincizeci şi trei-
54Elli dörtcincizeci şi patru-
55Elli beşcincizeci şi cinci-
56Elli altıcincizeci şi şase-
57Elli yedicincizeci şi şapte-
58Elli sekizcincizeci şi opt-
59Elli dokuzcincizeci şi nouă-
60Altmışşaizeci-
61Altmış birşaizeci şi unu-
62Altmış ikişaizeci şi doi-
63Altmış üçşaizeci şi trei-
64Altmış dörtşaizeci şi patru-
65Altmış beşşaizeci şi cinci-
66Altmış altışaizeci şi şase-
67Altmış yedişaizeci şi şapte-
68Altmış sekizşaizeci şi opt-
69Altmış dokuzşaizeci şi nouă-
70Yetmişşaptezeci-
71Yetmiş birşaptezeci şi unu-
72Yetmiş ikişaptezeci şi doi-
73Yetmiş üçşaptezeci şi trei-
74Yetmiş dörtşaptezeci şi patru-
75Yetmiş beşşaptezeci şi cinci-
76Yetmiş altışaptezeci şi şase-
77Yetmiş yedişaptezeci şi şapte-
78Yetmiş sekizşaptezeci şi opt-
79Yetmiş dokuzşaptezeci şi nouă-
80Seksenoptzeci-
81Seksen biroptzeci şi unu-
82Seksen ikioptzeci şi doi-
83Seksen üçoptzeci şi trei-
84Seksen dörtoptzeci şi patru-
85Seksen beşoptzeci şi cinci-
86Seksen altıoptzeci şi şase-
87Seksen yedioptzeci şi şapte-
88Seksen sekizoptzeci şi opt-
89Seksen dokuzoptzeci şi nouă-
90Doksannouăzeci-
91Doksan birnouăzeci şi unu-
92Doksan ikinouăzeci şi doi-
93Doksan üçnouăzeci şi trei-
94Doksan dörtnouăzeci şi patru-
95Doksan beşnouăzeci şi cinci-
96Doksan altınouăzeci şi şase-
97Doksan yedinouăzeci şi şapte-
98Doksan sekiznouăzeci şi opt-
99Doksan dokuznouăzeci şi nouă-
100Yüzo sută-

Comments

Loading Comments