Portekizce Sayılar

Portekizce Sayılar

#TürkçePortekizceSound
0SıfırZero
1BirUm
2IkiDois
3ÜçTrês
4DörtQuatro
5BeşCinco
6AltıSeis
7YediSete
8SekizOito
9DokuzNove
10OnDez
11On birOnze
12On ikiDoze
13On üçTreze
14On dörtCatorze
15On beşQuinze
16On altıDezasseis
17On yediDezassete
18On sekizDezoito
19On dokuzDezanove
20YirmiVinte
21Yirmi birVinte e um
22Yirmi ikiVinte e dois
23Yirmi üçVinte e três
24Yirmi dörtVinte e quatro
25Yirmi beşVinte e cinco
26Yirmi altıVinte e seis
27Yirmi yediVinte e sete
28Yirmi sekizVinte e oito
29Yirmi dokuzVinte e nove
30OtuzTrinta
31Otuz birTrinta e um
32Otuz ikiTrinta e dois
33Otuz üçTrinta e três
34Otuz dörtTrinta e quatro
35Otuz beşTrinta e cinco
36Otuz altıTrinta e seis
37Otuz yediTrinta e sete
38Otuz sekizTrinta e oito
39Otuz dokuzTrinta e nove
40KırkQuarenta
41Kırk birQuarenta e um
42Kırk ikiQuarenta e dois
43Kırk üçQuarenta e três
44Kırk dörtQuarenta e quatro
45Kırk beşQuarenta e cinco
46Kırk altıQuarenta e seis
47Kırk yediQuarenta e sete
48Kırk sekizQuarenta e oito
49Kırk dokuzQuarenta e nove
50ElliCinquenta
51Elli birCinquenta e um
52Elli ikiCinquenta e dois
53Elli üçCinquenta e três
54Elli dörtCinquenta e quatro
55Elli beşCinquenta e cinco
56Elli altıCinquenta e seis
57Elli yediCinquenta e sete
58Elli sekizCinquenta e oito
59Elli dokuzCinquenta e nove
60AltmışSessenta
61Altmış birSessenta e um
62Altmış ikiSessenta e dois
63Altmış üçSessenta e três
64Altmış dörtSessenta e quatro
65Altmış beşSessenta e cinco
66Altmış altıSessenta e seis
67Altmış yediSessenta e sete
68Altmış sekizSessenta e oito
69Altmış dokuzSessenta e nove
70YetmişSetenta
71Yetmiş birSetenta e um
72Yetmiş ikiSetenta e dois
73Yetmiş üçSetenta e três
74Yetmiş dörtSetenta e quatro
75Yetmiş beşSetenta e cinco
76Yetmiş altıSetenta e seis
77Yetmiş yediSetenta e sete
78Yetmiş sekizSetenta e oito
79Yetmiş dokuzSetenta e nove
80SeksenOitenta
81Seksen birOitenta e um
82Seksen ikiOitenta e dois
83Seksen üçOitenta e três
84Seksen dörtOitenta e quatro
85Seksen beşOitenta e cinco
86Seksen altıOitenta e seis
87Seksen yediOitenta e sete
88Seksen sekizOitenta e oito
89Seksen dokuzOitenta e nove
90DoksanNoventa
91Doksan birNoventa e um
92Doksan ikiNoventa e dois
93Doksan üçNoventa e três
94Doksan dörtNoventa e quatro
95Doksan beşNoventa e cinco
96Doksan altıNoventa e seis
97Doksan yediNoventa e sete
98Doksan sekizNoventa e oito
99Doksan dokuzNoventa e nove
100YüzCem

Comments

Loading Comments