Norveççe Sayılar

Norveççe Sayılar

#TürkçeNorveççeSound
0Sıfırnull
1Birén
2Ikito
3Üçtre
4Dörtfire
5Beşfem
6Altıseks
7Yedisju
8Sekizåtte
9Dokuzni
10Onti
11On birelleve
12On ikitolv
13On üçtretten
14On dörtfjorten
15On beşfemten
16On altıseksten
17On yedisytten
18On sekizatten
19On dokuznitten
20Yirmitjue
21Yirmi birtjueén / én og tyve
22Yirmi ikitjueto
23Yirmi üçtjuetre
24Yirmi dörttjuefire
25Yirmi beştjuefem
26Yirmi altıtjueseks
27Yirmi yeditjuesju
28Yirmi sekiztjueåtte
29Yirmi dokuztjueni
30Otuztretti
31Otuz birtrettien
32Otuz ikitrettito
33Otuz üçtrettitre
34Otuz dörttrettifire
35Otuz beştrettifem
36Otuz altıtrettiseks
37Otuz yeditrettisju
38Otuz sekiztrettiåtte
39Otuz dokuztrettini
40Kırkførti
41Kırk birførtien
42Kırk ikiførtito
43Kırk üçførtitre
44Kırk dörtførtifire
45Kırk beşførtifem
46Kırk altıførtiseks
47Kırk yediførtisju
48Kırk sekizførtiåtte
49Kırk dokuzførtini / ni og førti
50Ellifemti
51Elli birfemtién / en og femti
52Elli ikifemtito
53Elli üçfemtitre
54Elli dörtfemtifire
55Elli beşfemtifem
56Elli altıfemtiseks
57Elli yedifemtisju
58Elli sekizfemtiåtte
59Elli dokuzfemtini
60Altmışseksti
61Altmış birsekstien
62Altmış ikisekstito
63Altmış üçsekstitre
64Altmış dörtsekstifire
65Altmış beşsekstifem
66Altmış altısekstiseks
67Altmış yedisekstisju
68Altmış sekizsekstiåtte
69Altmış dokuzsekstini
70Yetmişsytti
71Yetmiş birsyttien
72Yetmiş ikisyttito
73Yetmiş üçsyttitre
74Yetmiş dörtsyttifire
75Yetmiş beşsyttifem
76Yetmiş altısyttiseks
77Yetmiş yedisyttisju
78Yetmiş sekizsyttiåtte
79Yetmiş dokuzsyttini
80Seksenåtti
81Seksen biråttien
82Seksen ikiåttito
83Seksen üçåttitre
84Seksen dörtåttifire
85Seksen beşåttifem
86Seksen altıåttiseks
87Seksen yediåttisju
88Seksen sekizåttiåtte
89Seksen dokuzåttini
90Doksannitti
91Doksan birnittien
92Doksan ikinittito
93Doksan üçnittitre
94Doksan dörtnittifire
95Doksan beşnittifem
96Doksan altınittiseks
97Doksan yedinittisju / syv og nitti
98Doksan sekiznittiåtte
99Doksan dokuznittini / ni og nitti
100Yüzhundre

Comments

Loading Comments