Danca Sayılar

Danca Sayılar

#TürkçeDancaSound
0Sıfırnul
1Biret
2Ikito
3Üçtre
4Dörtfire
5Beşfem
6Altıseks
7Yedisyv
8Sekizotte
9Dokuzni
10Onti
11On birelleve
12On ikitolv
13On üçtretten
14On dörtfjorten
15On beşfemten
16On altıseksten
17On yedisytten
18On sekizatten
19On dokuznitten
20Yirmityve
21Yirmi birenogtyve
22Yirmi ikitoogtyve
23Yirmi üçtreogtyve
24Yirmi dörtfireogtyve
25Yirmi beşfemogtyve
26Yirmi altıseksogtyve
27Yirmi yedisyvogtyve
28Yirmi sekizotteogtyve
29Yirmi dokuzniogtyve
30Otuztredive
31Otuz birenogtredive
32Otuz ikitoogtredive
33Otuz üçtreogtredive
34Otuz dörtfireogtredive
35Otuz beşfemogtredive
36Otuz altıseksogtredive
37Otuz yedisyvogtredive
38Otuz sekizotteogtredive
39Otuz dokuzniogtredive
40Kırkfyrre
41Kırk birenogfyrre
42Kırk ikitoogfyrre
43Kırk üçtreogfyrre
44Kırk dörtfireogfyrre
45Kırk beşfemogfyrre
46Kırk altıseksogfyrre
47Kırk yedisyvogfyrre
48Kırk sekizotteogfyrre
49Kırk dokuzniogfyrre
50Ellihalvtreds
51Elli birenoghalvtreds
52Elli ikitooghalvtreds
53Elli üçtreoghalvtreds
54Elli dörtfireoghalvtreds
55Elli beşfemoghalvtreds
56Elli altıseksoghalvtreds
57Elli yedisyvoghalvtreds
58Elli sekizotteoghalvtreds
59Elli dokuznioghalvtreds
60Altmıştres
61Altmış birenogtres
62Altmış ikitoogtres
63Altmış üçtreogtres
64Altmış dörtfireogtres
65Altmış beşfemogtres
66Altmış altıseksogtres
67Altmış yedisyvogtres
68Altmış sekizotteogtres
69Altmış dokuzniogtres
70Yetmişhalvfjerds
71Yetmiş birenoghalvfjerds
72Yetmiş ikitooghalvfjerds
73Yetmiş üçtreoghalvfjerds
74Yetmiş dörtfireoghalvfjerds
75Yetmiş beşfemoghalvfjerds
76Yetmiş altıseksoghalvfjerds
77Yetmiş yedisyvoghalvfjerds
78Yetmiş sekizotteoghalvfjerds
79Yetmiş dokuznioghalvfjerds
80Seksenfirs
81Seksen birenogfirs
82Seksen ikitoogfirs
83Seksen üçtreogfirs
84Seksen dörtfireogfirs
85Seksen beşfemogfirs
86Seksen altıseksogfirs
87Seksen yedisyvogfirs
88Seksen sekizotteogfirs
89Seksen dokuzniogfirs
90Doksanhalvfems
91Doksan birenoghalvfems
92Doksan ikitooghalvfems
93Doksan üçtreoghalvfems
94Doksan dörtfireoghalvfems
95Doksan beşfemoghalvfems
96Doksan altıseksoghalvfems
97Doksan yedisyvoghalvfems
98Doksan sekizotteoghalvfems
99Doksan dokuznioghalvfems
100Yüzhundrede

Comments

Loading Comments