Litvanca Sayılar

Litvanca Sayılar

#TürkçeLitvancaSound
0Sıfırnulis-
1Birvienas-
2Ikidu-
3Üçtrys-
4Dörtketuri-
5Beşpenki-
6Altıšeši-
7Yediseptyni-
8Sekizaštuoni-
9Dokuzdevyni-
10Ondešimt-
11On birvienuolika-
12On ikidvylika-
13On üçtrylika-
14On dörtketuriolika-
15On beşpenkiolika-
16On altıšešiolika-
17On yediseptyniolika-
18On sekizaštuoniolika-
19On dokuzdevyniolika-
20Yirmidvidešimt-
21Yirmi birdvidešimt vienas-
22Yirmi ikidvidešimt du-
23Yirmi üçdvidešimt trys-
24Yirmi dörtdvidešimt keturi-
25Yirmi beşdvidešimt penki-
26Yirmi altıdvidešimt šeši-
27Yirmi yedidvidešimt septyni-
28Yirmi sekizdvidešimt aštuoni-
29Yirmi dokuzdvidešimt devyni-
30Otuztrisdešimt-
31Otuz birtrisdešimt vienas-
32Otuz ikitrisdešimt du-
33Otuz üçtrisdešimt trys-
34Otuz dörttrisdešimt keturi-
35Otuz beştrisdešimt penki-
36Otuz altıtrisdešimt šeši-
37Otuz yeditrisdešimt septyni-
38Otuz sekiztrisdešimt aštuoni-
39Otuz dokuztrisdešimt devyni-
40Kırkketuriasdešimt-
41Kırk birketuriasdešimt vienas-
42Kırk ikiketuriasdešimt du-
43Kırk üçketuriasdešimt trys-
44Kırk dörtketuriasdešimt keturi-
45Kırk beşketuriasdešimt penki-
46Kırk altıketuriasdešimt šeši-
47Kırk yediketuriasdešimt septyni-
48Kırk sekizketuriasdešimt aštuoni-
49Kırk dokuzketuriasdešimt devyni-
50Ellipenkiasdešimt-
51Elli birpenkiasdešimt vienas-
52Elli ikipenkiasdešimt du-
53Elli üçpenkiasdešimt trys-
54Elli dörtpenkiasdešimt keturi-
55Elli beşpenkiasdešimt penki-
56Elli altıpenkiasdešimt šeši-
57Elli yedipenkiasdešimt septyni-
58Elli sekizpenkiasdešimt aštuoni-
59Elli dokuzpenkiasdešimt devyni-
60Altmışšešiasdešimt-
61Altmış biršešiasdešimt vienas-
62Altmış ikišešiasdešimt du-
63Altmış üçšešiasdešimt trys-
64Altmış dörtšešiasdešimt keturi-
65Altmış beşšešiasdešimt penki-
66Altmış altıšešiasdešimt šeši-
67Altmış yedišešiasdešimt septyni-
68Altmış sekizšešiasdešimt aštuoni-
69Altmış dokuzšešiasdešimt devyni-
70Yetmişseptyniasdešimt-
71Yetmiş birseptyniasdešimt vienas-
72Yetmiş ikiseptyniasdešimt du-
73Yetmiş üçseptyniasdešimt trys-
74Yetmiş dörtseptyniasdešimt keturi-
75Yetmiş beşseptyniasdešimt penki-
76Yetmiş altıseptyniasdešimt šeši-
77Yetmiş yediseptyniasdešimt septyni-
78Yetmiş sekizseptyniasdešimt aštuoni-
79Yetmiş dokuzseptyniasdešimt devyni-
80Seksenaštuoniasdešimt-
81Seksen biraštuoniasdešimt vienas-
82Seksen ikiaštuoniasdešimt du-
83Seksen üçaštuoniasdešimt trys-
84Seksen dörtaštuoniasdešimt keturi-
85Seksen beşaštuoniasdešimt penki-
86Seksen altıaštuoniasdešimt šeši-
87Seksen yediaštuoniasdešimt septyni-
88Seksen sekizaštuoniasdešimt aštuoni-
89Seksen dokuzaštuoniasdešimt devyni-
90Doksandevyniasdešimt-
91Doksan birdevyniasdešimt vienas-
92Doksan ikidevyniasdešimt du-
93Doksan üçdevyniasdešimt trys-
94Doksan dörtdevyniasdešimt keturi-
95Doksan beşdevyniasdešimt penki-
96Doksan altıdevyniasdešimt šeši-
97Doksan yedidevyniasdešimt septyni-
98Doksan sekizdevyniasdešimt aštuoni-
99Doksan dokuzdevyniasdešimt devyni-
100Yüzšimtas-

Comments

Loading Comments