Filipince sayılar

Filipince sayılar

#TürkçeFilipinceSound
0Sıfırsero
1Birisa
2Ikidalawa
3Üçtatlo
4Dörtapat
5Beşlima
6Altıanim
7Yedipito
8Sekizwalo
9Dokuzsiyam
10Onsampu
11On birlabingisa
12On ikilabingdalawa
13On üçlabingtatlo
14On dörtlabingapat
15On beşlabinglima
16On altılabinganim
17On yedilabingpito
18On sekizlabingwalo
19On dokuzlabingsiyam
20Yirmidalawampu
21Yirmi birdalawampu't isa
22Yirmi ikidalawampu't dalawa
23Yirmi üçdalawampu't tatlo
24Yirmi dörtdalawampu't apat
25Yirmi beşdalawampu't lima
26Yirmi altıdalawampu't anim
27Yirmi yedidalawampu't pito
28Yirmi sekizdalawampu't walo
29Yirmi dokuzdalawampu't siyam
30Otuztatlompu
31Otuz birtatlompu't isa
32Otuz ikitatlompu't dalawa
33Otuz üçtatlompu't tatlo
34Otuz dörttatlompu't apat
35Otuz beştatlompu't lima
36Otuz altıtatlompu't anim
37Otuz yeditatlompu't pito
38Otuz sekiztatlompu't walo
39Otuz dokuztatlompu't siyam
40Kırkapatnapo
41Kırk birapatnapo't isa
42Kırk ikiapatnapo't dalawa
43Kırk üçapatnapo't tatlo
44Kırk dörtapatnapo't apat
45Kırk beşapatnapo't lima
46Kırk altıapatnapo't anim
47Kırk yediapatnapo't pito
48Kırk sekizapatnapo't walo
49Kırk dokuzapatnapo't siyam
50Ellilimampo
51Elli birlimampu't isa
52Elli ikilimampu't dalawa
53Elli üçlimampu't tatlo
54Elli dörtlimampu't apat
55Elli beşlimampu't lima
56Elli altılimampu't anim
57Elli yedilimampu't pito
58Elli sekizlimampu't walo
59Elli dokuzlimampu't siyam
60Altmışanimnapo
61Altmış biranimnapu't isa
62Altmış ikianimnapu't dalawa
63Altmış üçanimnapu't tatlo
64Altmış dörtanimnapu't apat
65Altmış beşanimnapu't lima
66Altmış altıanimnapu't anim
67Altmış yedianimnapu't pito
68Altmış sekizanimnapu't walo
69Altmış dokuzanimnapu't siyam
70Yetmişpitumpo
71Yetmiş birpitumpo't isa
72Yetmiş ikipitumpo't dalawa
73Yetmiş üçpitumpo't tatlo
74Yetmiş dörtpitumpo't apat
75Yetmiş beşpitumpo't lima
76Yetmiş altıpitumpo't anim
77Yetmiş yedipitumpo't pito
78Yetmiş sekizpitumpo't walo
79Yetmiş dokuzpitumpo't siyam
80Seksenwalompu
81Seksen birwalopmu't isa
82Seksen ikiwalopmu't dalawa
83Seksen üçwalopmu't tatlo
84Seksen dörtwalopmu't apat
85Seksen beşwalopmu't lima
86Seksen altıwalopmu't anim
87Seksen yediwalopmu't pito
88Seksen sekizwalopmu't walo
89Seksen dokuzwalopmu't siyam
90Doksansiyamnapu
91Doksan birsiyamnapu't isa
92Doksan ikisiyamnapu't dalawa
93Doksan üçsiyamnapu't tatlo
94Doksan dörtsiyamnapu't apat
95Doksan beşsiyamnapu't lima
96Doksan altısiyamnapu't anim
97Doksan yedisiyamnapu't pito
98Doksan sekizsiyamnapu't walo
99Doksan dokuzsiyamnapu't siyam
100Yüzisangdaan

Comments

Loading Comments