İtalyanca Sayılar

İtalyanca Sayılar

#TürkçeİtalyancaSound
0SıfırZero
1Biruno
2Ikidue
3Üçtre
4Dörtquattro
5Beşcinque
6Altısei
7Yedisette
8Sekizotto
9Dokuznove
10Ondieci
11On birundici
12On ikidodici
13On üçtredici
14On dörtquattordici
15On beşquindici
16On altısedici
17On yedidiciassette
18On sekizdiciotto
19On dokuzdiciannove
20Yirmiventi
21Yirmi birventuno
22Yirmi ikiventidue
23Yirmi üçventitré
24Yirmi dörtventiquattro
25Yirmi beşventicinque
26Yirmi altıventisei
27Yirmi yediventisette
28Yirmi sekizventotto
29Yirmi dokuzventinove
30Otuztrenta
31Otuz birtrentuno
32Otuz ikitrentadue
33Otuz üçtrentatré
34Otuz dörttrentaquattro
35Otuz beştrentacinque
36Otuz altıtrentasei
37Otuz yeditrentasette
38Otuz sekiztrentotto
39Otuz dokuztrentanove
40Kırkquaranta
41Kırk birquarantuno
42Kırk ikiquarantadue
43Kırk üçquarantatré
44Kırk dörtquarantaquattro
45Kırk beşquarantacinque
46Kırk altıquarantasei
47Kırk yediquarantasette
48Kırk sekizquarantotto
49Kırk dokuzquarantanove
50Ellicinquanta
51Elli bircinquantuno
52Elli ikicinquantadue
53Elli üçcinquantatré
54Elli dörtcinquantaquattro
55Elli beşcinquantacinque
56Elli altıcinquantasei
57Elli yedicinquantasette
58Elli sekizcinquantotto
59Elli dokuzcinquantanove
60Altmışsessanta
61Altmış birsessantuno
62Altmış ikisessantadue
63Altmış üçsessantatré
64Altmış dörtsessantaquattro
65Altmış beşsessantacinque
66Altmış altısessantasei
67Altmış yedisessantasette
68Altmış sekizsessantotto
69Altmış dokuzsessantanove
70Yetmişsettanta
71Yetmiş birsettantuno
72Yetmiş ikisettantadue
73Yetmiş üçsettantatré
74Yetmiş dörtsettantaquattro
75Yetmiş beşsettantacinque
76Yetmiş altısettantasei
77Yetmiş yedisettantasette
78Yetmiş sekizsettantotto
79Yetmiş dokuzsettantanove
80Seksenottanta
81Seksen birottantuno
82Seksen ikiottantadue
83Seksen üçottantatré
84Seksen dörtottantaquattro
85Seksen beşottantacinque
86Seksen altıottantasei
87Seksen yediottantasette
88Seksen sekizottantotto
89Seksen dokuzottantanove
90Doksannovanta
91Doksan birnovantuno
92Doksan ikinovantadue
93Doksan üçnovantatré
94Doksan dörtnovantaquattro
95Doksan beşnovantacinque
96Doksan altınovantasei
97Doksan yedinovantasette
98Doksan sekiznovantotto
99Doksan dokuznovantanove
100Yüzcento

Comments

Loading Comments