Japonca Sayılar

Japonca Sayılar

0
(ゼロ/零)
Sıfır
1
Bir
2
Iki
3
Üç
4
Dört
5
Beş
6
Altı
7
Yedi
8
Sekiz
9
Dokuz
10
On
11
十一
On bir
12
十二
On iki
13
十三
On üç
14
十四
On dört
15
十五
On beş
16
十六
On altı
17
十七
On yedi
18
十八
On sekiz
19
十九
On dokuz
20
二十
Yirmi
21
二十一
Yirmi bir
22
二十二
Yirmi iki
23
二十三
Yirmi üç
24
二十四
Yirmi dört
25
二十五
Yirmi beş
26
二十六
Yirmi altı
27
二十七
Yirmi yedi
28
二十八
Yirmi sekiz
29
二十九
Yirmi dokuz
30
三十
Otuz
31
三十一
Otuz bir
32
三十二
Otuz iki
33
三十三
Otuz üç
34
三十四
Otuz dört
35
三十五
Otuz beş
36
三十六
Otuz altı
37
三十七
Otuz yedi
38
三十八
Otuz sekiz
39
三十九
Otuz dokuz
40
四十
Kırk
41
四十一
Kırk bir
42
四十二
Kırk iki
43
四十三
Kırk üç
44
四十四
Kırk dört
45
四十五
Kırk beş
46
四十六
Kırk altı
47
四十七
Kırk yedi
48
四十八
Kırk sekiz
49
四十九
Kırk dokuz
50
五十
Elli
51
五十一
Elli bir
52
五十二
Elli iki
53
五十三
Elli üç
54
五十四
Elli dört
55
五十五
Elli beş
56
五十六
Elli altı
57
五十七
Elli yedi
58
五十八
Elli sekiz
59
五十九
Elli dokuz
60
六十
Altmış
61
六十一
Altmış bir
62
六十二
Altmış iki
63
六十三
Altmış üç
64
六十四
Altmış dört
65
六十五
Altmış beş
66
六十六
Altmış altı
67
六十七
Altmış yedi
68
六十八
Altmış sekiz
69
六十九
Altmış dokuz
70
七十
Yetmiş
71
七十一
Yetmiş bir
72
七十二
Yetmiş iki
73
七十三
Yetmiş üç
74
七十四
Yetmiş dört
75
七十五
Yetmiş beş
76
七十六
Yetmiş altı
77
七十七
Yetmiş yedi
78
七十八
Yetmiş sekiz
79
七十九
Yetmiş dokuz
80
八十
Seksen
81
八十一
Seksen bir
82
八十二
Seksen iki
83
八十三
Seksen üç
84
八十四
Seksen dört
85
八十五
Seksen beş
86
八十六
Seksen altı
87
八十七
Seksen yedi
88
八十八
Seksen sekiz
89
八十九
Seksen dokuz
90
九十
Doksan
91
九十一
Doksan bir
92
九十二
Doksan iki
93
九十三
Doksan üç
94
九十四
Doksan dört
95
九十五
Doksan beş
96
九十六
Doksan altı
97
九十七
Doksan yedi
98
九十八
Doksan sekiz
99
九十九
Doksan dokuz
100
Yüz

Comments

Loading Comments